Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Xtê-phan Xvai-gơ Văn 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

X. Xvai-gơ là nhà văn của nước nào?

 • A

  Pháp

 • B

  Áo

 • C

  Đức

 • D

  Nga

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tác giả Xte-phan-Xvai-gơ sinh năm 1881 và mất năm 1942. Ông là một nhà văn mang quốc tịch Áo gốc Do Thái.

Câu hỏi 2 :

X. Xvai-gơ đặc biệt nổi tiếng khi viết thể loại văn bản nào sau đây?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Kịch

 • D

  Viết về chân dung của các nhà văn.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Xte-phan-Xvai-gơ đã từng làm thơ, viết kịch và sáng tác truyện, đặc biệt nổi tiếng khi viết về chân dung những nhà văn.

Câu hỏi 3 :

Tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp sáng tác văn học của Xtê – phan Xvai – gơ là:

 • A

  Những sợi dây đàn bằng bạc

 • B

  Đô – xtôi – ép – xki

 • C

  Người nghèo

 • D

  Kí ức từ ngôi nhà của những người chết

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1901: Khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác văn học của ông là tập thơ Những sợi dây đàn bằng bạc.

Câu hỏi 4 :

Nội dung nào dưới đây không đúng về tác giả Xtê – phan Xvai – gơ?

 • A

  Ông là nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm hay và những tác phẩm đó khởi đầu cho diễn đàn văn học ở Việt Nam.

 • B

  Ông từng đi du lịch nhiều nơi như châu Á, châu Phi, châu Mĩ, gia nhập nhóm nhà văn tiến bộ, đấu tranh chống chiến tranh.

 • C

  Những tiểu luận và chân dung văn học của ông được biết đến rộng rãi ở Châu Âu và thế giới

 • D

  Ông đạt giải Nobel văn học với tác phẩm Những sợi dây đàn bằng bạc năm 1940.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Những sợi dây đàn bằng bạc là tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp văn học của nhà văn.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Là một người từng đi qua nhiều xứ sở, giao du rộng rãi, lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, mối đồng cảm trước số phận của nghệ sĩ nên Xvai – gơ đã dựng nên được những chân dung văn học đầy ấn tượng”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn SGK trang 61

Lời giải chi tiết :

- Nội dung đúng

- Là một người từng đi qua nhiều xứ sở, giao du rộng rãi, lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, mối đồng cảm trước số phận của nghệsĩ nên Xvai – gơ đã dựng nên được những chân dung văn học đầy ấn tượng. Cuốn “Ba bậc thầy: Đô – xtôi – ép – xki – Ban-dắc – Đích-ken” chính là một dẫn chứng tiêu biểu.

 

close