Trắc nghiệm bài Đàn ghi-ta của Lorca - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Hai câu đầu bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca được diễn đạt lạ hóa như thế nào?

 • A

  Tiếng đàn được cảm nhận bằng thị giác

 • B

  Tiếng đàn được cảm nhận bằng xúc giác

 • C

  Tiếng đàn được cảm nhận bằng thính giác

 • D

  Đáp án A và B

Câu 2 :

“những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt”

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Hoán dụ

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Đáp án B và C

Câu 3 :

“li –la li – la li – la”  là:

 • A

  Tiếng đàn

 • B

  Tên một loài hoa đẹp

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4 :

“đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn”

Ba câu thơ trên thể hiện:

 • A

  Hình tượng Lor – ca là một người nghệ sĩ yêu cái đẹp nhưng đơn độc, là một kị sĩ láng du phóng khoáng, là một du ca yêu tự do và thầm lặng

 • B

  Diễn tả giây phút Lor – ca bị điệu về bãi bắn

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5 :

“bỗng kinh hoàng

Áo choàng bê bết đỏ”

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  So sánh

Câu 6 :

“tiếng ghi ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi ta ròng ròng

máu chảy”

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng:

 • A

  Điệp ngữ

 • B

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

 • C

  Hoán dụ

 • D

  Đáp án A và B

Câu 7 :

Hình ảnh “tiếng ghi ta nâu” là hình ảnh biểu tượng cho:

 • A

  Biểu trưng cho những con đường, những mảnh đất Tây Ban Nha

 • B

  Biểu trưng cho tình yêu, cuộc sống mãnh liệt

 • C

  Sự nghiệp dang dở của Lor – ca

 • D

  Số phận thảm khốc, cái chết đầy đau đớn của Lor – ca

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

 “không ai chôn cất tiếng đàn / tiếng đàn như cỏ mọc hoang: Khi Lor – ca chết đi, nền nghệ thuật Tây Ban Nha thiếu vắng kẻ dẫn đường, như cỏ mọc hoang. Đồng thời , tác giả Thanh Thảo đã so sánh sức sống nghệ thuật của Lor – ca như cỏ mọc hoang, sức sống mãnh liệt và lưu truyền mãi”.

Đúng
Sai
Câu 9 :

Hình ảnh “đường chỉ tay” trong bài thơ là hình ảnh:

 • A

  Hình ảnh thực chỉ đường chỉ tay của Lor - ca

 • B

  Hình ảnh ẩn dụ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về hai câu thơ Lor – ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc đúng hay sai?

“Câu thơ Lor – ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc tượng trưng cho hình ảnh Lor – ca giã từ cõi thực sang thế giới bên kia nhưng vẫn luôn gắn bó với nghệ thuật”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hai câu đầu bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca được diễn đạt lạ hóa như thế nào?

 • A

  Tiếng đàn được cảm nhận bằng thị giác

 • B

  Tiếng đàn được cảm nhận bằng xúc giác

 • C

  Tiếng đàn được cảm nhận bằng thính giác

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh Lor – ca xuất hiện gắn với tiếng đàn, mà tiếng đàn tan ra thành “bọt nước”.  Cách diễn đạt lạ hóa, tiếng đàn vốn được cảm nhận bằng thính giác thì Thanh Thảo đã diễn tả nó bằng thị giác (đây là cách nhà thơ siêu thực thường dùng), gợi sự mong manh, dễ vỡ của những tiếng đàn.

Câu 2 :

“những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt”

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Hoán dụ

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

“áo choàng đỏ gắt”

- Hình ảnh thực: gợi môn đấu bò tót – một nét sinh hoạt văn hóa của đất nước Tây Ban Nha

- Hình ảnh ẩn dụ: đấu trường chính trị quyết liệt, ở đó diễn ra cuộc đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ đối với bọn phát xít và cuộc đấu tranh cách tân nghệ thuật già nua.

Câu 3 :

“li –la li – la li – la”  là:

 • A

  Tiếng đàn

 • B

  Tên một loài hoa đẹp

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Li – la li – la li – la:

- Tên một loài hoa đẹp (Tử đinh hương) đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha

- Những nốt nhạc mô phỏng âm thanh của tiếng đàn

=> Nghệ thuật láy âm li – la li – la li – la gợi hợp âm của tiếng đàn, gợi hình ảnh bông hoa buồn của phút chia li, gợi chuyến đi thăm thẳm và cuộc đời đôn độc của người nghệ sĩ.

Câu 4 :

“đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn”

Ba câu thơ trên thể hiện:

 • A

  Hình tượng Lor – ca là một người nghệ sĩ yêu cái đẹp nhưng đơn độc, là một kị sĩ láng du phóng khoáng, là một du ca yêu tự do và thầm lặng

 • B

  Diễn tả giây phút Lor – ca bị điệu về bãi bắn

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn”

=> Hình tượng Lor – ca là một người nghệ sĩ yêu cái đẹp nhưng đơn độc, là một kị sĩ láng du phóng khoáng, là một du ca yêu tự do và thầm lặng.

Câu 5 :

“bỗng kinh hoàng

Áo choàng bê bết đỏ”

Hai câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  So sánh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

“Áo choàng bê bết đỏ”, dựa trên quan hệ gần gũi.

Lời giải chi tiết :

“áo choàng bê bết đỏ”

- Hình ảnh hoán dụ “áo choàng bê bết đỏ”

=> Gợi cái chết đầy bi thảm của Lor – ca.

=> Diễn tả lại giây phút kinh hoàng của Lor – ca: người nghệ sĩ đang tự do trên con đường cách tân nghệ thuật và đấu tranh cho khát vọng tự do thì bị bọn phát xít bắt và giết hại.

Câu 6 :

“tiếng ghi ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi ta ròng ròng

máu chảy”

Biện pháp nghệ thuật được sử dụng:

 • A

  Điệp ngữ

 • B

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

 • C

  Hoán dụ

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Điệp ngữ “tiếng ghi ta”

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác như một tiếng nấc nghẹn ngào

Câu 7 :

Hình ảnh “tiếng ghi ta nâu” là hình ảnh biểu tượng cho:

 • A

  Biểu trưng cho những con đường, những mảnh đất Tây Ban Nha

 • B

  Biểu trưng cho tình yêu, cuộc sống mãnh liệt

 • C

  Sự nghiệp dang dở của Lor – ca

 • D

  Số phận thảm khốc, cái chết đầy đau đớn của Lor – ca

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“tiếng ghi ta nâu”: biểu trưng cho những con đường, những mảnh đất Tây Ban Nha.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

 “không ai chôn cất tiếng đàn / tiếng đàn như cỏ mọc hoang: Khi Lor – ca chết đi, nền nghệ thuật Tây Ban Nha thiếu vắng kẻ dẫn đường, như cỏ mọc hoang. Đồng thời , tác giả Thanh Thảo đã so sánh sức sống nghệ thuật của Lor – ca như cỏ mọc hoang, sức sống mãnh liệt và lưu truyền mãi”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- “không ai chôn cất tiếng đàn / tiếng đàn như cỏ mọc hoang”: Khi Lor – ca chết đi, nền nghệ thuật Tây Ban Nha thiếu vắng kẻ dẫn đường, như cỏ mọc hoang. Đồng thời , tác giả Thanh Thảo đã so sánh sức sống nghệ thuật của Lor – ca như cỏ mọc hoang, sức sống mãnh liệt và lưu truyền mãi. Tiếng đàn tượng trưng cho nghệ thuật, là khát vọng nghệ thuật mà cả đời Lor – ca theo đuổi, là cái đẹp mà mọi thế lực đều không thể hủy diệt được.

Câu 9 :

Hình ảnh “đường chỉ tay” trong bài thơ là hình ảnh:

 • A

  Hình ảnh thực chỉ đường chỉ tay của Lor - ca

 • B

  Hình ảnh ẩn dụ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh “đường chỉ tay” là hình ảnh ẩn dụ cho số phận con người.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về hai câu thơ Lor – ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc đúng hay sai?

“Câu thơ Lor – ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc tượng trưng cho hình ảnh Lor – ca giã từ cõi thực sang thế giới bên kia nhưng vẫn luôn gắn bó với nghệ thuật”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Câu thơ Lor – ca bơi sang ngang / trên chiếc ghi ta màu bạc tượng trưng cho hình ảnh Lor – ca giã từ cõi thực sang thế giới bên kia nhưng vẫn luôn gắn bó với nghệ thuật. Dù cuộc đời Lor – ca ngắn ngủi, đơn độc nhưng với ông nghệ thuật là khát vọng cả đời ông theo đuổi.

close