Trắc nghiệm bài Tiếng hát con tàu - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Tiếng hát con tàu rút ra từ tập thơ nào?

 • A

  Ánh sáng và phù sa

 • B

  Hoa ngày thường , chim báo bão

 • C

  Những bài thơ đánh giặc

 • D

  Đối thoại mới

Câu 2 :

Bài thơ Tiếng hát con tàu ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1954 – 1960.

 • B

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1958 – 1960.

 • C

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1960 – 1965.

 • D

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1965 – 1970.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?

Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia”

“Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc

Bữa xôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương”

“Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?

Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân”

Khúc hát lên đường

Khát vọng về với nhân dân

Sự trăn trở và lời mời gọi lên đường

Câu 4 :

Hình ảnh “con tàu” ở đây được hiểu là:

 • A

  Hình ảnh con tàu thực

 • B

  Hình ảnh biểu tượng cho khát vọng lên đường, khát vọng về với nhân dân, hòa nhập với cuộc sống lớn của đất nước

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5 :

“Tây Bắc” được hiểu là:

 • A

  Mảnh đất miền tây Bắc Bộ của nước ta

 • B

  Cuộc sống rộng lớn và những miền đất xa xôi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“ Nhan đề Tiếng hát con tàu là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn của tâm hồn tràn đầy khát vọng, mong mỏi xây dựng đất nước và tìm về với ngọn nguồn sáng tạo thơ ca của thi sĩ”

Đúng
Sai
Câu 7 :

“Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc

Khi lòng ta đã hóa những con tàu

Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu”

Ý nghĩa của bốn câu thơ trên là:

 • A

  Là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn khi được đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Bắc. Khẳng định vẻ đẹp của nhữnh vùng đất ở miền xa xôi của Tổ quốc.

 • B

  Tổ quốc vẫy gọi và tâm hồn nghệ sĩ hướng về nhân dân, về cuộc sống sôi nổi đang diễn ra trên mọi miền đất nước. Về với Tây Bắc cũng là về với nhân dân, về với chính mình, về với ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều sai

 • D

  Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của bài thơ Tiếng hát con tàu là:

Bài thơ là khúc tình cả về cách mạnh, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

Bài thơ thể hiện một cái nhìn mới mẻ: Đất nước là sự hội tụ, kết tinh bao khát vọng và công sức của nhân dân. Đất nước là của nhân dân

Bài thơ thể hiện khát vọng, niềm hân hoan trong tâm hồn nhà thơ khi trở về với nhân dân, đất nước, cũng là tìm thấy nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho hồn thơ

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Giá trị nghệ thuật của bài thơ Tiếng hát con tàu là:

Giọng thơ trữ tình – chính luận

Nghệ thuật so sánh, điệp từ, điệp ngữ

Thơ giàu chất suy tưởng, triết lí

Sử dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hóa và văn học dân gian

Kết cấu đối đáp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Tiếng hát con tàu rút ra từ tập thơ nào?

 • A

  Ánh sáng và phù sa

 • B

  Hoa ngày thường , chim báo bão

 • C

  Những bài thơ đánh giặc

 • D

  Đối thoại mới

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiếng hát con tàu in trong tập Ánh sáng và phù sa.

Câu 2 :

Bài thơ Tiếng hát con tàu ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1954 – 1960.

 • B

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1958 – 1960.

 • C

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1960 – 1965.

 • D

  Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1965 – 1970.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh sáng tác: Nhân cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc những năm 1958 – 1960.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?

Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia”

“Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc

Bữa xôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương”

“Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?

Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân”

Khúc hát lên đường

Khát vọng về với nhân dân

Sự trăn trở và lời mời gọi lên đường

Đáp án

“Con tàu này lên Tây Bắc anh đi chăng?

Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia”

Sự trăn trở và lời mời gọi lên đường

“Trên Tây Bắc! Ôi mười năm Tây Bắc

Bữa xôi đầu còn tỏa nhớ mùi hương”

Khát vọng về với nhân dân

“Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi?

Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân”

Khúc hát lên đường

Lời giải chi tiết :

Bố cục:

- Đoạn 1 (khổ 1, 2): Sự trăn trở và lời mời gọi lên đường

- Đoạn 2 (khổ 3 đến khổ 11): Khát vọng về với nhân dân

- Đoạn 3 (còn lại): khúc hát lên đường

Câu 4 :

Hình ảnh “con tàu” ở đây được hiểu là:

 • A

  Hình ảnh con tàu thực

 • B

  Hình ảnh biểu tượng cho khát vọng lên đường, khát vọng về với nhân dân, hòa nhập với cuộc sống lớn của đất nước

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Con tàu: thời điểm sáng tác bài thơ chưa có tuyến đường sắt lên Tây Bắc. Hình ảnh “con tàu” biểu tượng cho khát vọng lên đường, khát vọng về với nhân dân, hòa nhập với cuộc sống lớn của đất nước.

Câu 5 :

“Tây Bắc” được hiểu là:

 • A

  Mảnh đất miền tây Bắc Bộ của nước ta

 • B

  Cuộc sống rộng lớn và những miền đất xa xôi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tây Bắc:

- Nghĩa đen: Mảnh đất miền tây Bắc Bộ của nước ta

- Nghĩa biểu tượng: Cuộc sống rộng lớn và những miền đất xa xôi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“ Nhan đề Tiếng hát con tàu là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn của tâm hồn tràn đầy khát vọng, mong mỏi xây dựng đất nước và tìm về với ngọn nguồn sáng tạo thơ ca của thi sĩ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ý nghĩa nhan đề: Tiếng hát con tàu là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn của tâm hồn tràn đầy khát vọng, mong mỏi xây dựng đất nước và tìm về với ngọn nguồn sáng tạo thơ ca của thi sĩ”

Câu 7 :

“Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc

Khi lòng ta đã hóa những con tàu

Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu”

Ý nghĩa của bốn câu thơ trên là:

 • A

  Là tiếng hát say mê, lạc quan, phấn chấn khi được đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Tây Bắc. Khẳng định vẻ đẹp của nhữnh vùng đất ở miền xa xôi của Tổ quốc.

 • B

  Tổ quốc vẫy gọi và tâm hồn nghệ sĩ hướng về nhân dân, về cuộc sống sôi nổi đang diễn ra trên mọi miền đất nước. Về với Tây Bắc cũng là về với nhân dân, về với chính mình, về với ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều sai

 • D

  Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa bốn câu đề từ: Tổ quốc vẫy gọi và tâm hồn nghệ sĩ hướng về nhân dân, về cuộc sống sôi nổi đang diễn ra trên mọi miền đất nước. Về với Tây Bắc cũng là về với nhân dân, về với chính mình, về với ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của bài thơ Tiếng hát con tàu là:

Bài thơ là khúc tình cả về cách mạnh, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến

Bài thơ thể hiện một cái nhìn mới mẻ: Đất nước là sự hội tụ, kết tinh bao khát vọng và công sức của nhân dân. Đất nước là của nhân dân

Bài thơ thể hiện khát vọng, niềm hân hoan trong tâm hồn nhà thơ khi trở về với nhân dân, đất nước, cũng là tìm thấy nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho hồn thơ

Đáp án

Bài thơ thể hiện khát vọng, niềm hân hoan trong tâm hồn nhà thơ khi trở về với nhân dân, đất nước, cũng là tìm thấy nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho hồn thơ

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Bài thơ thể hiện khát vọng, niềm hân hoan trong tâm hồn nhà thơ khi trở về với nhân dân, đất nước, cũng là tìm thấy nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho hồn thơ.

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Giá trị nghệ thuật của bài thơ Tiếng hát con tàu là:

Giọng thơ trữ tình – chính luận

Nghệ thuật so sánh, điệp từ, điệp ngữ

Thơ giàu chất suy tưởng, triết lí

Sử dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hóa và văn học dân gian

Kết cấu đối đáp

Đáp án

Nghệ thuật so sánh, điệp từ, điệp ngữ

Thơ giàu chất suy tưởng, triết lí

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Nghệ thuật so sánh, điệp từ, điệp ngữ

=> Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong kháng chiến

- Thơ giàu chất suy tưởng, triết lí

close