Trắc nghiệm bài Đò Lèn - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Đò lèn được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1983

 • B

  1984

 • C

  1985

 • D

  1986

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Bài thơ Đò lèn được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong một dịp nhà thơ trở về quê hương, sống với những hồi ức đan xen nhiều buồn vui thời thơ ấu

 • B

  Khi nhà thơ đi công tác, ông nhớ về quê hương của mình, nhớ về những kỉ niệm buồn vui thời thơ ấu

 • C

  Khi nhà thơ tham gia kháng chiến, nhớ về quê hương và người bà của mình

 • D

  Khi nhà thơ sống và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ về quê hương và người bà của mình, sống với những hồi ức đan xen nhiều buồn vui thời ấu thơ.

Câu 3 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại

dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi

khi tôi biết thương bà thì đã muộn

bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi”

 • A

  Người cháu nhớ lại hình ảnh lam lũ, tảo tần của bà

   

 • B

  Sự thức tỉnh muộn màng của người cháu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 4 :

Nội dung chính của các đoạn thơ dưới đây:

“Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá

níu váy bà đi chợ Bình Lâm

thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết

bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn”

 • A

  Người cháu nhớ lại hình ảnh tảo tần, lam lũ của bà

 • B

  Sự thức tỉnh muộn màng của người cháu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 5 :

Thể thơ của bài thơ Đò Lèn:

 • A

  Thơ 5 chữ

 • B

  Thơ 6 chữ

 • C

  Thơ 7 chữ

 • D

  Thơ tự do

Câu 6 :

Giá trị nội dung của bài thơ Đò Lèn:

 • A

  Gợi lên những kí ức đẹp đẽ về thời thơ ấu và hình ảnh người bà tảo tần

 • B

  Bày tỏ tấm lòng yêu quý, kính trọng rất mực của người cháu đối với người bà đã mất

 • C

  Sự ân hận của người cháu về thời thơ ấu vô tư, vô tâm, sống bằng ảo tưởng đẹp mà không thấu hiểu cuộc sống cơ cực của bà.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Đò lèn:

Hình ảnh giản dị và gẫn gũi với cuộc sống đời thường, chất hóm hỉnh của dân gian

Vận dụng sáng tạo các thành ngữ và hình ảnh dân gian

Hình ảnh thơ chân thực, sinh động, gần gũi với sinh hoạt cũng như tâm hồn người miền núi

Sự hòa quyện giữa tính dân gian và phong vị cổ điển

Thơ giàu chất suy tưởng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Đò lèn được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1983

 • B

  1984

 • C

  1985

 • D

  1986

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đò lèn được sáng tác năm 1983.

Câu 2 :

Bài thơ Đò lèn được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong một dịp nhà thơ trở về quê hương, sống với những hồi ức đan xen nhiều buồn vui thời thơ ấu

 • B

  Khi nhà thơ đi công tác, ông nhớ về quê hương của mình, nhớ về những kỉ niệm buồn vui thời thơ ấu

 • C

  Khi nhà thơ tham gia kháng chiến, nhớ về quê hương và người bà của mình

 • D

  Khi nhà thơ sống và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ về quê hương và người bà của mình, sống với những hồi ức đan xen nhiều buồn vui thời ấu thơ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh sáng tác: Trong một dịp nhà thơ trở về quê hương, sống với những hồi ức đan xen nhiều buồn vui thời thơ ấu.

Câu 3 :

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại

dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi

khi tôi biết thương bà thì đã muộn

bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi”

 • A

  Người cháu nhớ lại hình ảnh lam lũ, tảo tần của bà

   

 • B

  Sự thức tỉnh muộn màng của người cháu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự thức tỉnh muộn màng của người cháu.

Câu 4 :

Nội dung chính của các đoạn thơ dưới đây:

“Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá

níu váy bà đi chợ Bình Lâm

thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết

bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn”

 • A

  Người cháu nhớ lại hình ảnh tảo tần, lam lũ của bà

 • B

  Sự thức tỉnh muộn màng của người cháu

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Người cháu nhớ lại hình ảnh bà tảo tần, lam lũ

Câu 5 :

Thể thơ của bài thơ Đò Lèn:

 • A

  Thơ 5 chữ

 • B

  Thơ 6 chữ

 • C

  Thơ 7 chữ

 • D

  Thơ tự do

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: tự do

Câu 6 :

Giá trị nội dung của bài thơ Đò Lèn:

 • A

  Gợi lên những kí ức đẹp đẽ về thời thơ ấu và hình ảnh người bà tảo tần

 • B

  Bày tỏ tấm lòng yêu quý, kính trọng rất mực của người cháu đối với người bà đã mất

 • C

  Sự ân hận của người cháu về thời thơ ấu vô tư, vô tâm, sống bằng ảo tưởng đẹp mà không thấu hiểu cuộc sống cơ cực của bà.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Gợi lên những kí ức đẹp đẽ về thời thơ ấu và hình ảnh người bà tảo tần

- Bày tỏ tấm lòng yêu quý, kính trọng rất mực của người cháu đối với người bà đã mất

- Sự ân hận của người cháu về thời thơ ấu vô tư, vô tâm, sống bằng ảo tưởng đẹp mà không thấu hiểu cuộc sống cơ cực của bà.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Đò lèn:

Hình ảnh giản dị và gẫn gũi với cuộc sống đời thường, chất hóm hỉnh của dân gian

Vận dụng sáng tạo các thành ngữ và hình ảnh dân gian

Hình ảnh thơ chân thực, sinh động, gần gũi với sinh hoạt cũng như tâm hồn người miền núi

Sự hòa quyện giữa tính dân gian và phong vị cổ điển

Thơ giàu chất suy tưởng

Đáp án

Vận dụng sáng tạo các thành ngữ và hình ảnh dân gian

Hình ảnh thơ chân thực, sinh động, gần gũi với sinh hoạt cũng như tâm hồn người miền núi

Thơ giàu chất suy tưởng

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Sự hòa quyện giữa tính dân gian và phong vị cổ điển

- Hình ảnh giản dị và gẫn gũi với cuộc sống đời thường, chất hóm hỉnh của dân gian.

close