Trắc nghiệm Vài nét về Hoàng Phủ Ngọc Tường Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại :

 • A

  Đà Nẵng

 • B

  Huế

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Trị

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 2 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Huế

 • B

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 • C

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Câu 3 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm:

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Câu 4 :

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

 • A

  Dạy học

 • B

  Họa sĩ

 • C

  Nhạc sĩ

 • D

  Bác sĩ

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?

Pháp

Cả hai đáp án trên

Câu 6 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:

 • A

  Tùy bút

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ ca

 • D

  Bút kí

Câu 7 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?

 • A

  Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế

 • B

  Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên

 • C

  Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam”

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu

Rất nhiều ánh lửa

Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Bản di chúc của cỏ lau

Ngọn núi ảo ảnh

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là:

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,…

Xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới bằng những câu tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường để mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng nhằm đem đến cho tác phẩm một mĩ cảm hiện đại với hệ thống hình ảnh và ngôn từ mới mẻ

Sáng tác của ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng – triết lí. Chất suy tưởng triết lí mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của hình ảnh được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại :

 • A

  Đà Nẵng

 • B

  Huế

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Trị

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937 tại thành phố Huế.

Câu 2 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Huế

 • B

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 • C

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Câu 3 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm:

 • A

  1964

 • B

  1965

 • C

  1966

 • D

  1967

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1964, Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế

Câu 4 :

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

 • A

  Dạy học

 • B

  Họa sĩ

 • C

  Nhạc sĩ

 • D

  Bác sĩ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1960 – 1966: Hoàng Phủ Ngọc Tường dạy học tại trường Quốc Học Huế

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?

Pháp

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Lời giải chi tiết :

Năm 1966 – 1975: Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát li gia đình lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ bằng hoạt động văn nghệ

Câu 6 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về:

 • A

  Tùy bút

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Thơ ca

 • D

  Bút kí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên về bút kí.

Câu 7 :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây?

 • A

  Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế

 • B

  Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên

 • C

  Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng là Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên – Huế, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường trở thành Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Năm 1978, Hoàng Phủ Ngọc Tường được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

Ngôi sao trên đỉnh Phu Văn Lâu

Rất nhiều ánh lửa

Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Bản di chúc của cỏ lau

Ngọn núi ảo ảnh

Đáp án

Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi

Lời giải chi tiết :

Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi (Nguyễn Tuân)

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường là:

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,…

Xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới bằng những câu tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường để mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng nhằm đem đến cho tác phẩm một mĩ cảm hiện đại với hệ thống hình ảnh và ngôn từ mới mẻ

Sáng tác của ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng – triết lí. Chất suy tưởng triết lí mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của hình ảnh được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa

Đáp án

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,…

Lời giải chi tiết :

Phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường:

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý,…Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa.

close