Trắc nghiệm bài Thuốc - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Thuốc được sáng tác vào năm nào?

 • A

  1919

 • B

  1920

 • C

  1921

 • D

  1922

Câu 2 :

Tác phẩm Thuốc thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện vừa

Câu 3 :

Truyện ngắn Thuốc ra đời gắn với phong trào nào?

 • A

  Phong trào Cách mạng Tân Hợi

 • B

  Phong trào Ngũ Tứ

 • C

  Phong trào khởi nghĩa nông dân

 • D

  Phong trào khởi nghĩa công nhân

Câu 4 :

Truyện ngắn Thuốc được in trong tập:

 • A

  Thuốc

 • B

  Bàng hoàng

 • C

  Gào thét

 • D

  AQ chính chuyện

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Thuốc đúng hay sai?

Thuốc được sáng tác năm 1919, đây là giai đoạn đất nước Trung Quốc đang bùng lên khởi nghĩa dành chính quyền với những thắng lợi vẻ vang”.

Đúng
Sai
Câu 6 :

Nội dung chính của phần 1 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Mua thuốc

 • B

  Ăn thuốc

 • C

  Bàn về thuốc

 • D

  Hậu quả của thuốc

Câu 7 :

Nội dung chính của phần 2 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Thuyên mắc bệnh lao được lão Hoa đi mua bánh bao tẩm máu người cộng sản về cho ăn

 • B

  Vợ chồng Hoa cho con ăn bánh bao tẩm máu người nhưng bệnh tình không thuyên giảm, con ho dữ dội hơn

 • C

  Cuộc bàn luận trong quán trà về thuốc chữa bệnh lao và tên “giặc” Hạ Du

 • D

  Mẹ của Hạ Du và Thuyên bắt gặp nhau và bàng hoàng khi thấy vòng hoa trên mộ Hạ Du

Câu 8 :

Nội dung chính của phần 3 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Mua thuốc

 • B

  Ăn thuốc

 • C

  Bàn về thuốc

 • D

  Hậu quả của thuốc

Câu 9 :

Nội dung chính của phần 4 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Thuyên mắc bệnh lao được lão Hoa đi mua bánh bao tẩm máu người cộng sản và cho ăn

 • B

  Vợ chồng lão Hoa cho con ăn bánh bao tẩm máun người nhưng con vẫn ho dữ dội

 • C

  Cuộc bàn luận trong quán trà về thuốc chữa bệnh lao và tên “giặc” Hạ Du

 • D

  Nghĩa địa vào tiết Thanh minh, mẹ của Hạ Du và Thuyên bắt gặp nhau và bàng hoàng khi thấy vòng hoa trên mộ Hạ Du.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Thuốc đúng hay sai?

“Chủ đề tư tưởng của tác phẩm cũng chính là quan điểm sáng tác của Lỗ Tấn. Ông đau nỗi đau của dân tộc Trung Hoa thời cận đại: Nhân dân thì “ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt”, người cách mạng thì “bôn ba trong chốn quạnh hiu”.

Đúng
Sai
Câu 11 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Thuốc?

 • A

  Lối viết cô đọng, súc tích, hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng

 • B

  Cách xây dựng nhân vật đặc biệt

 • C

  Cách kể truyện theo ngôi thứ ba, nhiều đoạn chuyển điểm nhìn sang trần thuật nhân vật làm cho truyện sinh động hơn

 • D

  Nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thuốc được sáng tác vào năm nào?

 • A

  1919

 • B

  1920

 • C

  1921

 • D

  1922

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

     Thuốc được viết vào năm 1919

Câu 2 :

Tác phẩm Thuốc thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Truyện ngắn

 • D

  Truyện vừa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Thuốc – Lỗ Tấn

Câu 3 :

Truyện ngắn Thuốc ra đời gắn với phong trào nào?

 • A

  Phong trào Cách mạng Tân Hợi

 • B

  Phong trào Ngũ Tứ

 • C

  Phong trào khởi nghĩa nông dân

 • D

  Phong trào khởi nghĩa công nhân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thuốc được viết vào năm 1919, đúng vào lúc cuộc vận động Ngũ tứ bùng nổ.

Câu 4 :

Truyện ngắn Thuốc được in trong tập:

 • A

  Thuốc

 • B

  Bàng hoàng

 • C

  Gào thét

 • D

  AQ chính chuyện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thuốc được in trong tập Gào thét.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Thuốc đúng hay sai?

Thuốc được sáng tác năm 1919, đây là giai đoạn đất nước Trung Quốc đang bùng lên khởi nghĩa dành chính quyền với những thắng lợi vẻ vang”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1919, đây là giai đoạn đất nước Trung Hoa bị các đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật nhảy vào xâu xé. Xã hội Trung Quốc biến thành xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa nhưng nhân dân lại an phận chịu nhục. Đó là căn bệnh đớn hèn, tự thỏa mãn mà những người cách mạng hoàn toàn xa lạ với nhân dân.

Câu 6 :

Nội dung chính của phần 1 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Mua thuốc

 • B

  Ăn thuốc

 • C

  Bàn về thuốc

 • D

  Hậu quả của thuốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phần 1 (Mua thuốc): Thuyên mắc bệnh lao được lão Hoa đi mua bánh bao tẩm máu người cộng sản về cho ăn.

Câu 7 :

Nội dung chính của phần 2 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Thuyên mắc bệnh lao được lão Hoa đi mua bánh bao tẩm máu người cộng sản về cho ăn

 • B

  Vợ chồng Hoa cho con ăn bánh bao tẩm máu người nhưng bệnh tình không thuyên giảm, con ho dữ dội hơn

 • C

  Cuộc bàn luận trong quán trà về thuốc chữa bệnh lao và tên “giặc” Hạ Du

 • D

  Mẹ của Hạ Du và Thuyên bắt gặp nhau và bàng hoàng khi thấy vòng hoa trên mộ Hạ Du

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phần 2: Vợ chồng lão Hoa cho con ăn bánh bao tẩm máu người nhưng bệnh tình không thuyên giảm, con vẫn ho dữ dội.

Câu 8 :

Nội dung chính của phần 3 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Mua thuốc

 • B

  Ăn thuốc

 • C

  Bàn về thuốc

 • D

  Hậu quả của thuốc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phần 3 (Bàn về thuốc): Cuộc bàn luận trong quán trà về thuốc chữa bệnh và tên “giặc” Hạ Du.

Câu 9 :

Nội dung chính của phần 4 trong truyện ngắn Thuốc:

 • A

  Thuyên mắc bệnh lao được lão Hoa đi mua bánh bao tẩm máu người cộng sản và cho ăn

 • B

  Vợ chồng lão Hoa cho con ăn bánh bao tẩm máun người nhưng con vẫn ho dữ dội

 • C

  Cuộc bàn luận trong quán trà về thuốc chữa bệnh lao và tên “giặc” Hạ Du

 • D

  Nghĩa địa vào tiết Thanh minh, mẹ của Hạ Du và Thuyên bắt gặp nhau và bàng hoàng khi thấy vòng hoa trên mộ Hạ Du.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phần 4 (Hậu quả của thuốc): Nghĩa địa vào tiết Thanh minh, mẹ của Hạ Du và Thuyên bắt gặp nhau và bàng hoàng khi thấy vòng hoa trên mộ Hạ Du.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về truyện ngắn Thuốc đúng hay sai?

“Chủ đề tư tưởng của tác phẩm cũng chính là quan điểm sáng tác của Lỗ Tấn. Ông đau nỗi đau của dân tộc Trung Hoa thời cận đại: Nhân dân thì “ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt”, người cách mạng thì “bôn ba trong chốn quạnh hiu”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Giá trị nội dung của truyện ngắn Thuốc: Chủ đề tư tưởng của tác phẩm cũng chính là quan điểm sáng tác của Lỗ Tấn. Ông đau nỗi đau của dân tộc Trung Hoa thời cận đại: Nhân dân thì “ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt”, người cách mạng thì “bôn ba trong chốn quạnh hiu”.

Câu 11 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của truyện ngắn Thuốc?

 • A

  Lối viết cô đọng, súc tích, hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng

 • B

  Cách xây dựng nhân vật đặc biệt

 • C

  Cách kể truyện theo ngôi thứ ba, nhiều đoạn chuyển điểm nhìn sang trần thuật nhân vật làm cho truyện sinh động hơn

 • D

  Nghệ thuật xây dựng cốt truyện độc đáo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật trong truyện ngắn Thuốc:

- Truyện có lối viết cô đọng, súc tích, hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng: chiếc bánh bao tẩm máu người, vòng hoa trắng, con đường mòn,…

- Cách xây dựng nhân vật đặc biệt: Không đặt nhân vật cách mạng vào vị trí trung tâm mà đặt sau các nhân vật quần chúng, nhằm nhấn mạnh vào chủ đề tư tưởng: Thức tỉnh quần chúng.

- Cách kể chuyện theo ngôi thứ ba nhưng nhiều đoạn lại chuyển điểm nhìn sang trần thuật nhân vật làm cho truyện sinh động hơn.

 

close