Trắc nghiệm Vài nét về Quang Dũng Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Quang Dũng?

 • A

  Làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng (nay thuộc Hà Nội)

 • B

  Làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội

 • C

  Xã Cam An , huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 • D

  Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Câu 2 :

Trước Cách mạng tháng Tám, Quang Dũng làm công việc gì?

 • A

  Phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu

 • B

  Tham gia cách mạng

 • C

  Dạy học

 • D

  Nhà văn

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“ Quang Dũng gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám thành công”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Quang Dũng làm Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn 52 Tây Tiến năm bao nhiêu?

 • A

  1946

 • B

  1947

 • C

  1948

 • D

  1949

Câu 5 :

Quang Dũng làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến năm bao nhiêu?

 • A

  Đầu năm 1947

 • B

  Cuối năm 1947

 • C

  Đầu năm 1948

 • D

  Cuối năm 1948

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“Tháng 8/1951, Quang Dũng làm Biên tập viên báo Văn nghệ, rồi chuyển về làm việc tại Nhà xuất bản Văn học”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Năm 2001, Quang Dũng được trao tặng giải thưởng gì?

 • A

  Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ

 • C

  Giải thưởng cống hiến

 • D

  Đáp án khác

Câu 8 :

Phong cách sáng tác của nhà thơ Quang Dũng là:

 • A

  Chất trữ tình chính trị sâu sắc

 • B

  Cảm xúc nồng nàn, suy tư sâu lắng

 • C

  Mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa

 • D

  Mang vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí.

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Quang Dũng đã từng làm những lĩnh vực nào dưới đây?

Sáng tác thơ

Chữa bệnh

Viết truyện ngắn, viết kịch

Triển lãm tranh

Sáng tác nhạc

Dạy học

Kiến trúc sư

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những tác phẩm không phải của nhà thơ Quang Dũng:

Mấy đầu ô

Mặt trận trên cao

Thơ văn Quang Dũng

Vào lửa

Vỡ bờ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Quang Dũng?

 • A

  Làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng (nay thuộc Hà Nội)

 • B

  Làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội

 • C

  Xã Cam An , huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 • D

  Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng (nay thuộc Hà Nội)

Câu 2 :

Trước Cách mạng tháng Tám, Quang Dũng làm công việc gì?

 • A

  Phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu

 • B

  Tham gia cách mạng

 • C

  Dạy học

 • D

  Nhà văn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trước Cách mạng tháng Tám, Quang Dũng học Ban trung học trường Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy học ở Sơn Tây

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“ Quang Dũng gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám thành công”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Quang Dũng gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu.

Câu 4 :

Quang Dũng làm Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn 52 Tây Tiến năm bao nhiêu?

 • A

  1946

 • B

  1947

 • C

  1948

 • D

  1949

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1947, ông được điều đi học Trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây. Sau khóa học, ông làm Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Câu 5 :

Quang Dũng làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến năm bao nhiêu?

 • A

  Đầu năm 1947

 • B

  Cuối năm 1947

 • C

  Đầu năm 1948

 • D

  Cuối năm 1948

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây Tiến, ông làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm Trưởng đoàn Văn nghệ liên khu III.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“Tháng 8/1951, Quang Dũng làm Biên tập viên báo Văn nghệ, rồi chuyển về làm việc tại Nhà xuất bản Văn học”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tháng 8/1951, Quang Dũng xuất ngũ

Câu 7 :

Năm 2001, Quang Dũng được trao tặng giải thưởng gì?

 • A

  Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

 • B

  Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ

 • C

  Giải thưởng cống hiến

 • D

  Đáp án khác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 2001, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Câu 8 :

Phong cách sáng tác của nhà thơ Quang Dũng là:

 • A

  Chất trữ tình chính trị sâu sắc

 • B

  Cảm xúc nồng nàn, suy tư sâu lắng

 • C

  Mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa

 • D

  Mang vẻ đẹp trí tuệ, luôn có ý thức khai thác triệt để những tương quan đối lập, giàu chất suy tưởng triết lí.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quang Dũng là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Quang Dũng đã từng làm những lĩnh vực nào dưới đây?

Sáng tác thơ

Chữa bệnh

Viết truyện ngắn, viết kịch

Triển lãm tranh

Sáng tác nhạc

Dạy học

Kiến trúc sư

Đáp án

Sáng tác thơ

Viết truyện ngắn, viết kịch

Triển lãm tranh

Sáng tác nhạc

Dạy học

Lời giải chi tiết :

Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, dạy học.

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những tác phẩm không phải của nhà thơ Quang Dũng:

Mấy đầu ô

Mặt trận trên cao

Thơ văn Quang Dũng

Vào lửa

Vỡ bờ

Đáp án

Mặt trận trên cao

Vào lửa

Vỡ bờ

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính:

- Mấy đầu ô (1986)

- Thơ văn Quang Dũng (1988)

close