Trắc nghiệm Vài nét về Lưu Quang Vũ Văn 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Lưu Quang Vũ sinh ra tại:

 • A

  Hưng Yên

 • B

  Phú Thọ

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Nam Định

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Lưu Quang Vũ sinh ra tại Phú Thọ

Câu hỏi 2 :

Lưu Quang Vũ sinh ra trong một gia đình:

 • A

  Trí thức

 • B

  Công giáo

 • C

  Nông dân

 • D

  Giàu có

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Lưu Quang Vũ sinh ra trong một gia đình trí thức.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Lưu Quang Vũ đúng hay sai?

“Cha ông là bác sĩ Lưu Quang Thuận”.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Cha ông là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận nên, nên thiên hướng và năng khiếu nghệ thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ.

Câu hỏi 4 :

Từ năm 1965 đến năm 1970, Lưa Quang Vũ làm công việc gì?

 • A

  Vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân

 • B

  Làm nhiều nghề mưu sinh: chấm công cho một đội cầu đường, vẽ pa-nô,…

 • C

  Biên tập viên cho tạp chí Sân khấu

 • D

  Vẽ tranh thuê

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1965 đến năm 1970, ông vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân.

Câu hỏi 5 :

Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ làm công việc gì?

 • A

  Vào bộ đội, phục vụ trong quân chủng Phòng không – Không quân

 • B

  Làm nhiều nghề mưu sinh: chấm công cho một đội cầu đường, vẽ pa-nô,…

 • C

  Biên tập viên cho tạp chí Sân khấu và bắt đầu sáng tác kịch nói

 • D

  Vẽ tranh thuê

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1978 đến năm 1988, Lưu Quang Vũ là biên tập cho tạp chí Sân khấu và bắt đầu sáng tác kịch nói.

Câu hỏi 6 :

Vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ là tác phẩm:

 • A

  Lời nói dối cuối cùng

 • B

  Nàng Xi-ta

 • C

  Lời thề thứ 9

 • D

  Sống mãi tuổi 17

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Vở kịch đầu tay của Lưu Quang Vũ: Sống mãi tuổi 17

Câu hỏi 7 :

Vở kịch nào dưới đây không phải là sáng tác của Lưu Quang Vũ:

 • A

  Tôi và chúng ta

 • B

  Con nai đen

 • C

  Khoảnh khắc và vô tận

 • D

  Bệnh sĩ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Vở kịch “Con nai đen” – Nguyễn Đình Thi.

Câu hỏi 8 :

Đặc điểm thơ của Lưu Quang Vũ:

 • A

  Sắc sảo, dữ dội

 • B

  Sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước và con người Việt Nam.

 • C

  Giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

- Trước khi đến với thể loại kịch nói, Lưu Quang Vũ từng làm thơ. Thơ Lưu Quang Vũ không sắc sảo, dữ dội như kịch nhưng giàu cảm xúc, trăn trở, khát khao.

- Tác phẩm tiêu biểu: Và anh tồn tại, Tiếng Việt, Vườn trong phố,…

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về kịch của Lưu Quang Vũ đúng hay sai?

“Kịch của Lưu Quang Vũ thể hiện nhiều cách tân độc đáo; quan tâm thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống, bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Kịch của Lưu Quang Vũ thể hiện nhiều cách tân độc đáo; quan tâm thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống, bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người.

Câu hỏi 10 :

Lưu Quang Vũ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Năm 2000, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

close