Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Khoa Điềm Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Thừa Thiên – Huế

 • C

  Quảng Ngãi

 • D

  Nghệ An

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những thông tin chính xác về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm:

Ông thân sinh Nguyễn Khoa Điềm là một nhà nho nghèo.

Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

Năm 1939, Nguyễn Khoa Điềm bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Thiên

Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân

Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Câu 3 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1974

 • B

  1975

 • C

  1976

 • D

  1977

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hàng Trung ương”

Đúng
Sai
Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 2001, Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế”

Đúng
Sai
Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 2001, Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế”

Đúng
Sai
Câu 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp áp đúng về phong cách văn học của Nguyễn Khoa Điềm:

Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén.

Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

Mang màu sắc trữ tình chính luận.

Thơ mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ.

Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến.

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào dưới đây không phải của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

Đất ngoại ô

Cửa thép

Một tiếng đờn

Mặt đường khát vọng

Ta với ta

Ngôi nhà có ngọn lửa ấm

Thơ Nguyễn Khoa Điềm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Thừa Thiên – Huế

 • C

  Quảng Ngãi

 • D

  Nghệ An

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khoa Điềm sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Câu 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những thông tin chính xác về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm:

Ông thân sinh Nguyễn Khoa Điềm là một nhà nho nghèo.

Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

Năm 1939, Nguyễn Khoa Điềm bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Thiên

Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân

Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Đáp án

Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân

Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Lời giải chi tiết :

Tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm:

- Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

- Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân

- Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Câu 3 :

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1974

 • B

  1975

 • C

  1976

 • D

  1977

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1975, Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hàng Trung ương”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Năm 1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hàng Trung ương

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 2001, Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, Nguyễn Khoa Điềm trở thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001- 2006)

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Năm 2001, Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, Nguyễn Khoa Điềm trở thành Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001- 2006)

Câu 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp áp đúng về phong cách văn học của Nguyễn Khoa Điềm:

Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén.

Hồn thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

Mang màu sắc trữ tình chính luận.

Thơ mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ.

Giọng điệu tâm tình, ngọt ngào, thương mến.

Đáp án

Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén.

Mang màu sắc trữ tình chính luận.

Lời giải chi tiết :

Phong cách văn học Nguyễn Khoa Điềm:

- Thơ ông giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén

- Mang màu sắc trữ tình chính luận

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào dưới đây không phải của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

Đất ngoại ô

Cửa thép

Một tiếng đờn

Mặt đường khát vọng

Ta với ta

Ngôi nhà có ngọn lửa ấm

Thơ Nguyễn Khoa Điềm

Đáp án

Một tiếng đờn

Ta với ta

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Một tiếng đờn Ta với ta là hai tập thơ đánh dấu bước chuyển biến mới trong thơ Tố Hữu.

close