Trắc nghiệm bài Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ được in trong tập:

 • A

  Hương rừng Cà Mau

 • B

  Hai cõi U Minh

 • C

  Vọc nước giỡn trăng

 • D

  Bà Chúa Hòn

Câu 2 :

Hương rừng Cà Mau được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1984

 • B

  1985

 • C

  1986

 • D

  1987

Câu 3 :

Tập truyện Hương rừng Cà Mau bao gồm:

 • A

  15 truyện ngắn

 • B

  16 truyện ngắn

 • C

  17 truyện ngắn

 • D

  18 truyện ngắn

Câu 4 :

Nội dung chính của tập truyện Hương rừng Cà Mau là:

 • A

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng rừng với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • B

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng biển với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Bắt sấu ở rừng U Minh Hạ:

 • A

  Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và kì bí. Đồng thời ẩn chứa nhiều bất trắc, hiểm nguy thử thách con người.

 • B

  Thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, mang vẻ đẹp Nam Bộ.

 • C

  Con người phóng khoáng, mộc mạc, giản dị và giàu tình cảm. Đồng thời cũng là những con người hết sức thông minh, tài hoa, bản lĩnh và gan dạ.

 • D

  Đáp án A và B

Câu 6 :

Giá trị nghệ thuật của Bắt sầu rừng U Minh Hạ:

 • A

  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, sử dụng điểm nhìn của người trần thuật “giấu mặt”

 • B

  Ngôn ngữ sống động, mang đậm màu sắc Nam Bộ

 • C

  Lời văn chau truốt, giàu hình ảnh

 • D

  Đáp án A và C

Câu 7 :

Tác phẩm Bắt sấu từng U Minh Hạ của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Khải

 • B

  Ma Văn Kháng

 • C

  Sơn Nam

 • D

  Nguyễn Minh Châu

Câu 8 :

Tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ được in trong tập:

 • A

  Hương rừng Cà Mau

 • B

  Hai cõi U Minh

 • C

  Vọc nước giỡn trăng

 • D

  Bà Chúa Hòn

Câu 9 :

Hương rừng Cà Mau được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1984

 • B

  1985

 • C

  1986

 • D

  1987

Câu 10 :

Tập truyện Hương rừng Cà Mau bao gồm:

 • A

  15 truyện ngắn

 • B

  16 truyện ngắn

 • C

  17 truyện ngắn

 • D

  18 truyện ngắn

Câu 11 :

Nội dung chính của tập truyện Hương rừng Cà Mau là:

 • A

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng rừng với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • B

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng biển với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 12 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Bắt sấu ở rừng U Minh Hạ:

 • A

  Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và kì bí. Đồng thời ẩn chứa nhiều bất trắc, hiểm nguy thử thách con người.

 • B

  Thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, mang vẻ đẹp Nam Bộ.

 • C

  Con người phóng khoáng, mộc mạc, giản dị và giàu tình cảm. Đồng thời cũng là những con người hết sức thông minh, tài hoa, bản lĩnh và gan dạ.

 • D

  Đáp án A và C

Câu 13 :

Giá trị nghệ thuật của Bắt sầu rừng U Minh Hạ:

 • A

  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, sử dụng điểm nhìn của người trần thuật “giấu mặt”

 • B

  Ngôn ngữ sống động, mang đậm màu sắc Nam Bộ

 • C

  Lời văn chau truốt, giàu hình ảnh

 • D

  Đáp án A và B

Câu 14 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngôn ngữ trong Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam mang đậm màu sắc Nam Bộ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 15 :

Thể loại của Bắt sấu rừng U Minh Hạ là:

 • A

 • B

  Tùy bút

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện vừa

Câu 16 :

Bắt sấu rừng U Minh Hạ thể hiện tình cảm gì của nhà văn Sơn Nam?

 • A

  Tình yêu tha thiết của nhà văn đối với quê hương

 • B

  Ngợi ca truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương

 • C

  Nỗi đau khi quê hương, đất nước bị giặc giày xéo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ được in trong tập:

 • A

  Hương rừng Cà Mau

 • B

  Hai cõi U Minh

 • C

  Vọc nước giỡn trăng

 • D

  Bà Chúa Hòn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ được in trong tập Hương rừng Cà Mau

Câu 2 :

Hương rừng Cà Mau được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1984

 • B

  1985

 • C

  1986

 • D

  1987

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Hương rừng Cà Mau ” được viết năm 1986

Câu 3 :

Tập truyện Hương rừng Cà Mau bao gồm:

 • A

  15 truyện ngắn

 • B

  16 truyện ngắn

 • C

  17 truyện ngắn

 • D

  18 truyện ngắn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hương rừng Cà Mau bao bồm 18 truyện ngắn

Câu 4 :

Nội dung chính của tập truyện Hương rừng Cà Mau là:

 • A

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng rừng với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • B

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng biển với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập truyện Hương rừng Cà Mau đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng rừng U Minh với những người lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

Câu 5 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Bắt sấu ở rừng U Minh Hạ:

 • A

  Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và kì bí. Đồng thời ẩn chứa nhiều bất trắc, hiểm nguy thử thách con người.

 • B

  Thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, mang vẻ đẹp Nam Bộ.

 • C

  Con người phóng khoáng, mộc mạc, giản dị và giàu tình cảm. Đồng thời cũng là những con người hết sức thông minh, tài hoa, bản lĩnh và gan dạ.

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và kì bí. Đồng thời ẩn chứa nhiều bất trắc, hiểm nguy thử thách con người.

- Con người phóng khoáng, mộc mạc, giản dị và giàu tình cảm. Đồng thời cũng là những con người hết sức thông minh, tài hoa, bản lĩnh và gan dạ.

Câu 6 :

Giá trị nghệ thuật của Bắt sầu rừng U Minh Hạ:

 • A

  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, sử dụng điểm nhìn của người trần thuật “giấu mặt”

 • B

  Ngôn ngữ sống động, mang đậm màu sắc Nam Bộ

 • C

  Lời văn chau truốt, giàu hình ảnh

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, sử dụng điểm nhìn của người trần thuật “giấu mặt”

- Ngôn ngữ kể chuyện sống động, mang đậm màu sắc Nam Bộ

Câu 7 :

Tác phẩm Bắt sấu từng U Minh Hạ của tác giả nào?

 • A

  Nguyễn Khải

 • B

  Ma Văn Kháng

 • C

  Sơn Nam

 • D

  Nguyễn Minh Châu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam

Câu 8 :

Tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ được in trong tập:

 • A

  Hương rừng Cà Mau

 • B

  Hai cõi U Minh

 • C

  Vọc nước giỡn trăng

 • D

  Bà Chúa Hòn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ được in trong tập Hương rừng Cà Mau

Câu 9 :

Hương rừng Cà Mau được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1984

 • B

  1985

 • C

  1986

 • D

  1987

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hương rừng Cà Mau được sáng tác năm 1986

Câu 10 :

Tập truyện Hương rừng Cà Mau bao gồm:

 • A

  15 truyện ngắn

 • B

  16 truyện ngắn

 • C

  17 truyện ngắn

 • D

  18 truyện ngắn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hương rừng Cà Mau bao bồm 18 truyện ngắn.

Câu 11 :

Nội dung chính của tập truyện Hương rừng Cà Mau là:

 • A

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng rừng với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • B

  Tập truyện đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng biển với những người dân lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập truyện Hương rừng Cà Mau đưa ta vào một thế giới bao la và kì thú của vùng rừng U Minh với những người lao động có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba, trí dũng, gan góc, can trường.

Câu 12 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Bắt sấu ở rừng U Minh Hạ:

 • A

  Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và kì bí. Đồng thời ẩn chứa nhiều bất trắc, hiểm nguy thử thách con người.

 • B

  Thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, mang vẻ đẹp Nam Bộ.

 • C

  Con người phóng khoáng, mộc mạc, giản dị và giàu tình cảm. Đồng thời cũng là những con người hết sức thông minh, tài hoa, bản lĩnh và gan dạ.

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và kì bí. Đồng thời ẩn chứa nhiều bất trắc, hiểm nguy thử thách con người.

- Con người phóng khoáng, mộc mạc, giản dị và giàu tình cảm. Đồng thời cũng là những con người hết sức thông minh, tài hoa, bản lĩnh và gan dạ.

Câu 13 :

Giá trị nghệ thuật của Bắt sầu rừng U Minh Hạ:

 • A

  Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, sử dụng điểm nhìn của người trần thuật “giấu mặt”

 • B

  Ngôn ngữ sống động, mang đậm màu sắc Nam Bộ

 • C

  Lời văn chau truốt, giàu hình ảnh

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, sử dụng điểm nhìn của người trần thuật “giấu mặt”

- Ngôn ngữ kể chuyện sống động, mang đậm màu sắc Nam Bộ

Câu 14 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngôn ngữ trong Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam mang đậm màu sắc Nam Bộ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Truyện Sơn Nam hấp dẫn người đọc bằng cách dựng truyện li kì, những chi tiết gợi cảm, nhân vật giàu chất sống, ngôn ngữ đậm màu sắc Nam Bộ. Có thể thấy rõ những điều này qua truyện ngắn Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam.

Câu 15 :

Thể loại của Bắt sấu rừng U Minh Hạ là:

 • A

 • B

  Tùy bút

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện vừa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể loại: Truyện ngắn

Câu 16 :

Bắt sấu rừng U Minh Hạ thể hiện tình cảm gì của nhà văn Sơn Nam?

 • A

  Tình yêu tha thiết của nhà văn đối với quê hương

 • B

  Ngợi ca truyền thống yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương

 • C

  Nỗi đau khi quê hương, đất nước bị giặc giày xéo

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Thấm đượm trong mỗi trang viết là tình yêu tha thiết của Sơn Nam đối với quê hương.

close