Trắc nghiệm Vài nét về Trần Đình Hượu Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Trần Đình Hượu sinh ra tại:

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Nghệ An

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Nam Định

Câu 2 :

Trần Đình Hượu tham gia thanh niên cứu quốc và Uỷ ban Khởi nghĩa năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 3 :

Năm 1959 – 1963, Trần Đình Hượu là nghiên cứu sinh ở trường đại học nào?

 • A

  Trường Đại học Nga

 • B

  Trường Đại học Lô-mô-nô-sốp

 • C

  Trường Đại học Kinh tế Cao cấp HSE

 • D

  Trường Đại học Moskva

Câu 4 :

Năm 1963 – 1993, Trần Đình Hượu giảng dạy môn học nào ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội?

 • A

  Ngữ văn

 • B

  Chính trị

 • C

  Lịch sử

 • D

  Kinh tế

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Trần Đình Hượu đúng hay sai?

“Năm 1994, Trần Đình Hượu giảng dạy tại trường Đại học Prô-văng-xơ thuộc Liên bang Nga”

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Trần Đình Hượu đúng hay sai?

“Trần Đình Hượu chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung cận đại”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Công trình nào dưới đây không phải là nghiên cứu của Trần Đình Hượu?

 • A

  Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930

 • B

  Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại

 • C

  Đến hiện đại từ truyền thống

 • D

  Lịch sử nhà nước và pháp luật tư bản

Câu 8 :

Năm 2000, Trần Đình Hượu vinh dự được nhận giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

 • C

  Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

 • D

  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

Câu 9 :

Cha của Trần Đình Hượu làm nghề gì?

 • A

  Buôn bán

 • B

  Bốc thuốc

 • C

  Dạy học

 • D

  Làm gốm

Câu 10 :

Cha Trần Đình Hượu qua đời năm ông bao nhiêu tuổi?

 • A

  14 tuổi 

 • B

  15 tuổi

 • C

  16 tuổi

 • D

  17 tuổi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trần Đình Hượu sinh ra tại:

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Nghệ An

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Nam Định

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trần Đình Hượu quê ở Thanh Chương, Nghệ An

Câu 2 :

Trần Đình Hượu tham gia thanh niên cứu quốc và Uỷ ban Khởi nghĩa năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trần Đình Hượu tham gia thanh niên cứu quốc và Uỷ ban Khởi nghĩa năm 1945.

Câu 3 :

Năm 1959 – 1963, Trần Đình Hượu là nghiên cứu sinh ở trường đại học nào?

 • A

  Trường Đại học Nga

 • B

  Trường Đại học Lô-mô-nô-sốp

 • C

  Trường Đại học Kinh tế Cao cấp HSE

 • D

  Trường Đại học Moskva

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1959 – 1963, ông là nghiên cứu sinh ở Đại học tổng hợp Lô-mô-nô-sốp.

Câu 4 :

Năm 1963 – 1993, Trần Đình Hượu giảng dạy môn học nào ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội?

 • A

  Ngữ văn

 • B

  Chính trị

 • C

  Lịch sử

 • D

  Kinh tế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1963 – 1993, Trần Đình Hượu là giảng viên môn Ngữ văn tại trường Đại học tổng hợp Hà Nội.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Trần Đình Hượu đúng hay sai?

“Năm 1994, Trần Đình Hượu giảng dạy tại trường Đại học Prô-văng-xơ thuộc Liên bang Nga”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1994, Trần Đình Hượu giảng dạy tại trường Đại học Prô-văng-xơ thuộc Cộng hòa Pháp.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Trần Đình Hượu đúng hay sai?

“Trần Đình Hượu chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung cận đại”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Trần Đình Hượu chuyên nghiên cứu các vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam trung cận đại.

Câu 7 :

Công trình nào dưới đây không phải là nghiên cứu của Trần Đình Hượu?

 • A

  Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930

 • B

  Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại

 • C

  Đến hiện đại từ truyền thống

 • D

  Lịch sử nhà nước và pháp luật tư bản

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các công trình chính của Trần Đình Hượu:

- Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930

- Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại

- Đến hiện đại từ truyền thống

- Các bài giảng về tư tưởng phương Đông

Câu 8 :

Năm 2000, Trần Đình Hượu vinh dự được nhận giải thưởng:

 • A

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

 • C

  Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

 • D

  Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 2000 Trần Đình Hượu được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Câu 9 :

Cha của Trần Đình Hượu làm nghề gì?

 • A

  Buôn bán

 • B

  Bốc thuốc

 • C

  Dạy học

 • D

  Làm gốm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cha Trần Đình Hượu làm nghề bốc thuốc, là học trò của Phan Bội Châu.

Câu 10 :

Cha Trần Đình Hượu qua đời năm ông bao nhiêu tuổi?

 • A

  14 tuổi 

 • B

  15 tuổi

 • C

  16 tuổi

 • D

  17 tuổi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1940, cha Trần Đình Hượu qua đời khi ông mới 14 tuổi.

close