Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Thi Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Nguyễn Thi tên thật là:

 • A

  Nguyễn Hoàng Ca

 • B

  Nguyễn Hoàng Cảnh

 • C

  Nguyễn Hoàng Cầm

 • D

  Nguyễn Hoàng Chúc

Câu 2 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Nguyễn Thi?

 • A

  Nam Định

 • B

  Bắc Ninh

 • C

  Quảng Nam

 • D

  Nghệ An

Câu 3 :

Nguyễn Thi xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình công chức

 • B

  Gia đình nhà Nho đã suy tàn

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình nghèo

Câu 4 :

Đáp án nào dưới đây đúng về tiểu sử tác giả Nguyễn Thi?

 • A

  Mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác nên ông vất vả, tủi cực từ nhỏ

 • B

  Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa nên ông vất vả, tủi cực từ nhỏ

 • C

  Cha mẹ mất sớm, Nguyễn Thi ở với bà ngoại

 • D

  Cha mẹ mất sớm, Nguyễn Thi ở với bà nội

Câu 5 :

Nguyễn Thi tham gia cách mạng năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Thi đúng hay sai?

“Năm 1954, Nguyễn Thi vào miền Nam và công tác ở tạp chí Văn nghệ Quân đội”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Nguyễn Thi trở lại chiến trường miền Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1960

 • B

  1961

 • C

  1962

 • D

  1963

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1968, Nguyễn Thi hi sinh ở mặt trận Tây Nguyên. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của tác giả Nguyễn Thi?

 • A

  Hương đồng nội

 • B

  Nhà nghèo

 • C

  Truyện và kí

 • D

  Người mẹ cầm súng

Câu 10 :

Phong cách sáng tác của nhà văn Nguyễn Thi là:

 • A

  Năng lực phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo

 • B

  Văn phong vừa đằm thắm chất trữ tình vừa giàu chất hiện thực

 • C

  Có khả năng tạo nên những nhân vật có tính cách mạnh mẽ, mang đậm tính cách Nam Bộ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 11 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Thi được mệnh danh là nhà văn của người nông dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mĩ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Nguyễn Thi tên thật là:

 • A

  Nguyễn Hoàng Ca

 • B

  Nguyễn Hoàng Cảnh

 • C

  Nguyễn Hoàng Cầm

 • D

  Nguyễn Hoàng Chúc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kim Lân (1928 - 1968) tên thật là Nguyễn Hoàng Ca

Câu 2 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Nguyễn Thi?

 • A

  Nam Định

 • B

  Bắc Ninh

 • C

  Quảng Nam

 • D

  Nghệ An

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thi sinh ra tại Hải Hậu – Nam Định.

Câu 3 :

Nguyễn Thi xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình công chức

 • B

  Gia đình nhà Nho đã suy tàn

 • C

  Gia đình gốc quan lại

 • D

  Gia đình nghèo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thi sinh ra trong một gia đình nghèo.

Câu 4 :

Đáp án nào dưới đây đúng về tiểu sử tác giả Nguyễn Thi?

 • A

  Mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác nên ông vất vả, tủi cực từ nhỏ

 • B

  Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa nên ông vất vả, tủi cực từ nhỏ

 • C

  Cha mẹ mất sớm, Nguyễn Thi ở với bà ngoại

 • D

  Cha mẹ mất sớm, Nguyễn Thi ở với bà nội

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ đi bước nữa nên vất vả, tủi nhục từ nhỏ.

Câu 5 :

Nguyễn Thi tham gia cách mạng năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1945, Nguyễn Thi tham gia cách mạng và gia nhập lực lượng vũ trang.

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Thi đúng hay sai?

“Năm 1954, Nguyễn Thi vào miền Nam và công tác ở tạp chí Văn nghệ Quân đội”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1954: Ông tập kết ra Bắc và công tác ở tạp chí Văn Nghệ Quân đội

Câu 7 :

Nguyễn Thi trở lại chiến trường miền Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1960

 • B

  1961

 • C

  1962

 • D

  1963

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1962: Nguyễn Thi trở lại chiến trường miền Nam.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1968, Nguyễn Thi hi sinh ở mặt trận Tây Nguyên. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1968: Nguyễn Thi hi sinh ở mặt trận Sài Gòn. 

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của tác giả Nguyễn Thi?

 • A

  Hương đồng nội

 • B

  Nhà nghèo

 • C

  Truyện và kí

 • D

  Người mẹ cầm súng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính:

- Hương đồng nội (1950)

- Người mẹ cầm súng (1965)

- Truyện và kí Nguyễn Thi

Câu 10 :

Phong cách sáng tác của nhà văn Nguyễn Thi là:

 • A

  Năng lực phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo

 • B

  Văn phong vừa đằm thắm chất trữ tình vừa giàu chất hiện thực

 • C

  Có khả năng tạo nên những nhân vật có tính cách mạnh mẽ, mang đậm tính cách Nam Bộ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật: năng lực phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo, văn phong vừa đằm thắm chất trữ tình vừa giàu chất hiện thực; Có khả năng tạo nên những nhân vật có cá tính mạnh mẽ, mang đậm tính cách Nam Bộ.

Câu 11 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Thi được mệnh danh là nhà văn của người nông dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mĩ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông là nhà văn miền Bắc nhưng được mệnh danh là nhà văn của người nông dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mĩ.

close