Trắc nghiệm bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Hồn Trương Ba, da hàng thịt của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Khải

 • C

  Nguyễn Huy Tưởng

 • D

  Lưu Quang Vũ

Câu 2 :

Tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Câu 3 :

Đoạn trích HồnTrương Ba, da hàng thịt (SGK/143) thuộc cảnh bao nhiêu của vở kịch?

 • A

  Cảnh IV

 • B

  Cảnh V

 • C

  Cảnh VI

 • D

  Cảnh VII

Câu 4 :

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1980

 • B

  1981

 • C

  1982

 • D

  1983

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Hồn Trương Ba: (ngồi ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy) Không! Không! Tôi không muốn sống như thế này mãi! (nhìn chân tay, thân thể) Tôi chán cái chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, chán lắm rồi! Cái thân thể kềnh càng thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi tức khắc! Nếu cái hồn của ta có hình thù riêng nhỉ, để nó được tách ra khỏi cái xác này, dù chỉ một lát!. [...] Hồn Trương Ba bần thần nhập lại vào xác hàng thịt. Trên sân khấu, nhân vật Trương Ba biến đi. Chỉ còn lại xác hàng thịt mang hồn Trương Ba ngồi lặng lẽ bên chõng…Vợ Trương Ba vào”.

 • A

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

 • B

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình

 • C

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích

 • D

  Quyết định cuối cùng của Hồn Trương Ba

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Cái gái chưa về hả ông? [...] Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta…(sau một lát) Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? “Chẳng còn cách nào khác”! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!”

 • A

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

 • B

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình

 • C

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích

 • D

  Quyết định cuối cùng của Hồn Trương Ba

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Ông Trương Ba! (Thấy vẻ nhợt của hồn Trương Ba) Ông có ốm đau gì không? Một tuần nay tôi bị canh giữ chặt quá, không xuống đánh cờ với ông được, nhưng ông đốt hương gọi, đoán là ông có chuyện khẩn, tôi liều mạng xuống ngay. Có việc gì thế? [...] Cho nó mọc thành cây mới. Ông nội tớ bảo vậy. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn. Mãi mãi,…”

 • A

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

 • B

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình

 • C

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích và quyết định cuối cùng của Trương Ba.

 • D

  Cuộc sống của Trương Ba sau khi nhập lại vào xác hàng thịt.

Câu 8 :

Qua đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp?

 • A

  Được sống là điều đáng quý, vì vậy chúng ta phải cố gắng sống bằng mọi giá

 • B

  Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn.

 • C

  Con người phải luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân mình, chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị cao quý.

 • D

  Đáp án B  và C

Câu 9 :

Đáp án nào không phải là giá trị nghệ thuật của đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt:

 • A

  Ngôn ngữ có tính tổng hợp cao

 • B

  Xây dựng tình huống, xung đột kịch độc đáo, hấp dẫn

 • C

  Đối thoại kịch đậm chất triết lí, giàu kịch tính, tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho hành động kịch

 • D

  Đối thoại kịch đậm chất triết lí, giàu kịch tính, tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho hành động kịch

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt dựa vào cốt truyện dân gian, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hồn Trương Ba, da hàng thịt của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Nguyễn Khải

 • C

  Nguyễn Huy Tưởng

 • D

  Lưu Quang Vũ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Hồn Trơng Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Câu 2 :

Tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt thuộc thể loại:

 • A

  Kịch

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện vừa

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Câu 3 :

Đoạn trích HồnTrương Ba, da hàng thịt (SGK/143) thuộc cảnh bao nhiêu của vở kịch?

 • A

  Cảnh IV

 • B

  Cảnh V

 • C

  Cảnh VI

 • D

  Cảnh VII

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích từ cảnh VII và đoạn kết của vở kịch

Câu 4 :

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1980

 • B

  1981

 • C

  1982

 • D

  1983

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hồn Trương Ba, da hàng thịt sáng tác năm 1981, công diễn lần đầu năm 1984 và gặt hái được nhiều thành công lớn.

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích sau:

Hồn Trương Ba: (ngồi ôm đầu một hồi lâu rồi đứng vụt dậy) Không! Không! Tôi không muốn sống như thế này mãi! (nhìn chân tay, thân thể) Tôi chán cái chỗ ở không phải của tôi này lắm rồi, chán lắm rồi! Cái thân thể kềnh càng thô lỗ này, ta bắt đầu sợ mi, ta chỉ muốn rời xa mi tức khắc! Nếu cái hồn của ta có hình thù riêng nhỉ, để nó được tách ra khỏi cái xác này, dù chỉ một lát!. [...] Hồn Trương Ba bần thần nhập lại vào xác hàng thịt. Trên sân khấu, nhân vật Trương Ba biến đi. Chỉ còn lại xác hàng thịt mang hồn Trương Ba ngồi lặng lẽ bên chõng…Vợ Trương Ba vào”.

 • A

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

 • B

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình

 • C

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích

 • D

  Quyết định cuối cùng của Hồn Trương Ba

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với xác hàng thịt

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Cái gái chưa về hả ông? [...] Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta…(sau một lát) Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? “Chẳng còn cách nào khác”! Mày nói như thế hả? Nhưng có thật là không còn cách nào khác? Không cần đến cái đời sống do mày mang lại! Không cần!”

 • A

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

 • B

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình

 • C

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích

 • D

  Quyết định cuối cùng của Hồn Trương Ba

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình.

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Ông Trương Ba! (Thấy vẻ nhợt của hồn Trương Ba) Ông có ốm đau gì không? Một tuần nay tôi bị canh giữ chặt quá, không xuống đánh cờ với ông được, nhưng ông đốt hương gọi, đoán là ông có chuyện khẩn, tôi liều mạng xuống ngay. Có việc gì thế? [...] Cho nó mọc thành cây mới. Ông nội tớ bảo vậy. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn. Mãi mãi,…”

 • A

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

 • B

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và những người thân trong gia đình

 • C

  Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích và quyết định cuối cùng của Trương Ba.

 • D

  Cuộc sống của Trương Ba sau khi nhập lại vào xác hàng thịt.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích và quyết định cuối cùng của Trương Ba.

Câu 8 :

Qua đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp?

 • A

  Được sống là điều đáng quý, vì vậy chúng ta phải cố gắng sống bằng mọi giá

 • B

  Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn.

 • C

  Con người phải luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân mình, chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị cao quý.

 • D

  Đáp án B  và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nội dung:

- Qua đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, Lưu Quang Vũ muốn gửi tới người đọc thông điệp: Được sống làm người quý giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn với những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn quý giá hơn. Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được sống tự nhiên với sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn. Con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục, để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý.

Câu 9 :

Đáp án nào không phải là giá trị nghệ thuật của đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt:

 • A

  Ngôn ngữ có tính tổng hợp cao

 • B

  Xây dựng tình huống, xung đột kịch độc đáo, hấp dẫn

 • C

  Đối thoại kịch đậm chất triết lí, giàu kịch tính, tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho hành động kịch

 • D

  Đối thoại kịch đậm chất triết lí, giàu kịch tính, tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho hành động kịch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

* Giá trị nghệ thuật:

- Xây dựng tình huống, xung đột kịch độc đáo, hấp dẫn

- Đối thoại kịch đậm chất triết lí, giàu tính kịch, tạo nên chiêì sâu ý nghĩa cho vở kịch

- Hành động kịch của nhân vật phù hợp với tính cách, hoàn cảnh, góp phần thúc đẩy tình huống, xung đột kịch phát triển.

- Nghệ thuật độc thoại nội tâm giúp nhân vật bộc lộ tính cách và quan niệm về lẽ sống đúng đắn.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt dựa vào cốt truyện dân gian, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Từ một cốt truyện dân gian, Lưu Quang Vũ đã xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa về tư tưởng, triết lí và nhân văn sâu sắc.

close