Trắc nghiệm bài Sóng - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Sóng được in trong tập thơ nào dưới đây?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Gió Lào cát trắng

 • C

  Hoa cỏ may

 • D

  Tự hát

Câu 2 :

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong một lần về thăm vùng biển ở quê

 • B

  Trong chuyến đi thực tế về vùng biển Diêm Điền

 • C

  Trong một lần đi vận động nhân dân ở vùng biển Diêm Điền

 • D

  Viết trong những năm kháng chiến chống Mĩ đầy đau thương

Câu 3 :

Thể thơ của bài thơ Sóng:

 • A

  Thơ năm chữ

 • B

  Thơ sáu chữ

 • C

  Thơ bảy chữ

 • D

  Thơ tự do

Câu 4 :

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác ở vùng biển Diêm Điền năm bao nhiêu?

 

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Câu 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Dữ dội và dịu êm

Bồi hồi trong ngực trẻ

“Trước muôn trùng sóng bể

Khi nào ta yêu nhau”

“Con sóng dưới lòng sâu

Dù muôn vàn cách trở”

“Cuộc đời tuy dài thế

Để ngàn năm còn vỗ”

Những suy tư về cuộc đời và khát vọng trong tình yêu

Sóng – Khát vọng tình yêu của người con gái

Ngọn nguồn của sóng – Truy tìm sự bí ẩn của tình yêu

Sóng – Nỗi nhớ thủy chung trong tình yêu

Câu 6 :

Qua bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh đã khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa:

 • A

  “Anh” và “em”

 • B

  “Sóng” và “anh”

 • C

  “Sóng” và “em”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Giá trị nội dung bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:

 • A

  Diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người

 • B

  Sự phẫn uất, đau buồn trước tình duyên lận đận, gắng gượng vươn lên để kiếm tìm đích đến của tình yêu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Sóng?

 • A

  Bài thơ mang âm hưởng dạt dào, nhịp nhàng, gợi nhịp độ của con sóng liên tiếp

 • B

  Thể thơ 5 chữ với những dòng thơ thường là không ngắt nhịp, các câu thơ ngắn, đều đặn gợi sự nhịp nhàng

 • C

  Thành công trong việc xây dựng hình tượng sóng

 • D

  Cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Sóng được in trong tập thơ nào dưới đây?

 • A

  Hoa dọc chiến hào

 • B

  Gió Lào cát trắng

 • C

  Hoa cỏ may

 • D

  Tự hát

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Sóng được in trong tập Hoa dọc chiến hào

Câu 2 :

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong một lần về thăm vùng biển ở quê

 • B

  Trong chuyến đi thực tế về vùng biển Diêm Điền

 • C

  Trong một lần đi vận động nhân dân ở vùng biển Diêm Điền

 • D

  Viết trong những năm kháng chiến chống Mĩ đầy đau thương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Xuân Quỳnh sáng tác bài thơ trong chuyến đi thực tế vùng biển Diêm Điền.

Câu 3 :

Thể thơ của bài thơ Sóng:

 • A

  Thơ năm chữ

 • B

  Thơ sáu chữ

 • C

  Thơ bảy chữ

 • D

  Thơ tự do

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: thơ năm chữ

Câu 4 :

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác ở vùng biển Diêm Điền năm bao nhiêu?

 

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được Xuân Quỳnh sáng tác ngày 29 – 12 – 1967.

Câu 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Dữ dội và dịu êm

Bồi hồi trong ngực trẻ

“Trước muôn trùng sóng bể

Khi nào ta yêu nhau”

“Con sóng dưới lòng sâu

Dù muôn vàn cách trở”

“Cuộc đời tuy dài thế

Để ngàn năm còn vỗ”

Những suy tư về cuộc đời và khát vọng trong tình yêu

Sóng – Khát vọng tình yêu của người con gái

Ngọn nguồn của sóng – Truy tìm sự bí ẩn của tình yêu

Sóng – Nỗi nhớ thủy chung trong tình yêu

Đáp án

“Dữ dội và dịu êm

Bồi hồi trong ngực trẻ

Sóng – Khát vọng tình yêu của người con gái

“Trước muôn trùng sóng bể

Khi nào ta yêu nhau”

Ngọn nguồn của sóng – Truy tìm sự bí ẩn của tình yêu

“Con sóng dưới lòng sâu

Dù muôn vàn cách trở”

Sóng – Nỗi nhớ thủy chung trong tình yêu

“Cuộc đời tuy dài thế

Để ngàn năm còn vỗ”

Những suy tư về cuộc đời và khát vọng trong tình yêu

Lời giải chi tiết :

Bố cục:

- Phần 1 (khổ 1 và 2): Sóng – Khát vọng tình yêu của người con gái

- Phần 2 (khổ 3 và 4): Ngọn nguồn của sóng – Truy tìm sự bí ẩn của tình yêu

- Phần 3 (khổ 5,6,7): Sóng – Nỗi nhớ thủy chung trong tình yêu

- Phần 4( khổ 8,9): Những suy tư về cuộc đời và khát vọng tình yêu

Câu 6 :

Qua bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh đã khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa:

 • A

  “Anh” và “em”

 • B

  “Sóng” và “anh”

 • C

  “Sóng” và “em”

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ đã khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữ hình tượng sóng và em.

Câu 7 :

Giá trị nội dung bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:

 • A

  Diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người

 • B

  Sự phẫn uất, đau buồn trước tình duyên lận đận, gắng gượng vươn lên để kiếm tìm đích đến của tình yêu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

          Qua hình tượng sóng, trên cơ sở khám phá sự tương đồng, hòa hợp giữa sóng và em, bài thơ diễn tả tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của đời người. Từ đó thấy được tình yêu là một tình cảm cao đẹp, một hạnh phúc lớn lao của con người.

Câu 8 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Sóng?

 • A

  Bài thơ mang âm hưởng dạt dào, nhịp nhàng, gợi nhịp độ của con sóng liên tiếp

 • B

  Thể thơ 5 chữ với những dòng thơ thường là không ngắt nhịp, các câu thơ ngắn, đều đặn gợi sự nhịp nhàng

 • C

  Thành công trong việc xây dựng hình tượng sóng

 • D

  Cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Bài thơ mang âm hưởng dạt dào, nhịp nhàng, gợi nhịp độ của con sóng liên tiếp

- Thể thơ 5 chữ với những dòng thơ thường là không ngắt nhịp, các câu thơ ngắn, đều đặn gợi sự nhịp nhàng

- Thành công trong việc xây dựng hình tượng sóng: hình tượng sóng trở đi trở lại với nhiều cung bậc, gợi những trạng thái cảm xúc đa dạng trong cõi lòng người con gái đang yêu

close