Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Duy Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Duy tên khai sinh là:

 • A

  Nguyễn Duy Tấn

 • B

  Nguyễn Duy Nhuệ

 • C

  Nguyễn Duy Quan

 • D

  Nguyễn Duy Khánh

Câu 2 :

Quê hương của Nguyễn Duy ở:

 • A

  Thanh Hóa

 • B

  Nghệ An

 • C

  Hà Tĩnh

 • D

  Quảng Trị

Câu 3 :

Tuổi thơ của Nguyễn Duy gắn bó nhất với hình ảnh của ai?

 • A

  Mẹ

 • B

  Cha

 • C

  Bà ngoại

 • D

  Ông ngoại

Câu 4 :

Nguyễn Duy nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Duy đúng hay sai?

“Năm 1976, Nguyễn Duy sống và công tác tại Hà Nội, là biên tập viên báo Văn nghệ giải phóng, rồi làm Trưởng đại diện  của bán Văn nghệ ở phía Nam”

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tác phẩm nào dưới đây không phải thơ của Nguyễn Duy?

Cát trắng

Ánh trăng

Đãi cát tìm vàng

Mẹ và em

Hoa trên đá

Câu 7 :

Tiểu thuyết nào dưới đây là của tác giả Nguyễn Duy?

 • A

  Khoảng cách

 • B

  Số đỏ

 • C

  Trúng số độc đắc

 • D

  Lấy nhau vì tình

Câu 8 :

Phong cách nghệ thuật của tác giả Nguyễn Duy:

 • A

  Thơ có vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí với thế giới hình ảnh đa dạng, phong phú, đầy sáng tạo

 • B

  Thơ có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng, trữ tình với chất thế sự đậm đặc

 • C

  Thơ giàu chất trữ tình chính trị, đậm đà tính dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Duy đúng hay sai?

“Nguyễn Duy đã góp phần làm mới thể thơ lục bát bằng những tìm tòi theo hướng hiện đại”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Duy tên khai sinh là:

 • A

  Nguyễn Duy Tấn

 • B

  Nguyễn Duy Nhuệ

 • C

  Nguyễn Duy Quan

 • D

  Nguyễn Duy Khánh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ.

Câu 2 :

Quê hương của Nguyễn Duy ở:

 • A

  Thanh Hóa

 • B

  Nghệ An

 • C

  Hà Tĩnh

 • D

  Quảng Trị

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Duy quê ở Thanh Hóa

Câu 3 :

Tuổi thơ của Nguyễn Duy gắn bó nhất với hình ảnh của ai?

 • A

  Mẹ

 • B

  Cha

 • C

  Bà ngoại

 • D

  Ông ngoại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mẹ mất sớm, Nguyễn Duy ở với bà ngoại từ nhỏ. Trong tâm hồn nhà thơ, bà ngoại là hình ảnh gần gũi, thân thuộc nhất.

Câu 4 :

Nguyễn Duy nhập ngũ năm bao nhiêu?

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1966: Nguyễn Duy nhập ngũ

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Duy đúng hay sai?

“Năm 1976, Nguyễn Duy sống và công tác tại Hà Nội, là biên tập viên báo Văn nghệ giải phóng, rồi làm Trưởng đại diện  của bán Văn nghệ ở phía Nam”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1976, Nguyễn Duy vào sống và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, là biên tập viên báo Văn nghệ giải phóng, rồi làm Trưởng đại diện của bán Văn nghệ ở phía Nam.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tác phẩm nào dưới đây không phải thơ của Nguyễn Duy?

Cát trắng

Ánh trăng

Đãi cát tìm vàng

Mẹ và em

Hoa trên đá

Đáp án

Hoa trên đá

Lời giải chi tiết :

Tập thơ Hoa trên đá là của tác giả Chế Lan Viên.

Câu 7 :

Tiểu thuyết nào dưới đây là của tác giả Nguyễn Duy?

 • A

  Khoảng cách

 • B

  Số đỏ

 • C

  Trúng số độc đắc

 • D

  Lấy nhau vì tình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Khoảng cách (1986) – Nguyễn Duy

Câu 8 :

Phong cách nghệ thuật của tác giả Nguyễn Duy:

 • A

  Thơ có vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí với thế giới hình ảnh đa dạng, phong phú, đầy sáng tạo

 • B

  Thơ có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng, trữ tình với chất thế sự đậm đặc

 • C

  Thơ giàu chất trữ tình chính trị, đậm đà tính dân tộc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thơ của Nguyễn Duy có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng, trữ tình với chất thế sự đậm đặc.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Duy đúng hay sai?

“Nguyễn Duy đã góp phần làm mới thể thơ lục bát bằng những tìm tòi theo hướng hiện đại”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nguyễn Duy đã góp phần làm mới thể thơ lục bát bằng những tìm tòi theo hướng hiện đại.

close