Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Cô-phi An-na Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Quê hương của tác giả Cô-phi An-nan là:

 • A

  Tại Ga-na, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

 • B

  Tại Uganda, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

 • C

  Tại Kenya, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

 • D

  Tại Liberia, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

Câu 2 :

Từ năm 1997-2006, tác giả Cô-phi An-nan giữ chức vụ nào sau đây trong Liên hợp quốc

 • A

  Thư kí Liên hợp Quốc

 • B

  Tổng thư kí Liên hợp quốc

 • C

  Giám sát nhân quyền

 • D

  Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Câu 3 :

Năm 2001, Cô-phi An-nan đã được trao tặng giải thưởng gì?

 • A

  Nobel Văn học

 • B

  Nobel Toán học

 • C

  Nobel Hòa bình

 • D

  Nobel Kinh tế

Câu 4 :

Cô-phi An-nan xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quý tộc

 • B

  Gia đình thuộc đẳng cấp cao của đất nước

 • C

  Gia đình có truyền thống yêu hòa bình

 • D

  Gia đình bình dân

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về tác giả Cô-phi An-nan đúng hay sai?

“Ông thông thạo tiếng Anh, tiềng Pháp, Tiếng Phan-tê và nhiều ngôn ngữ Châu Phi khác. Ông bắt đầu làm việc cho tổ chức Kinh tế của Liên hợp quốc năm 1969”

Đúng
Sai
Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Cô-phi An-nan đúng hay sai?

“Ngày 13/12/1996 Cô-phi An-nan được bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc , ông là người da đen đầu tiên của Châu Phi được đảm nhận vị trí lãnh đạo Liên hợp quốc”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Ngoài tài lãnh đạo, Cô-phi An-nan còn nổi tiếng với những loại văn bản nào dưới đây?

 • A

  Văn bản nghệ thuật

 • B

  Văn bản chính luận

 • C

  Văn bản thuyết minh

 • D

  Văn bản hành chính

Câu 8 :

Tháng 4-2001, Cô-phi An-nan đã kêu gọi thành lập tổ chức nào sau đây?

 • A

  Quỹ vì Hòa bình thế giới

 • B

  Quỹ vì trẻ em nhiễm HIV/AIDS

 • C

  Qũy Phát triển Liên hợp quốc

 • D

  Quỹ Sức khỏe và AIDS toàn cầu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quê hương của tác giả Cô-phi An-nan là:

 • A

  Tại Ga-na, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

 • B

  Tại Uganda, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

 • C

  Tại Kenya, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

 • D

  Tại Liberia, một nước cộng hòa thuộc châu Phi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cô –phi An - nan sinh ngày 8-4-1938 tại Ga-na, một nước cộng hòa thuộc châu Phi.

Câu 2 :

Từ năm 1997-2006, tác giả Cô-phi An-nan giữ chức vụ nào sau đây trong Liên hợp quốc

 • A

  Thư kí Liên hợp Quốc

 • B

  Tổng thư kí Liên hợp quốc

 • C

  Giám sát nhân quyền

 • D

  Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác giả Cô-phi An-nan đã từng là Tổng thư kí thứ bảy của Liên hợp quốc (nhiệm kì 1997-2006)

Câu 3 :

Năm 2001, Cô-phi An-nan đã được trao tặng giải thưởng gì?

 • A

  Nobel Văn học

 • B

  Nobel Toán học

 • C

  Nobel Hòa bình

 • D

  Nobel Kinh tế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cô-phi An-nan có những đóng góp to lớn cho nền hòa bình của nhân loại nên đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2001

Câu 4 :

Cô-phi An-nan xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quý tộc

 • B

  Gia đình thuộc đẳng cấp cao của đất nước

 • C

  Gia đình có truyền thống yêu hòa bình

 • D

  Gia đình bình dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cô-phi An-nan sinh năm 1938 tại Ku-ma-si trong một gia đình thuộc đẳng cấp cao của đất nước

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về tác giả Cô-phi An-nan đúng hay sai?

“Ông thông thạo tiếng Anh, tiềng Pháp, Tiếng Phan-tê và nhiều ngôn ngữ Châu Phi khác. Ông bắt đầu làm việc cho tổ chức Kinh tế của Liên hợp quốc năm 1969”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Ông bắt đầu làm việc cho tổ chức Y tế của Liên hợp quốc vào năm 1969

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Cô-phi An-nan đúng hay sai?

“Ngày 13/12/1996 Cô-phi An-nan được bầu làm Tổng thư kí Liên hợp quốc , ông là người da đen đầu tiên của Châu Phi được đảm nhận vị trí lãnh đạo Liên hợp quốc”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ngày 13/12/1996 Cô-phi An-nan được bầu làm Tổng thư kí Liên hợp Quốc, ông là người da đen đầu tiên của Châu Phi được đảm nhận vị trí lãnh đạo Liên hợp quốc. Ông tái đắc cử và bắt đầu nhiệm kì thứ hai năm 2002.

Câu 7 :

Ngoài tài lãnh đạo, Cô-phi An-nan còn nổi tiếng với những loại văn bản nào dưới đây?

 • A

  Văn bản nghệ thuật

 • B

  Văn bản chính luận

 • C

  Văn bản thuyết minh

 • D

  Văn bản hành chính

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngoài tài lãnh đạo ra Cô-phi An-nan còn là người nổi tiềng với nhiều văn bản chính luận chính trị-xã hội . Trong các văn bản này của ông, nội dung thường hướng đến những vấn nạn nhân loại gặp phải trong thời điểm đó và đưa ra lời kêu gọi mọi người nỗ lực vượt qua.

Câu 8 :

Tháng 4-2001, Cô-phi An-nan đã kêu gọi thành lập tổ chức nào sau đây?

 • A

  Quỹ vì Hòa bình thế giới

 • B

  Quỹ vì trẻ em nhiễm HIV/AIDS

 • C

  Qũy Phát triển Liên hợp quốc

 • D

  Quỹ Sức khỏe và AIDS toàn cầu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tháng 4-2001, ông đưa ra ý kiến sáng lập Qũy Sức khỏe và AIDS toàn cầu, nhằm kêu gọi tăng cường mức chi tiêu cho công cuộc chống lại AIDS tại các quốc gia đang phát triển.

close