Trắc nghiệm bài Rừng xà nu - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Hình tượng nào xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm Rừng xà nu?

 • A

  Hình tượng cây xà nu

 • B

  Hình tượng con suối

 • C

  Hình tượng thác nước

 • D

  Người dân làng Xô Man

Câu 2 :

Chi tiết sau có ý nghĩa như thế nào?

Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào là không bị thương, có những cây bị chặt đứt đổ ào ào như trận bão, vết thương không lành được loét mãi ra năm mười hôm thì cây chết,…

 • A

  Sự tàn phá khốc liệt, dữ dội của chiến tranh đối với rừng xà nu

 • B

  Biểu tượng cho sự mất mát của người dân làng Xô Man

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3 :

Chi tiết sau mang ý nghĩa như thế nào?

Cạnh cây xà nu mới gục ngã đã có 4,5 cây con mọc lên”, “cây mẹ ngã đã có cây con mọc lên”, “nó vẫn sống đấy (…) Đố nó giết hết rừng xà nu này”

 • A

  Hình ảnh biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ và sự nối tiếp của các thế hệ con người Tây Nguyên

 • B

  Hình ảnh biểu tượng cho sự mất mát, hi sinh

 • C

  Hình ảnh biểu tượng cho sự khốc liệt của chiến tranh

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chi tiết nào dưới đây miêu tả ngoại hình của cụ Mết?

Râu dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt sáng và xếch ngược, vết sẹo ở má láng bóng.

Bị giặc đốt mười đầu ngón tay

Cả hai đáp án trên

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cụ Mết là hình ảnh biểu tượng cho:

Biểu tượng của thế hệ anh hùng đi trước

Biểu tượng cho vẻ đẹp con người Tây Nguyên

Cả hai đáp án trên

Câu 6 :

Nhân vật Tnú xuất hiện qua lời kể của ai?

 • A

  Anh Quyết

 • B

  Dít

 • C

  Bé Heng

 • D

  Cụ Mết

Câu 7 :

Nhân vật Tnú được Nguyễn Trung Thành khắc họa với vẻ đẹp:

 • A

  Vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng

 • B

  Vẻ đẹp của người chồng, người cha hết lòng yêu thương vợ con

 • C

  Vẻ đẹp tình nghĩa, gắn bó của người con làng Xô Man

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Đáp án nào không đúng về vẻ đẹp phẩm chất của người chiến sĩ Tnú?

 • A

  Gan góc, thông minh

 • B

  Dũng cảm và tuyệt đối trung thành với cách mạng

 • C

  Nhân hậu, hiền lành, chất phác

 • D

  Tính kỉ luật cao

Câu 9 :

Chi tiết sau mang ý nghĩa gì?

“Tnú không kêu lên một tiếng nào. Anh trợn mắt nhìn thằng Dục”

 • A

  Tính kỉ luật cao của người chiến sĩ

 • B

  Sự gan góc, dũng cảm, tinh thần tuyệt đối trung thành với cách mạng

 • C

  Tình yêu quê hương sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Chi tiết sau miêu tả nhân vật nào trong tác phẩm Rừng xà nu?

“Nó khóc thét lên nhưng rồi đến viên thứ mười nó chùi nước mắt, từ đó im bặt. Nó đứng lặng giữa bọn lính, cứ mỗi viên đạn nổ, cái thân hình mảnh dẻ của nó lại quật lên một cái nhưng đôi mắt nó thì vẫn nhìn bọn giặc bình thản lạ lùng”

 • A

  Bé Heng

 • B

  Mai

 • C

  Dít

 • D

  Con của Mai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hình tượng nào xuất hiện xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm Rừng xà nu?

 • A

  Hình tượng cây xà nu

 • B

  Hình tượng con suối

 • C

  Hình tượng thác nước

 • D

  Người dân làng Xô Man

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình tượng cây xà nu là hình tượng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm

Câu 2 :

Chi tiết sau có ý nghĩa như thế nào?

Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào là không bị thương, có những cây bị chặt đứt đổ ào ào như trận bão, vết thương không lành được loét mãi ra năm mười hôm thì cây chết,…

 • A

  Sự tàn phá khốc liệt, dữ dội của chiến tranh đối với rừng xà nu

 • B

  Biểu tượng cho sự mất mát của người dân làng Xô Man

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa: Thể hiện sự tàn phá khốc liệt, dữ dội của chiến tranh. Cây xà nu cũng như một sinh thể, chịu sự tàn phá dữ dội, cũng như bao người dân làng Xô Man bị giặc giết hại, chịu nhiều đau thương.

Câu 3 :

Chi tiết sau mang ý nghĩa như thế nào?

Cạnh cây xà nu mới gục ngã đã có 4,5 cây con mọc lên”, “cây mẹ ngã đã có cây con mọc lên”, “nó vẫn sống đấy (…) Đố nó giết hết rừng xà nu này”

 • A

  Hình ảnh biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ và sự nối tiếp của các thế hệ con người Tây Nguyên

 • B

  Hình ảnh biểu tượng cho sự mất mát, hi sinh

 • C

  Hình ảnh biểu tượng cho sự khốc liệt của chiến tranh

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa: Hình ảnh biểu tượng cho sức sống mạnh mẽ và sự nối tiếp của các thế hệ con người Tây Nguyên

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chi tiết nào dưới đây miêu tả ngoại hình của cụ Mết?

Râu dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt sáng và xếch ngược, vết sẹo ở má láng bóng.

Bị giặc đốt mười đầu ngón tay

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Râu dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt sáng và xếch ngược, vết sẹo ở má láng bóng.

Lời giải chi tiết :

Ngoại hình: râu dài tới ngực và vẫn đen bóng, mắt sáng và xếch ngược, vết sẹo ở má láng bóng, ngực căng như một cây xà nu lớn.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cụ Mết là hình ảnh biểu tượng cho:

Biểu tượng của thế hệ anh hùng đi trước

Biểu tượng cho vẻ đẹp con người Tây Nguyên

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Cụ Mết như một cây xà nu cổ thụ, luôn yêu thương và hết mực che chở cho dân làng. Cụ Mết là biểu tượng thế hệ anh hùng đi trước, hội tụ vẻ đẹp con người Tây Nguyên – quả quyết, gan dạ, sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng.

Câu 6 :

Nhân vật Tnú xuất hiện qua lời kể của ai?

 • A

  Anh Quyết

 • B

  Dít

 • C

  Bé Heng

 • D

  Cụ Mết

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tnú xuất hiện qua lời kể của cụ Mết

Câu 7 :

Nhân vật Tnú được Nguyễn Trung Thành khắc họa với vẻ đẹp:

 • A

  Vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng

 • B

  Vẻ đẹp của người chồng, người cha hết lòng yêu thương vợ con

 • C

  Vẻ đẹp tình nghĩa, gắn bó của người con làng Xô Man

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Vẻ đẹp của Tnú:

+ Tnú là một người chiến sĩ cách mạng

+ Tnú là người chồng, người cha hết mực yêu thương vợ, con: khi chúng kiến cảnh mẹ con Mai bị tra tấn “con mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn”, “Tnú nhảy xổ ra”

+ Tnú là người con của buôn làng Xô Man, luôn gắn bó và đầy tình nghĩa với dân làng: xin về thăm làng một đêm, để nước suối của làng giội lên người

Câu 8 :

Đáp án nào không đúng về vẻ đẹp phẩm chất của người chiến sĩ Tnú?

 • A

  Gan góc, thông minh

 • B

  Dũng cảm và tuyệt đối trung thành với cách mạng

 • C

  Nhân hậu, hiền lành, chất phác

 • D

  Tính kỉ luật cao

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tnú là một người chiến sĩ:

+ Gan góc, thông minh

+ Dũng cảm và tuyệt đối trung thành với cách mạng

+ Tính kỉ luật cao

Câu 9 :

Chi tiết sau mang ý nghĩa gì?

“Tnú không kêu lên một tiếng nào. Anh trợn mắt nhìn thằng Dục”

 • A

  Tính kỉ luật cao của người chiến sĩ

 • B

  Sự gan góc, dũng cảm, tinh thần tuyệt đối trung thành với cách mạng

 • C

  Tình yêu quê hương sâu sắc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi Tnú bị giặc đốt mười đầu ngón tay, Tnú không thèm kêu van, không khai ra, bị giặc bắt, tra tấn, lưng Tnú ngang dọc vết dao chém của kẻ thù nhưng anh vẫn gan góc, dũng cảm, trung thành với cách mạng.

Câu 10 :

Chi tiết sau miêu tả nhân vật nào trong tác phẩm Rừng xà nu?

“Nó khóc thét lên nhưng rồi đến viên thứ mười nó chùi nước mắt, từ đó im bặt. Nó đứng lặng giữa bọn lính, cứ mỗi viên đạn nổ, cái thân hình mảnh dẻ của nó lại quật lên một cái nhưng đôi mắt nó thì vẫn nhìn bọn giặc bình thản lạ lùng”

 • A

  Bé Heng

 • B

  Mai

 • C

  Dít

 • D

  Con của Mai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Miêu tả nhân vật Dít trong khi đi đem gạo ra rừng cho cụ Mết thì bị giặc bắt.

=> Dít là người con gái gan dạ, dũng cảm, có sức chịu đựng phi thường, biết nén đau thương để nung nấu ý chí trả thù: đem gạo vào rừng cho dân làng, giặc bắn súng dọa vẫn không khai, chị mất nhưng không khóc,…

 

close