Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Phạm Văn Đồng Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của tác giả Phạm Văn Đồng?

 • A

  Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 • B

  Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

 • C

  Làng Vũ Thạch, Hà Nội

 • D

  Huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đáp án nào không đúng về tác giả Phạm Văn Đồng?

 • A

  Nhà hoạt động cách mạng xuất sắc

 • B

  Nhà giáo dục tâm huyết

 • C

  Nhà văn hóa, văn nghệ lớn

 • D

  Thầy thuốc

Câu 3 :

Từ năm 1929 đến năm 1936, Phạm Văn Đồng bị thực dân Pháp bắt, kết án tù và bị đi đày ở:

 • A

  Côn Đảo

 • B

  Tam Đảo

 • C

  Quảng Ngãi

 • D

  Quảng Trị

Câu 4 :

Phạm Văn Đồng thường viết thể loại văn học nào?

 • A

  Thơ cách mạng

 • B

  Văn xuôi

 • C

  Tác phẩm nghị luận

 • D

  Truyện ngắn

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng về văn phong nghị luận của tác giả Phạm Văn Đồng:

 • A

  Ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc sảo, chặt chẽ, bằng chứng giàu sức thuyết phục và đa dạng về bút pháp.

 • B

  Văn phong nghị luận của ông đầy nhiệt tình , lôi cuốn người đọc bằng những luận điểm mới mẻ, sâu sắc, lời văn trong sáng nhiều hình ảnh

 • C

  Giàu chất trữ tình chính trị và đậm đà tính dân tộc

 • D

  Sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Phạm Văn Đồng?

 • A

  Hồ Chí Minh – Một con người, một dân tộc, một thời đại

 • B

  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

 • C

  Văn hóa đổi mới

 • D

  Mặt đường khát vọng

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Phạm Văn Đồng đúng hay sai?

“Phạm Văn Đồng còn là một nhà giáo dục tâm huyết và một nhà lí luận văn hóa văn nghệ lớn. Trong vai trò của một người lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến mặt trận văn hóa văn nghệ ở nước ta”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của tác giả Phạm Văn Đồng?

 • A

  Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 • B

  Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

 • C

  Làng Vũ Thạch, Hà Nội

 • D

  Huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Câu 2 :

Đáp án nào không đúng về tác giả Phạm Văn Đồng?

 • A

  Nhà hoạt động cách mạng xuất sắc

 • B

  Nhà giáo dục tâm huyết

 • C

  Nhà văn hóa, văn nghệ lớn

 • D

  Thầy thuốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc; là nhà giáo dục tâm huyết và một nhà văn hóa, văn nghệ lớn

Câu 3 :

Từ năm 1929 đến năm 1936, Phạm Văn Đồng bị thực dân Pháp bắt, kết án tù và bị đi đày ở:

 • A

  Côn Đảo

 • B

  Tam Đảo

 • C

  Quảng Ngãi

 • D

  Quảng Trị

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lời giải: Phạm Văn Đồng từng bị thực dân Pháp bắt và kết án tù và đày ra Côn Đảo từ năm 1929 đến năm 1936.

Câu 4 :

Phạm Văn Đồng thường viết thể loại văn học nào?

 • A

  Thơ cách mạng

 • B

  Văn xuôi

 • C

  Tác phẩm nghị luận

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Về sự nghiệp văn học:

- Thể loại: Các tác phẩm nghị luận xuất sắc

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng về văn phong nghị luận của tác giả Phạm Văn Đồng:

 • A

  Ngắn gọn, súc tích, lập luận sắc sảo, chặt chẽ, bằng chứng giàu sức thuyết phục và đa dạng về bút pháp.

 • B

  Văn phong nghị luận của ông đầy nhiệt tình , lôi cuốn người đọc bằng những luận điểm mới mẻ, sâu sắc, lời văn trong sáng nhiều hình ảnh

 • C

  Giàu chất trữ tình chính trị và đậm đà tính dân tộc

 • D

  Sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn phong nghị luận của Phạm Văn Đồng đầy nhiệt tình, lôi cuốn được người đọc bằng những luận điểm mới mẻ, sâu sắc, lời văn trong sáng nhiều hình ảnh.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Phạm Văn Đồng?

 • A

  Hồ Chí Minh – Một con người, một dân tộc, một thời đại

 • B

  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

 • C

  Văn hóa đổi mới

 • D

  Mặt đường khát vọng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Mặt đường khát vọng là của tác giả Nguyễn Khoa Điềm

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Phạm Văn Đồng đúng hay sai?

“Phạm Văn Đồng còn là một nhà giáo dục tâm huyết và một nhà lí luận văn hóa văn nghệ lớn. Trong vai trò của một người lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến mặt trận văn hóa văn nghệ ở nước ta”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Phạm Văn Đồng còn là một nhà giáo dục tâm huyết và một nhà lí luận văn hóa văn nghệ lớn. Trong vai trò của một người lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến mặt trận văn hóa văn nghệ ở nước ta. Không chỉ đưa ra những ý kiến có ý nghĩa chỉ đạo đường lối phát triển của nền văn học nghệ thuật mới, Phạm Văn Đồng còn có nhiều bài nói, bài viết sâu sắc, mới mẻ, đầy hào hứng về tiếng Việt và về các danh nhân văn hóa Việt Nam như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh,..

close