Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Chế Lan Viên Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Chế Lan Viên tên thật là:

 • A

  Phan Ngọc Hoan

 • B

  Nguyễn Kim Thành

 • C

  Nông Văn Quỳnh

 • D

  Nguyễn Duy Nhuệ

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Nhà thơ Chế Lan Viên quê ở:

 • A

  Quy Nhơn

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Quảng Trị

 • D

  Quảng Bình

Câu 3 :

Chế Lan Viên chưa từng làm công việc nào dưới đây?

 • A

  Nhà thơ

 • B

  Nhà báo

 • C

  Thầy giáo

 • D

  Kiến trúc sư

Câu 4 :

Chế Lan Viên tham gia cách mạng ở:

 • A

  Khánh Hòa

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Bình Định

 • D

  Quảng Ngãi

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Chế Lan Viên đúng hay sai?

“Sau năm 1954, Chế Lan Viên vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoạt động văn học”

Đúng
Sai
Câu 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tác phẩm thơ nào dưới đây không phải của tác giả Chế Lan Viên?

Điêu tàn

Suối và biển

Gửi cách anh

Đèo gió

Ánh sáng và phù sa

Hoa ngày thường – Chim báo bão

Những bài thơ đánh giặc

Câu 7 :

Giai đoạn nào tác giả Chế Lan Viên tạm thời ngừng sáng tác?

 • A

  1945 – 1954

 • B

  1945 - 1958

 • C

  1954 – 1975

 • D

  1975 – 1989

Câu 8 :

“Trường thơ loạn: kinh dị, thần bí, bế tắc của thời” thuộc phong cách nghệ thuật giai đoạn nào của tác giả Chế Lan Viên?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám

 • C

  Thời kì 1960 – 1975

 • D

  Sau năm 1975

Câu 9 :

“Thơ Chế Lan Viên vươn tới khuynh hướng sử thi hào hùng, chất chính luận, đậm tính thời sự” là phong cách nghệ thuật ở giai đoạn sáng tác nào của Chế Lan Viên?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám

 • C

  Trong thời kì 1960 – 1975

 • D

  Sau năm 1975

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng:

Thơ Chế Lan Viên mang khuynh hướng trữ tình – chính trị

Thơ Chế Lan Viên đậm đà tính dân tộc

Thơ Chế Lan Viên mang khuynh hướng suy tưởng – triết lí

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chế Lan Viên tên thật là:

 • A

  Phan Ngọc Hoan

 • B

  Nguyễn Kim Thành

 • C

  Nông Văn Quỳnh

 • D

  Nguyễn Duy Nhuệ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan (1920 – 1989)

Câu 2 :

Nhà thơ Chế Lan Viên quê ở:

 • A

  Quy Nhơn

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Quảng Trị

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 Nhà thơ Chế Lan Viên uê ở tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Câu 3 :

Chế Lan Viên chưa từng làm công việc nào dưới đây?

 • A

  Nhà thơ

 • B

  Nhà báo

 • C

  Thầy giáo

 • D

  Kiến trúc sư

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau khi tốt nghiệp trung học, Chế Lan Viên đi dạy học ở trường tư, làm báo ở Sài Gòn và các tỉnh miền trung.

Câu 4 :

Chế Lan Viên tham gia cách mạng ở:

 • A

  Khánh Hòa

 • B

  Quy Nhơn

 • C

  Bình Định

 • D

  Quảng Ngãi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chế Lan Viên tham gia cách mạng tháng Tám ở Quy Nhơn.

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Chế Lan Viên đúng hay sai?

“Sau năm 1954, Chế Lan Viên vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoạt động văn học”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Sau năm 1975, Chế Lan Viên vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục hoạt động văn học

Câu 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tác phẩm thơ nào dưới đây không phải của tác giả Chế Lan Viên?

Điêu tàn

Suối và biển

Gửi cách anh

Đèo gió

Ánh sáng và phù sa

Hoa ngày thường – Chim báo bão

Những bài thơ đánh giặc

Đáp án

Suối và biển

Đèo gió

Lời giải chi tiết :

Suối và biển Đèo gió là tác phẩm của Nông Quốc Chấn

Câu 7 :

Giai đoạn nào tác giả Chế Lan Viên tạm thời ngừng sáng tác?

 • A

  1945 – 1954

 • B

  1945 - 1958

 • C

  1954 – 1975

 • D

  1975 – 1989

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Con đường thơ của Chế Lan Viên “trải qua nhiều biến động, nhiều bước ngoặt với những trăn trở, tìm tòi không ngừng của nhà thơ”, có một thời gian dài im lặng (1945 – 1958).

Câu 8 :

“Trường thơ loạn: kinh dị, thần bí, bế tắc của thời” thuộc phong cách nghệ thuật giai đoạn nào của tác giả Chế Lan Viên?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám

 • C

  Thời kì 1960 – 1975

 • D

  Sau năm 1975

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trước cách mạnh tháng Tám, thơ Chế Lan Viên là một thế giới đúng nghĩa “Trường thơ loạn: kinh dị, thần bí, bế tắc của thời”.

Câu 9 :

“Thơ Chế Lan Viên vươn tới khuynh hướng sử thi hào hùng, chất chính luận, đậm tính thời sự” là phong cách nghệ thuật ở giai đoạn sáng tác nào của Chế Lan Viên?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Sau Cách mạng tháng Tám

 • C

  Trong thời kì 1960 – 1975

 • D

  Sau năm 1975

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong thời kì 1960 – 1975, thơ Chế Lan Viên vươn tới khuynh hướng sử thi hào hùng, chất chính luận, đậm tính thời sự.

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng:

Thơ Chế Lan Viên mang khuynh hướng trữ tình – chính trị

Thơ Chế Lan Viên đậm đà tính dân tộc

Thơ Chế Lan Viên mang khuynh hướng suy tưởng – triết lí

Đáp án

Thơ Chế Lan Viên mang khuynh hướng suy tưởng – triết lí

Lời giải chi tiết :

Phong cách thơ của Chế Lan Viên rất rõ nét và độc đáo. Thơ ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng, triết lí. Chất suy tưởng triết lý mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của hình ảnh thơ được sáng tác bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa. Khai thác triệt để các tương quan đối lập. Và nổi bật nhất là năng lực sáng tạo hình ảnh phong phú, độc đáo, nhiều ý nghĩa biểu tượng.

close