Trắc nghiệm bài Rừng xà nu - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Truyện ngắn Rừng xà nu được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1965

 • B

  1966

 • C

  1967

 • D

  1968

Câu 2 :

Truyện ngắn Rừng xà nu in trong tập:

 • A

  Rẻo cao

 • B

  Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc

 • C

  Đất nước đứng lên

 • D

  Đất Quảng

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyền Rừng xà nu được viết khi tác giả đang tham gia chiến đấu chống Pháp cứu nước và hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên anh bùng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Nội dung chính của đoạn sau là:

“Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối…Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời”.

 • A

  Hình ảnh rừng xà nu

 • B

  Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng

 • C

  Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Nôị dung chính của đoạn sau:

“Ba năm đi lực lượng bữa nay Tnú mới có dịp về thăm làng. Thằng bé Heng gặp ở con nước lớn…Cụ Mết dẫn Tnú ra máng nước đầu làng. Dù đã rửa ở suối rồi, nhưng Tnú vẫn xúc động để cho vòi nước của làng mình giội lên khắp người như ngày trước”.

 • A

  Hình ảnh rừng xà nu

 • B

  Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng

 • C

  Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn sau:

“Bữa cơm tối ở nhà cụ Mết, ngoài món canh tàu môn bạc hà nấu lạt trong ống nứa, còn có thêm mấy con cá chua…Ba người ở đấy đứng nhìn ra xa. Đến hút tầm mắt cũng thấy gì khác ngoài những rững xà nu nối tiếp chạy đến chân trời”

 • A

  Hình ảnh rừng xà nu

 • B

  Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng

 • C

  Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Giá trị nội dung của truyện ngắn Rừng xà nu:

 • A

  Đây là chuyện của một đời người được kể trong một đêm

 • B

  Chuyện về những con người ở một bản làng Tây Nguyên, bên những cánh rừng xà nu bạt ngàn, xanh bất tận

 • C

  Phải đứng lên cầm vũ khí chống lại kẻ thù

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 8 :

Truyện ngắn Rừng xà nu mang đậm khuynh hướng:

 • A

  Lãng mạn

 • B

  Hiện thực phê phán

 • C

  Khuynh hướng sử thi

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Nhân vật trong truyện ngắn Rừng xà nu mang vẻ đẹp tiêu biểu cho:

 • A

  Vẻ đẹp, phẩm chất con người Tây Nguyên

 • B

  Vẻ đẹp, phẩm chất anh hùng thời đại

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngắn Rừng xà nu mang kết cấu vòng tròn. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện ngắn Rừng xà nu được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1965

 • B

  1966

 • C

  1967

 • D

  1968

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Rừng xà nu” được viết năm 1965

Câu 2 :

Truyện ngắn Rừng xà nu in trong tập:

 • A

  Rẻo cao

 • B

  Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc

 • C

  Đất nước đứng lên

 • D

  Đất Quảng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Rừng xà nu” được viết năm 1965 và in trong tập “Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc”.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyền Rừng xà nu được viết khi tác giả đang tham gia chiến đấu chống Pháp cứu nước và hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên anh bùng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Truyện được viết khi tác giả đang tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước và hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên anh hùng.

Câu 4 :

Nội dung chính của đoạn sau là:

“Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối…Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời”.

 • A

  Hình ảnh rừng xà nu

 • B

  Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng

 • C

  Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Hình ảnh rừng xà nu

Câu 5 :

Nôị dung chính của đoạn sau:

“Ba năm đi lực lượng bữa nay Tnú mới có dịp về thăm làng. Thằng bé Heng gặp ở con nước lớn…Cụ Mết dẫn Tnú ra máng nước đầu làng. Dù đã rửa ở suối rồi, nhưng Tnú vẫn xúc động để cho vòi nước của làng mình giội lên khắp người như ngày trước”.

 • A

  Hình ảnh rừng xà nu

 • B

  Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng

 • C

  Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng.

Câu 6 :

Nội dung chính của đoạn sau:

“Bữa cơm tối ở nhà cụ Mết, ngoài món canh tàu môn bạc hà nấu lạt trong ống nứa, còn có thêm mấy con cá chua…Ba người ở đấy đứng nhìn ra xa. Đến hút tầm mắt cũng thấy gì khác ngoài những rững xà nu nối tiếp chạy đến chân trời”

 • A

  Hình ảnh rừng xà nu

 • B

  Câu chuyện Tnú sau ba năm đi lực lượng về thăm làng

 • C

  Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Câu chuyện về cuộc đời bi tráng của Tnú và câu chuyện chiến đấu của dân làng Xô Man được cụ Mết kể lại

Câu 7 :

Giá trị nội dung của truyện ngắn Rừng xà nu:

 • A

  Đây là chuyện của một đời người được kể trong một đêm

 • B

  Chuyện về những con người ở một bản làng Tây Nguyên, bên những cánh rừng xà nu bạt ngàn, xanh bất tận

 • C

  Phải đứng lên cầm vũ khí chống lại kẻ thù

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung: Đây là chuyện của một đời người được kể trong một đêm. Đồng thời đó cũng là chuyện về những con người ở một bản làng Tây Nguyên, bên những cánh rừng xà nu bạt ngàn, xanh bất tận. Qua đó, tác giả đặt vấn đề có ý nghĩa lớn lao đối với dân tộc và thời đại: Để cho sự sống của nhân dân và đất nước mãi mãi trường tồn, không có cách nào khác hơn là phải cùng nhau đứng lên, cầm vũ khí chống lại kẻ thù tàn ác.

Câu 8 :

Truyện ngắn Rừng xà nu mang đậm khuynh hướng:

 • A

  Lãng mạn

 • B

  Hiện thực phê phán

 • C

  Khuynh hướng sử thi

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Rừng xà nu mang đậm khuynh hướng sử thi hùng tráng.

Câu 9 :

Nhân vật trong truyện ngắn Rừng xà nu mang vẻ đẹp tiêu biểu cho:

 • A

  Vẻ đẹp, phẩm chất con người Tây Nguyên

 • B

  Vẻ đẹp, phẩm chất anh hùng thời đại

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các nhân vật tiêu biểu được miêu tả trong bối cảnh trang nghiêm, hùng  vĩ, vừa mang phong cách Tây Nguyên vừa mang phẩm chất của anh hùng thời đại: Tnú, Dít, Heng,...

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngắn Rừng xà nu mang kết cấu vòng tròn. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Kết cấu vòng tròn: mở đầu, kết thúc là hình ảnh rừng xà nu.

close