Trắc nghiệm bài Đất nước - Nguyễn Đình Thi - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Đất nước được sáng tác trong khoảng thời gian nào?

 • A

  1948 – 1954

 • B

  1948 – 1955

 • C

  1948 – 1956

 • D

  1948 – 1957

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bài thơ Đất nước có những đoạn thơ được lấy từ hai bài thơ nào?

Sáng mát trong như sáng năm xưa

Đêm mít tinh

Người chiến sĩ

Dòng sông trong xanh

Tia nắng

Câu 3 :

Bài thơ Đất nước được đưa vào tập thơ nào dưới đây?

 • A

  Dòng sông trong xanh

 • B

  Tia nắng

 • C

  Người chiến sĩ

 • D

  Bài thơ Hắc Hải

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét dưới đây về bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Dù viết nhiều lần nhưng bài thơ vẫn là một chỉnh thể nghệ thuật và là một trong những bài thơ hay nhất của Nguyễn Đình Thi và văn học Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là gì?

                                    “Sáng mát trong như sáng năm xưa

                                    Gió thổi mùa thu hương cốm mới

                                    Tôi nhớ những ngày thu đã xa

                                    …

                                    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

                                  Những buổi ngày xưa vọng nói về”

 • A

  Mùa thu đất nước trong hoài niệm của nhà thơ

 • B

  Hình ảnh đất nước kháng chiến đau thương mà anh dũng, tình nghĩa

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Giá trị nội dung của bài thơ Đất nước là gì? Tích vào những đáp án đúng.

Nhân dân làm ra đất nước

Đất nước được cảm nhận trong chiều dài của những năm tháng kháng chiến, chiến đấu và chiến thắng, trong không gian rộng lớn

Thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước: Đất là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.

Cảm xúc, suy tư: đất nước gần gũi, thiêng liêng, trang trọng, vĩ đại và anh hùng.

Thức tỉnh tinh thần dân tộc

Câu 7 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Đất nước?

 • A

  Nhịp điệu, hình ảnh thơ sáng tạo

 • B

  Ngôn ngữ thơ lắng đọng, cô đúc

 • C

  Sử dụng sáng tạo, phong phú các biện pháp tu từ

 • D

  Các chất liệu văn hóa dân gian được sử dụng nhuần nhị, sáng tạo

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Đất nước được sáng tác trong khoảng thời gian nào?

 • A

  1948 – 1954

 • B

  1948 – 1955

 • C

  1948 – 1956

 • D

  1948 – 1957

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác trong một thời gian dài (1948 – 1955), tương đương với thời kì chống thực dân Pháp.

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Bài thơ Đất nước có những đoạn thơ được lấy từ hai bài thơ nào?

Sáng mát trong như sáng năm xưa

Đêm mít tinh

Người chiến sĩ

Dòng sông trong xanh

Tia nắng

Đáp án

Sáng mát trong như sáng năm xưa

Đêm mít tinh

Lời giải chi tiết :

Bài thơ có những đoạn lấy từ hai bài thơ Sáng mát trong như sáng năm xưa (1948) và Đêm mít tinh (1949)

Câu 3 :

Bài thơ Đất nước được đưa vào tập thơ nào dưới đây?

 • A

  Dòng sông trong xanh

 • B

  Tia nắng

 • C

  Người chiến sĩ

 • D

  Bài thơ Hắc Hải

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được hoàn thành năm 1955 và đưa vào tập thơ Người chiến sĩ (1956).

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét dưới đây về bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đúng hay sai?

“Dù viết nhiều lần nhưng bài thơ vẫn là một chỉnh thể nghệ thuật và là một trong những bài thơ hay nhất của Nguyễn Đình Thi và văn học Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Bài thơ Đất nước ra đời sau Cách mạng Tháng Tám

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây là gì?

                                    “Sáng mát trong như sáng năm xưa

                                    Gió thổi mùa thu hương cốm mới

                                    Tôi nhớ những ngày thu đã xa

                                    …

                                    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

                                  Những buổi ngày xưa vọng nói về”

 • A

  Mùa thu đất nước trong hoài niệm của nhà thơ

 • B

  Hình ảnh đất nước kháng chiến đau thương mà anh dũng, tình nghĩa

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phần 1: Từ đầu đến “Những buổi ngày xưa vọng nói về” : Mùa thu đất nước trong hoài niệm nhà thơ

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Giá trị nội dung của bài thơ Đất nước là gì? Tích vào những đáp án đúng.

Nhân dân làm ra đất nước

Đất nước được cảm nhận trong chiều dài của những năm tháng kháng chiến, chiến đấu và chiến thắng, trong không gian rộng lớn

Thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước: Đất là sự hội tụ và kết tinh bao công sức và khát vọng của nhân dân.

Cảm xúc, suy tư: đất nước gần gũi, thiêng liêng, trang trọng, vĩ đại và anh hùng.

Thức tỉnh tinh thần dân tộc

Đáp án

Đất nước được cảm nhận trong chiều dài của những năm tháng kháng chiến, chiến đấu và chiến thắng, trong không gian rộng lớn

Cảm xúc, suy tư: đất nước gần gũi, thiêng liêng, trang trọng, vĩ đại và anh hùng.

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

- Đất nước được cảm nhận trong chiều dài của những năm tháng kháng chiến, chiến đấu và chiến thắng, trong không gian rộng lớn.

- Cảm xúc, suy tư: đất nước gần gũi, thiêng liêng, trang trọng, vĩ đại và anh hùng.

Câu 7 :

Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Đất nước?

 • A

  Nhịp điệu, hình ảnh thơ sáng tạo

 • B

  Ngôn ngữ thơ lắng đọng, cô đúc

 • C

  Sử dụng sáng tạo, phong phú các biện pháp tu từ

 • D

  Các chất liệu văn hóa dân gian được sử dụng nhuần nhị, sáng tạo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Nhịp điệu, hình ảnh thơ sáng tạo

- Ngôn ngữ thơ lắng đọng, cô đúc

- Sử dụng sáng tạo, phong phú các biện pháp tu từ

close