Trắc nghiệm bài Mấy ý nghĩ về thơ - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản “Mấy ý nghĩ về tơ”h được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Hiệp định Pháp - Việt ngày 8/3/1949 (Hiệp định Élysée)

 • B

  Tháng 9/ 1949 Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

 • C

  Từ ngày 14 đến 18/1/1949 Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • D

  Từ ngày 14 đến 18/1/1949 Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Văn bản Mấy ý nghĩ về thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Hiệp định Pháp - Việt ngày 8/3/1949 

 • B

  Tháng 9/ 1949: Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

 • C

  Từ ngày 14 đến 18/1/1949: Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • D

  Tháng 8/1949 : Hội thảo về văn học nghệ thuật

Câu 3 :

Văn bản Mấy ý nghĩ về thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn chính luận

 • B

  Văn nghị luận

 • C

  Tiểu luận

 • D

  Tùy bút

Câu 4 :

Tờ báo nào đã đăng tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ vào năm 1949?

 • A

  Báo Sự thật

 • B

  Báo Hà Nội mới

 • C

  Báo Văn nghệ

 • D

  Báo Thanh niên

Câu 5 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ ?

 • A

  Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình càm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

 • B

  Nghệ thuật luận lập hấp dẫn: hệ thống lập luận chặt chẽ tiến bộ, trải nghiệm sâu sắc, tư duy sắc bén, hình ảnh sống động, từ ngữ sắc sảo, dẫn chứng giàu sức lay động.

 • C

  Kết hợp nhuần nhuyễn chính luận và trữ tình, nhiều câu nhiều đoạn mềm mại, giàu chất thơ.

 • D

  Văn phong bóng bảy, giàu tình triết lý, nghệ thuật lập luận chặt chẽ, logic. Nhiều câu, nhiều đoạn giàu chất thơ.

Câu 6 :

Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu [...]:

“Bài tiểu luận Mấy ý nghĩ về thơ nêu lên những suy nghĩ, những quan điểm [.....] đồng thời là những đề xuất của tác giả Nguyễn Đình Thi về thơ. Nhà văn khẳng định thơ chính là tâm hồn, là tiếng nói tâm tình của con người. Tuy nhiên, đó phải là tâm hồn có chiều sâu của tư tưởng, và phải được biểu đạt qua hình ảnh, qua nhạc điệu, nhịp điệu và ngôn ngữ.”

 • A

  Tinh tế và sáng tạo

 • B

  Độc đáo và mới mẻ

 • C

  Chặt chẽ và lôgic

 • D

  Đúng đắn và mới mẻ

Câu 7 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Những giá trị nội dung của văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ” đưới đây đúng hay sai?

 

Quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi vẫn còn giá trị đến ngày nay vì sự đúng đắn trong nội dung tư tưởng, sự hấp dẫn trong nghệ thuật biểu đạt.

Đúng
Sai

 

Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình càm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

Đúng
Sai

Tiểu luận vẫn còn giá trị thời sự, tính khoa học đúng đắn, đi vào bản chất của thơ và làm mối quan hệ chặt chẽ của thơ với cuộc sống.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản “Mấy ý nghĩ về tơ”h được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Hiệp định Pháp - Việt ngày 8/3/1949 (Hiệp định Élysée)

 • B

  Tháng 9/ 1949 Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

 • C

  Từ ngày 14 đến 18/1/1949 Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • D

  Từ ngày 14 đến 18/1/1949 Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tháng 9 năm 1949 Hội nghị tranh luận văn nghệ đã được tổ chức ở Việt Bắc.

Câu 2 :

Văn bản Mấy ý nghĩ về thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Hiệp định Pháp - Việt ngày 8/3/1949 

 • B

  Tháng 9/ 1949: Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

 • C

  Từ ngày 14 đến 18/1/1949: Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • D

  Tháng 8/1949 : Hội thảo về văn học nghệ thuật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được ra đời vào tháng 9 năm 1949 tại Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

Câu 3 :

Văn bản Mấy ý nghĩ về thơ thuộc thể loại nào?

 • A

  Văn chính luận

 • B

  Văn nghị luận

 • C

  Tiểu luận

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thể loại văn bản Mấy ý nghĩ về thơ : tiểu luận

Câu 4 :

Tờ báo nào đã đăng tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ vào năm 1949?

 • A

  Báo Sự thật

 • B

  Báo Hà Nội mới

 • C

  Báo Văn nghệ

 • D

  Báo Thanh niên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mấy ý nghĩ về thơ được đăng trên báo “Văn nghệ” số 10 trong năm 1949.

Câu 5 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ ?

 • A

  Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình càm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

 • B

  Nghệ thuật luận lập hấp dẫn: hệ thống lập luận chặt chẽ tiến bộ, trải nghiệm sâu sắc, tư duy sắc bén, hình ảnh sống động, từ ngữ sắc sảo, dẫn chứng giàu sức lay động.

 • C

  Kết hợp nhuần nhuyễn chính luận và trữ tình, nhiều câu nhiều đoạn mềm mại, giàu chất thơ.

 • D

  Văn phong bóng bảy, giàu tình triết lý, nghệ thuật lập luận chặt chẽ, logic. Nhiều câu, nhiều đoạn giàu chất thơ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của văn bản:

+ Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình càm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

+ Nghệ thuật luận lập hấp dẫn: hệ thống lập luận chặt chẽ tiến bộ, trải nghiệm sâu sắc, tư duy sắc bén, hình ảnh sống động, từ ngữ sắc sảo, dẫn chứng giàu sức lay động.

+ Kết hợp nhuần nhuyễn chính luận và trữ tình, nhiều câu nhiều đoạn mềm mại, giàu chất thơ.

Câu 6 :

Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu [...]:

“Bài tiểu luận Mấy ý nghĩ về thơ nêu lên những suy nghĩ, những quan điểm [.....] đồng thời là những đề xuất của tác giả Nguyễn Đình Thi về thơ. Nhà văn khẳng định thơ chính là tâm hồn, là tiếng nói tâm tình của con người. Tuy nhiên, đó phải là tâm hồn có chiều sâu của tư tưởng, và phải được biểu đạt qua hình ảnh, qua nhạc điệu, nhịp điệu và ngôn ngữ.”

 • A

  Tinh tế và sáng tạo

 • B

  Độc đáo và mới mẻ

 • C

  Chặt chẽ và lôgic

 • D

  Đúng đắn và mới mẻ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Bài tiểu luận Mấy ý nghĩ về thơ nêu lên những suy nghĩ, những quan điểm độc đáo và mới mẻ đồng thời là những đề xuất của tác giả Nguyễn Đình Thi về thơ. Nhà văn khẳng định thơ chính là tâm hồn, là tiếng nói tâm tình của con người. Tuy nhiên, đó phải là tâm hồn có chiều sâu của tư tưởng, và phải được biểu đạt qua hình ảnh, qua nhạc điệu, nhịp điệu và ngôn ngữ.”

Câu 7 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Những giá trị nội dung của văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ” đưới đây đúng hay sai?

 

Quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi vẫn còn giá trị đến ngày nay vì sự đúng đắn trong nội dung tư tưởng, sự hấp dẫn trong nghệ thuật biểu đạt.

Đúng
Sai

 

Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình càm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

Đúng
Sai

Tiểu luận vẫn còn giá trị thời sự, tính khoa học đúng đắn, đi vào bản chất của thơ và làm mối quan hệ chặt chẽ của thơ với cuộc sống.

Đúng
Sai
Đáp án

 

Quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi vẫn còn giá trị đến ngày nay vì sự đúng đắn trong nội dung tư tưởng, sự hấp dẫn trong nghệ thuật biểu đạt.

Đúng
Sai

 

Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình càm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

Đúng
Sai

Tiểu luận vẫn còn giá trị thời sự, tính khoa học đúng đắn, đi vào bản chất của thơ và làm mối quan hệ chặt chẽ của thơ với cuộc sống.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

+ Quan niệm về thơ của Nguyễn Đình Thi vẫn còn giá trị đến ngày nay vì sự đúng đắn trong nội dung tư tưởng, sự hấp dẫn trong nghệ thuật biểu đạt.

+ Tiểu luận vẫn còn giá trị thời sự, tính khoa học đúng đắn, đi vào bản chất của thơ và làm mối quan hệ chặt chẽ của thơ với cuộc sống.

close