Trắc nghiệm bài Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống Văn 12

Câu 1 :

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về khái niệm thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Bàn bạc về một tư tưởng, đạo lí trong cuộc sống.

 • B

  Bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

 • C

  Bàn bạc về vấn đề trong tác phẩm văn học.

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

- Đáp án B

Câu 2 :

Hiện tượng đời sống được đưa ra nghị luận:

 • A

  Chỉ có ý nghĩa tích cực.

 • B

  Chỉ có ý nghĩa tiêu cực.

 • C

  Vừa tích cực, vừa tiêu cực.

 • D

  Cả 3 đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một hiện tượng đời sống sẽ bao gồm các hiện tượng có ý nghĩa tiêu cực, tích cực hoặc vừa tích cực, vừa tiêu cực.

Câu 3 :

Phần thân bài của một bài văn về hiện tượng đời sống cần có mấy luận điểm?

 • A

  2 luận điểm

 • B

  3 luận điểm

 • C

  4 luận điểm

 • D

  5 luận điểm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phần thân bài của một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống cần có 4 luận điểm chính:

+ Luận điểm 1: Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 2: Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 3: Lí giải nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng đời sống.

+ Luận điểm 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

 

Câu 4 :

Đề nào dưới đây không phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về việc cháy rừng Amazon hiện nay.

 • B

  “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất.” (Đ.Đi-đơ-rơ). Hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên.

 • C

  Suy nghĩ của em về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.

 • D

  Suy nghĩ của anh (chị) về bệnh vô cảm trong đời sống hiện nay.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Khái niệm nghị luận về một hiện tượng đời sống: Bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

- Đề bài trình bày suy nghĩ về câu nói của Đ.Đi-đơ-rơ thuộc đề bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Câu 5 :

Điểm khác nhau cơ bản nhất của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lí là gì?

 • A

  Về nội dung.

 • B

  Về phương pháp.

 • C

  Về thể loại.

 • D

  Về ngôn ngữ diễn đạt.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

 -  Điểm khác nhau cơ bản nhất của một bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lý là về nội dung.

 + “Nghị luận về một tư tưởng đạo lí là một quá trình kết hợp với những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lí trong cuộc đời.”

 + “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

Câu 6 :

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề.

 • B

  Phân tích về mặt đúng, sai, mặt lợi và hại của vấn đề.

 • C

  Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

 • D

  Cả 3 đáp án đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Các yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống:

+ Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề.

+ Phân tích về mặt đúng, sai, mặt lợi và hại của vấn đề.

+ Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đề bài:"Điện thoại di động đang khiến giới trẻ xa nhau hơn. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó" có phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống không?

Không

Đáp án

Không

Lời giải chi tiết :

- Dựa vào khái niệm của bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống để xác định: “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

- Đề bài trên là đề bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

Câu 8 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp với  nội dung chính của các luận điểm trong bài nghị luận về một hiện tượng đời sống:

Luận điểm 1

Luận điểm 2

Luận điểm 3

Luận điểm 4

 

Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống

Lí giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống, đưa ra  các nguyên nhân.

 

Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống.

 

Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

Đáp án

Luận điểm 1

 

Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống.

Luận điểm 2

 

Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống

Luận điểm 3

Lí giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống, đưa ra  các nguyên nhân.

Luận điểm 4

 

Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

Lời giải chi tiết :

 Nôi dung chính của 4 luận điểm:

+ Luận điểm 1: Giải thích sơ lược hiện tượng đời sống, làm rõ những hình ảnh, từ ngữ, khái niệm trong đề bài.

+ Luận điểm 2: Nêu rõ thực trạng các biểu hiện và ảnh hưởng của hiện tượng đời sống. Thực tế các vấn đề đang diễn ra như thế nào, có ảnh hưởng ra sao đối với đời sống, thái độ của xã hội đối với vấn đề.

+ Luận điểm 3: Lí giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đời sống, đưa ra các nguyên nhân nảy sinh vấn đề, các nguyên nhân từ chủ quan, khách quan, do tự nhiên, do con người.

+ Luận điểm 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đời sống.

 

Câu 9 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. Mở bài

2. Thân bài

3. Kết bài

a. Khẳng định, phủ định, nêu bài học.

b. Giới thiệu sự vật, hiện tượng có vấn đề.

c. Phân tích các mặt, đánh giá, nhận định. Đối chiếu, so sánh để làm nổi bật vấn đề.

Đáp án

1. Mở bài

b. Giới thiệu sự vật, hiện tượng có vấn đề.

2. Thân bài

c. Phân tích các mặt, đánh giá, nhận định. Đối chiếu, so sánh để làm nổi bật vấn đề.

3. Kết bài

a. Khẳng định, phủ định, nêu bài học.

Lời giải chi tiết :

Mở bài: Giới thiệu sự việc, hiện tượng có vấn đề.

Thân bài:

+ Đối chiếu, so sánh đề làm nổi bật vấn đề.

+ Phân tích các mặt, đánh giá, nhận định.

 Kết bài: Khẳng định, phủ định, nêu bài học.

 

Câu 10 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh vượt khó.

 • B

  Suy nghĩ về con người không chịu thua số phận.

 • C

  Suy nghĩ về tác phẩm “Làng” của Kim Lân.

 • D

  Suy nghĩ về những con người sống vì cộng đồng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dựa vào khái niệm của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống. “Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.”

close