Trắc nghiệm bài Một người Hà Nội - Tìm hiểu chung Văn 12

Câu 1 :

Một người Hà Nội của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Khải

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Thi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Một người Hà Nội – Nguyễn Khải

Câu 2 :

Tác phẩm Một người Hà Nội thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Một người Hà Nội – Nguyễn Khải

Câu 3 :

Truyện ngắn Một người Hà Nội được in trong tập truyện nào của Nguyễn Khải?

 • A

  Một người Hà Nội

 • B

  Một thời gió bụi

 • C

  Hà Nội trong mắt tôi

 • D

  Sống ở đời

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Một người Hà Nội được in trong tập truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Khải.

Câu 4 :

Truyện ngắn Một người Hà Nội được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1988

 • B

  1989

 • C

  1990

 • D

  1991

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một người Hà Nội sáng tác năm 1990.

Câu 5 :

Tác phẩm Một người Hà Nội được Nguyễn Khải sáng tác trong hoàn cảnh như thế nào?

 • A

  Tác phẩm ra đời khi đất nước đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mĩ

 • B

  Tác phẩm ra đời khi đất nước đang chuyển mình xóa bỏ dần mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với những rạn vỡ tất yếu theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực trong quan niệm sống, cách sống và cách lựa chọn các giá trị.

 • C

  Tác phẩm ra đời khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thống cũng dân phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội.

 • D

  Cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai vừa kết thúc thắng lợi, đất nước trở về muôn mặt đời thường với những tàn dư của chiến tranh.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời khi đất nước có nhiều thăng trầm, biến động, những giá trị truyền thống cũng dần phai mờ, đặc biệt là những giá trị của người Hà Nội.

Câu 6 :

Một người Hà Nội xoay quanh câu chuyện cuộc đời của nhân vật nào?

 • A

  Cô Hiền

 • B

  Chị Đại

 • C

  Anh Khải

 • D

  Anh Dũng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện xoay quanh nhân vật cô Hiền, “một hạt bụi vàng” của thủ đô nghìn năm văn hiến.

Câu 7 :

Qua tác phẩm Một người Hà Nội, tác giả Nguyễn Khải bày tỏ thái độ, tình cảm gì?

 • A

  Nhà văn bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước tha thiết, sâu sắc.

 • B

  Nhà văn bày tỏ thái độ ngợi ca, trân trọng những người có ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống.

 • C

  Nhà văn phê phán lối ứng xử xuống cấp của người Hà Nội. 

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Qua tác phẩm, nhà văn bày tỏ thái độ phê phán lối ứng xử xuống cấp của người Hà Nội.

Câu 8 :

Đáp án nào không phải là giá trị nội dung của tác phẩm Một người Hà Nội?

 • A

  Khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa mang nét đẹp Hà Nội

 • B

  Gửi gắm niềm thiết tha gìn giữ các giá trị văn hóa cho hôm nay và mai sau

 • C

  Nhân vật cô Hiền là “một người Hà Nội” mãi mãi là hạt bụi vàng trong bể trầm tích của văn hóa xứ sở

 • D

  Bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người: một cách nhìn đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ đẹp bên ngoài của hiện tượng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung truyện ngắn Một người Hà Nội:

- Khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa mang nét đẹp Hà Nội

- Gửi gắm niềm thiết tha gìn giữ các giá trị ấy cho cả hôm nay và mai sau

- Nhân vật cô Hiền là “một người Hà Nội” mãi mãi là hạt bụi vàng trong bể vàng trầm tích của văn hóa xứ sở.

Câu 9 :

Giá trị nghệ thuật của tác phẩm Một người Hà Nội:

 • A

  Giọng điệu trần thuật vừa tự nhiên, dân dã, hài hước vừa chiêm nghiệm, suy tư, triết lí.

 • B

  Nghệ thuật xây dựng nhân vật

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Giọng điệu trần thuật: vừa tự nhiên, dân dã, hài hước, vừa chiêm nghiệm, suy tư, triết lí.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: khắc họa nhân vật thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động. Nhân vật được cá thể hóa cao độ với lứa tuổi, giai tầng, tính cách, cuộc đời riêng.

Câu 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Một người Hà Nội đúng hay sai?

Một người Hà Nội phát hiện vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Việt Nam qua bao biến động, thăng trầm của đất nước”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Truyện ngắn Một người Hà Nội phát hiện vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Việt Nam qua bao biến động, thăng trầm của đất nước. Tiêu biểu là nhân vật Bà Hiền – “một hạt bụi vàng” của Hà Nội

close