Trắc nghiệm bài Đô-xtôi-ép-xki - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chi tiết dưới đây thể hiện nỗi khổ về vật chất của Đô- xtôi-ép-xki đúng hay sai?

“Suốt đêm ông làm việc trong khi ở phòng bên vợ ông rên rỉ trong những cơn đau đẻ. Cơn động kinh chộp họng ông; chủ nhà không được trả tiền đe dọa gọi cảnh sát; bà đỡ đòi tiền nợ”

Đúng
Sai
Câu 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án không thể hiện nỗi khổ về vật chất của Đô-xtôi – ép – xki?

Thân thể sống leo lét

Xa lạ với mọi người

Không có tiền phải cầu xin “xa lạ, thấp hèn”

Bị lưu đày khỏi quê hương

Không có tiền phải cầm cố “biết bao lần phải quỳ gối”, “cầm chiếc quần đùi cuối cùng”, “tiếng khóc tuyệt vọng xé ruột”…

Điều kiện sống quẫn bách đủ đường: vợ rên rỉ trong cơn đau đẻ, chủ nahf dọa gọi cảnh sát, bà đỡ đẻ đoi tiền, bản thân bị bệnh,…

Câu 3 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là của Đô-xtôi- ép-xki?

 • A

  Tội ác và trừng phạt

 • B

  Lũ người quỷ ám

 • C

  Anh em nhà Ka-ra-ma-zốp

 • D

  Những người khốn khổ

Câu 4 :

Theo Xvai- gơ, trong hoàn cảnh khó khăn nhất Đô-xtôi-ép-xki vẫn làm được điều gì, thể hiện nghị lực lao động phi thường của nhà văn?

 • A

  Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông vẫn cho ra đời những tác phẩm văn học đồ sộ xuất sắc.

 • B

  Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông đã cật lực lao động kiếm tiền.

 • C

  Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông cố gắng được trở về với nước Nga

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Theo Xvai-gơ, lao động đối với Đô-xtôi-ép-xki là :

 • A

  Lao động là ‘rượu ngọt làm ông ngây ngất’

 • B

  Lao động là ‘niềm hoan lạc lớn nhất đời ông’

 • C

  Lao động là ‘những phút đau đớn câm lặng’

 • D

  Lao động là ‘là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông’

Câu 6 :

Theo Xvai-gơ, các tác phẩm đối với Đô-xtôi-ép-xki là :

 • A

  ‘Đó là rượu ngọt làm ông ngây ngất’

 • B

  ‘Đó là niềm hoan lạc lớn lao nhất của ông’

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai ?

“Tài năng và lòng nhiệt thành của nhà văn cũng không thể đưa ông quay trở lại nước Nga”.

Đúng
Sai
Câu 8 :

Cái chết của nhà văn đã đem đến sự xúc động, tiếc thương cho những tầng lớp, giai cấp nào trong xã hội Nga lúc bấy giờ?

 • A

  Nông dân

 • B

  Quý tộc

 • C

  Nga hoàng

 • D

  Mọi tầng lớp nhân dân Nga

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những chi tiết thể hiện sự xúc động dữ dội trọng mọi tầng lớp nhân dân trước cái chết của nhà văn:

“Một phút đau đớn câm lặng, rồi cùng một lúc không thỏa thuận trước, từ các thành phố xa xôi nhất, các đoàn đại biểu kéo đến để viếng ông”.

“Dưới một rừng cờ và cờ hiệu phấp phới trước gió

“Một làn sóng yêu thương cuồng nhiệt dâng lên từ mọi nơi của thành phố ngàn tháp chuông, somg đã quá chậm, than ôi!”

“Phố thợ rèn nơi quản linh cữu ông đen nghịt người, run rẩy, im lặng…”

“Trong một giờ đồng hồ, giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki đã được thực hiện trong đám tang ông”

Câu 10 :

Cuối cùng, khát vọng nào của Đô-xtôi-ép-ki đã trở thành hiện thực?

 • A

  Khát vọng về một nước Nga thống nhất

 • B

  Khát vọng được trở về nước Nga

 • C

  Khát vọng được thừa nhận tài năng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chi tiết dưới đây thể hiện nỗi khổ về vật chất của Đô- xtôi-ép-xki đúng hay sai?

“Suốt đêm ông làm việc trong khi ở phòng bên vợ ông rên rỉ trong những cơn đau đẻ. Cơn động kinh chộp họng ông; chủ nhà không được trả tiền đe dọa gọi cảnh sát; bà đỡ đòi tiền nợ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Điều kiện sống quẫn bách đủ đường: vợ rên rỉ trong những cơn đau đẻ, chủ nhà dọa gọi cảnh sát, bà đỡ đẻ đòi tiền, bản thân bị bệnh..

=> Đây là những nỗi khổ về vật chất mà nhà văn phải trải qua.

Câu 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án không thể hiện nỗi khổ về vật chất của Đô-xtôi – ép – xki?

Thân thể sống leo lét

Xa lạ với mọi người

Không có tiền phải cầu xin “xa lạ, thấp hèn”

Bị lưu đày khỏi quê hương

Không có tiền phải cầm cố “biết bao lần phải quỳ gối”, “cầm chiếc quần đùi cuối cùng”, “tiếng khóc tuyệt vọng xé ruột”…

Điều kiện sống quẫn bách đủ đường: vợ rên rỉ trong cơn đau đẻ, chủ nahf dọa gọi cảnh sát, bà đỡ đẻ đoi tiền, bản thân bị bệnh,…

Đáp án

Xa lạ với mọi người

Bị lưu đày khỏi quê hương

Lời giải chi tiết :

Đáp án “Xa lạ với mọi người” và “Bị lưu đày khỏi quê hương” thể hiện nỗi đau về tinh thần của Đô-xtôi-ép-xki.

Câu 3 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là của Đô-xtôi- ép-xki?

 • A

  Tội ác và trừng phạt

 • B

  Lũ người quỷ ám

 • C

  Anh em nhà Ka-ra-ma-zốp

 • D

  Những người khốn khổ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Những người khốn khổ của Victor Hugo

Câu 4 :

Theo Xvai- gơ, trong hoàn cảnh khó khăn nhất Đô-xtôi-ép-xki vẫn làm được điều gì, thể hiện nghị lực lao động phi thường của nhà văn?

 • A

  Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông vẫn cho ra đời những tác phẩm văn học đồ sộ xuất sắc.

 • B

  Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông đã cật lực lao động kiếm tiền.

 • C

  Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông cố gắng được trở về với nước Nga

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đô-xtôi-ép-xki là một nhà văn lao động không biết mệt mỏi. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông vẫn cho ra đời hàng loạt các tác phẩm văn học đồ sộ xuất sắc : Tội ác và trừng phạt, Lũ người quỷ ám, Anh em nhà Ka-ra-ma-zốp,…

Câu 5 :

Theo Xvai-gơ, lao động đối với Đô-xtôi-ép-xki là :

 • A

  Lao động là ‘rượu ngọt làm ông ngây ngất’

 • B

  Lao động là ‘niềm hoan lạc lớn nhất đời ông’

 • C

  Lao động là ‘những phút đau đớn câm lặng’

 • D

  Lao động là ‘là sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông’

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo Xvai-gơ, ‘Lao động là sự giải thoát và là nỗi thống khổ’ của Đô-xtôi-ép-xki, bởi nhờ nó ông sống trong Tổ quốc mình.

Câu 6 :

Theo Xvai-gơ, các tác phẩm đối với Đô-xtôi-ép-xki là :

 • A

  ‘Đó là rượu ngọt làm ông ngây ngất’

 • B

  ‘Đó là niềm hoan lạc lớn lao nhất của ông’

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đô-xtôi-ép-xki là một nhà văn yêu lao động. Các tác phẩm chính là ‘rượu ngọt làm ông  ngây ngất’, là ‘niềm hoan lạc lớn nhất đời ông’. Ông là một nhà văn yêu lao động, bất chấp hoàn cảnh khó khăn và thân thể bệnh tật.

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai ?

“Tài năng và lòng nhiệt thành của nhà văn cũng không thể đưa ông quay trở lại nước Nga”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Tài năng và lòng nhiệt thành của Đô-xtôi-ép-xki cuối cùng cũng được nhìn nhận. Năm mươi hai tuổi, ông được quyền trở về Tổ quốc.

Câu 8 :

Cái chết của nhà văn đã đem đến sự xúc động, tiếc thương cho những tầng lớp, giai cấp nào trong xã hội Nga lúc bấy giờ?

 • A

  Nông dân

 • B

  Quý tộc

 • C

  Nga hoàng

 • D

  Mọi tầng lớp nhân dân Nga

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cái chết của Đô-xtôi-ép-xki đã tạo nên một sự xúc động dữ dội trong mọi tầng lớp nhân dân.

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những chi tiết thể hiện sự xúc động dữ dội trọng mọi tầng lớp nhân dân trước cái chết của nhà văn:

“Một phút đau đớn câm lặng, rồi cùng một lúc không thỏa thuận trước, từ các thành phố xa xôi nhất, các đoàn đại biểu kéo đến để viếng ông”.

“Dưới một rừng cờ và cờ hiệu phấp phới trước gió

“Một làn sóng yêu thương cuồng nhiệt dâng lên từ mọi nơi của thành phố ngàn tháp chuông, somg đã quá chậm, than ôi!”

“Phố thợ rèn nơi quản linh cữu ông đen nghịt người, run rẩy, im lặng…”

“Trong một giờ đồng hồ, giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki đã được thực hiện trong đám tang ông”

Đáp án

“Một phút đau đớn câm lặng, rồi cùng một lúc không thỏa thuận trước, từ các thành phố xa xôi nhất, các đoàn đại biểu kéo đến để viếng ông”.

“Một làn sóng yêu thương cuồng nhiệt dâng lên từ mọi nơi của thành phố ngàn tháp chuông, somg đã quá chậm, than ôi!”

“Phố thợ rèn nơi quản linh cữu ông đen nghịt người, run rẩy, im lặng…”

Lời giải chi tiết :

Cái chết xúc động trong mọi tầng lớp nhân dân:

- Một cơn run rẩy toàn nước Nga; “Một phút đau đớn câm lặng, rồi cùng một lúc không thỏa thuận trước, từ các thành phố xa xôi nhất, các đoàn đại biểu kéo đến để viếng ông. “Một làn sóng yêu thương cuồng nhiệt dâng lên từ mọi nơi của thành phố ngàn tháp chuông, somg đã quá chậm, than ôi!”

- “Phố thợ rèn nơi quản linh cữu ông đen nghịt người, run rẩy, im lặng…”

Câu 10 :

Cuối cùng, khát vọng nào của Đô-xtôi-ép-ki đã trở thành hiện thực?

 • A

  Khát vọng về một nước Nga thống nhất

 • B

  Khát vọng được trở về nước Nga

 • C

  Khát vọng được thừa nhận tài năng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khát vọng của ông về một nước Nga thống nhất thành hiện thực “dưới một rừng cờ và cờ hiệu phấp phới trước gió, các giáp trưởng ăn mặc lộng lẫy,công nhân, sinh viên, sĩ quan, người hầu và người hành khất đi bên nhau khóc người quá cố rất thân thiết đối với họ. Nhà thờ nơi diễn ra lễ cầu siêu rải đầy hoa; trước mộ ông còn để ngỏ, tất cả các đảng phái đoàn kết lại trong một lời nguyền yêu thương và cảm phục”.

=> Trong giờ phút cuối cùng, ông đã cho đất nước ông một sự hòa giải chốc lát.

close