Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Minh Châu Văn 12

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Nghệ An

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Quảng Bình

 • D

  Quảng Ngã

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Minh Châu quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Câu 2 :

Năm 1945, Nguyễn Minh Châu tốt nghiệp trường?

 • A

  Đại học Tổng hợp

 • B

  Đại học Văn hóa

 • C

  Đại học Kỹ nghệ Huế

 • D

  Đại học Sư phạm Hà Nội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1945 ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Huế.

Câu 3 :

Nguyễn Minh Châu gia nhập quân đội năm bao nhiêu?

 • A

  1949

 • B

  1950

 • C

  1951

 • D

  1952

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1950, Nguyễn Minh Châu gia nhập Quân đội.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1950, Nguyễn Minh Châu gia nhập quân đội và học trường Sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 1950 ông gia nhập Quân đội và học trường Sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn.

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ năm 1952 đến 1958, Nguyễn Minh Châu làm việc tai Sư đoàn Tây Tiến. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Từ năm 1952 đến năm 1958 ông làm việc tại Sư đoàn 320.

Câu 6 :

Năm 1962, Nguyễn Minh Châu làm việc tại tạp chí:

 • A

  Văn nghệ Quân đội

 • B

  Văn nghệ nhân dân

 • C

  Văn nghệ Văn hóa

 • D

  Văn nghệ Thời đại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1962 ông công tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Câu 7 :

Năm 1972, Nguyễn Minh Châu trở thành thành viên của:

 • A

  Hội nhà báo Việt Nam

 • B

  Hội nhà thơ Việt Nam

 • C

  Hội nhà văn Việt Nam

 • D

  Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1972 Nguyễn Minh Châu là thành viên Hội nhà văn Việt Nam.

Câu 8 :

Phong cách sáng tác của Nguyễn Minh Châu là:

 • A

  Lãng mạn, trữ tình

 • B

  Tự sự - triết lí đậm nét

 • C

  Trữ tình chính trị

 • D

  Đậm đà màu sắc dân tộc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phong cách của Nguyễn Minh Châu là phong cách tự sự - triết lí đậm nét.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Trung Thành?

 • A

  Sau buổi tập

 • B

  Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

 • C

  Bến quê

 • D

  Truyện và kí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm chính của ông là: Sau một buổi tập (1960); Cửa sông (1966), Dấu chân người lính (1972), Miền cháy (1977), Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành (1983), Bến quê ( 1985), Phiên chợ Giáp(1989), ….

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Minh Châu đúng hay sai?

“Trước những năm tám mươi, ông sáng tác theo khuynh hướng sử thi thiên về trữ tình, lãng mạn”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Cây bút văn xuôi tài năng của văn học Việt Nam hiện đại. Trước những năm tám mươi, ông sáng tác theo khuynh hướng sử thi thiên về trữ tình, lãng mạn. Sau đó, ông chuyển sang cảm hứng thế sự với những vấn đề đạo đức, triết lí nhân sinh.

close