Trắc nghiệm bài Chiếc thuyền ngoài xa - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa ban đầu được in trong tập:

 • A

  Bến quê

 • B

  Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

 • C

  Cỏ lau

 • D

  Chiếc thuyền ngoài xa

Câu 2 :

Tập truyện ngắn Bến quê được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1984

 • B

  1985

 • C

  1986

 • D

  1987

Câu 3 :

Truyện Chiếc thuyền ngoài xa tiêu biểu cho phong cách nào của tác giả Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Trữ tình – chính trị

 • B

  Triết lí

 • C

  Tự sự

 • D

  Tự sự - triết lí

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn sau là:

“Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ…Như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới vó đã biến mất”

(Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)

Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng.

Câu chuyện của người đàng bà làng chài.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nôị dung chính của đoạn sau:

“Đây là lần thứ hai, người đàn bà được Đẩu mời đến về công việc gia đình. Cũng không phải lần đầu đến nơi công sở nhưng người đàn bà có vẻ sợ sệt, lúng túng…Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân giậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông”

(Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)

Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng.

Câu chuyện của người đàng bà làng chài

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của Chiếc thuyền ngoài xa là:

Khát vọng tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh những vẻ đẹp tiềm ẩn của con người.

Đề cao vẻ đẹp của một cốt cách nghệ sĩ mẫn cảm, đầy chiêm nghiệm lẽ đời để rút ra những triết lí nhân sinh sâu sắc, đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với mọi thời, mọi người.

Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 7 :

Điểm nhìn trần thuật của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là:

 • A

  Nhân vật Phùng

 • B

  Nhân vật Đẩu

 • C

  Nhân vật người đàn bà

 • D

  Nhân vật Phát

Câu 8 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa?

 • A

  Nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo.

 • B

  Điểm nhìn là nhân vật Phùng(sự hóa thân của tác giả) nên cách kể truyện tự nhiên, khách quan, sinh động, chân thực những cũng vô cùng sắc sảo, đồng thời thể hiện được tư tưởng của tác giả.

 • C

  Ngôn ngữ tự nhiên, sống động và phù hợp với đặc điểm tính cách nhân vật.

 • D

  Ngôn ngữ mang đậm màu sắc Nam Bộ

Câu 9 :

Chiếc thuyền ngoài xa kể về:

 • A

  Chuyến đi thực tế của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời.

 • B

  Công việc của một người nhiếp ảnh.

 • C

  Cuộc sống của người dân chài ven biển

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa ban đầu được in trong tập:

 • A

  Bến quê

 • B

  Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

 • C

  Cỏ lau

 • D

  Chiếc thuyền ngoài xa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa in trong tập Bến quê

Câu 2 :

Tập truyện ngắn Bến quê được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1984

 • B

  1985

 • C

  1986

 • D

  1987

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tập truyện ngắn Bến quê được sáng tác năm 1985.

Câu 3 :

Truyện Chiếc thuyền ngoài xa tiêu biểu cho phong cách nào của tác giả Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Trữ tình – chính trị

 • B

  Triết lí

 • C

  Tự sự

 • D

  Tự sự - triết lí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện in đậm phong cách tự sự - triết lí của Nguyễn Minh Châu, rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai. 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn sau là:

“Lúc bấy giờ trời đầy mù từ ngoài biển bay vào. Lại lác đác mấy hạt mưa. Tôi rúc vào bên bánh xích của một chiếc xe tăng để tránh mưa, đang lúi húi thay phim, lúc ngẩng lên thấy một chuyện hơi lạ…Như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới vó đã biến mất”

(Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)

Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng.

Câu chuyện của người đàng bà làng chài.

Đáp án

Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng.

Lời giải chi tiết :

Có nhiều cách chia, ta có thể chia làm 2 đoạn lớn:

- Đoạn 1: (Từ đầu đến “chiếc thuyền lới vó đã biết mất"). Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng.

- Đoạn 2: (Còn lại): Câu chuyện của người đàn bà làng chài.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nôị dung chính của đoạn sau:

“Đây là lần thứ hai, người đàn bà được Đẩu mời đến về công việc gia đình. Cũng không phải lần đầu đến nơi công sở nhưng người đàn bà có vẻ sợ sệt, lúng túng…Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân giậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông”

(Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)

Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng.

Câu chuyện của người đàng bà làng chài

Đáp án

Câu chuyện của người đàng bà làng chài

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Câu chuyện của hai người đàn bà làng chài.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của Chiếc thuyền ngoài xa là:

Khát vọng tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh những vẻ đẹp tiềm ẩn của con người.

Đề cao vẻ đẹp của một cốt cách nghệ sĩ mẫn cảm, đầy chiêm nghiệm lẽ đời để rút ra những triết lí nhân sinh sâu sắc, đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với mọi thời, mọi người.

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Khát vọng tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh những vẻ đẹp tiềm ẩn của con người.

- Đề cao vẻ đẹp của một cốt cách nghệ sĩ mẫn cảm, đầy chiêm nghiệm lẽ đời để rút ra những triết lí nhân sinh sâu sắc, đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với mọi thời, mọi người.

Câu 7 :

Điểm nhìn trần thuật của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa là:

 • A

  Nhân vật Phùng

 • B

  Nhân vật Đẩu

 • C

  Nhân vật người đàn bà

 • D

  Nhân vật Phát

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Điểm nhìn là nhân vật Phùng(sự hóa thân của tác giả) nên cách kể truyện tự nhiên, khách quan, sinh động, chân thực những cũng vô cùng sắc sảo, đồng thời thể hiện được tư tưởng của tác giả.

Câu 8 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa?

 • A

  Nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo.

 • B

  Điểm nhìn là nhân vật Phùng(sự hóa thân của tác giả) nên cách kể truyện tự nhiên, khách quan, sinh động, chân thực những cũng vô cùng sắc sảo, đồng thời thể hiện được tư tưởng của tác giả.

 • C

  Ngôn ngữ tự nhiên, sống động và phù hợp với đặc điểm tính cách nhân vật.

 • D

  Ngôn ngữ mang đậm màu sắc Nam Bộ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo.

- Điểm nhìn là nhân vật Phùng(sự hóa thân của tác giả) nên cách kể truyện tự nhiên, khách quan, sinh động, chân thực những cũng vô cùng sắc sảo, đồng thời thể hiện được tư tưởng của tác giả.

- Ngôn ngữ tự nhiên, sống động và phù hợp với đặc điểm tính cách nhân vật.

Câu 9 :

Chiếc thuyền ngoài xa kể về:

 • A

  Chuyến đi thực tế của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời.

 • B

  Công việc của một người nhiếp ảnh.

 • C

  Cuộc sống của người dân chài ven biển

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Truyện kể về chuyến đi thực tế của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh và những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời.

close