Trắc nghiệm bài Đô-xtôi-ép-xki - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Thể loại của tác phẩm Đô – xtôi – ép – xki là?

 • A

  Chân dung văn học

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Kịch

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đô – xtôi – ép – xki là:

 • A

  Đại thi hào Áo

 • B

  Đại thi hào Ba Lan

 • C

  Đại thi hào Nga

 • D

  Đại thi hào Pháp

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đô – xtôi – ép – xki bị kết án tử hình vì có tư tưởng chống Nga hoàng, sau giảm thành án chung thân. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Trái tim ông chỉ đập vì nước Nga…nhưng ông đã chịu hàng thế kỉ dằn vặt”

“Cuối cùng, vào thời điểm của sự tuyệt vọng lớn nhất…bao quanh cái đầu của người bị hành khổ này”

“Số phận của ông đã được quyết định như vây…giữa những nguyên tố bị kích động dữ dội”

Nghị lực lao dộng không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga

Số phận nghiệt ngã của nhà văn

Câu 5 :

Tư tường của Đô – xtôi – ép – xki là:

 • A

  Trung quân – Ái quốc

 • B

  Bình đẳng – Bác ái

 • C

  Vì nước – Vì nhân dân

 • D

  Tự do – Dân chủ

Câu 6 :

Đô – xtôi – ép – xki thành công nhất ở thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Thơ

 • D

  Chân dung nhà văn

Câu 7 :

Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki được trích trong tác phẩm nào?

 • A

  Đô – xtôi – ép – ki

 • B

  Ba bậc thầy : Đô-xtôi-ép-xki – Ban-dắc – Đích-ken

 • C

  Người nghèo

 • D

  Kí ức từ ngôi nhà của những người chết

Câu 8 :

Vị trí đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki :

 • A

  Nằm ở đầu phần Bi kịch cuộc đời

 • B

  Nằm ở giữa phần Bi kịch cuộc đời

 • C

  Nằm ở cuối phần Bi kịch cuộc đời

 • D

  Nằm ở cuối tác phẩm Ba bậc thầy

Câu 9 :

Đáp án nào không phải giá trị nội dung của đoạn trích  Đô–xtôi–ép–xki ?

 • A

  Cuộc đời đầy cay đắng, tủi nhục, nghiệt ngã và khổ đau của nhà văn Đô–xtôi–ép–xki

 • B

  Ca ngợi nghị lực phi thường của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki

 • C

  Ca ngợi tình yêu tổ quốc của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki

 • D

  Những năm tháng tuổi trẻ của Đô – xtôi – ép – xki

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki?

 • A

  Xvai-gơ đã tái hiện cuộc đời đại thi hào Nga Đô-xtôi-ép-xki bằng những chi tiết đắt giá, sinh động.

 • B

  Nghệ thuật đối lập: nghiệt ngã /vĩ đại đã làm nổi bật được con người và tính cách nhà văn

 • C

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn  

 • D

  Lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thể loại của tác phẩm Đô – xtôi – ép – xki là?

 • A

  Chân dung văn học

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Kịch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được viết theo thể loại chân dung văn học hay còn gọi là tiểu sử, truyện danh nhân

Câu 2 :

Đô – xtôi – ép – xki là:

 • A

  Đại thi hào Áo

 • B

  Đại thi hào Ba Lan

 • C

  Đại thi hào Nga

 • D

  Đại thi hào Pháp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đô – xtôi – ép – xki (1821 – 1881): nhà tiểu thuyết thiên tài của Nga

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đô – xtôi – ép – xki bị kết án tử hình vì có tư tưởng chống Nga hoàng, sau giảm thành án chung thân. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Đô – xtôi – ép – xki là đại thi hào Nga, có tư tưởng chống Nga hoàng nên bị kết án tử hình, sau giảm thành án chung thân

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Trái tim ông chỉ đập vì nước Nga…nhưng ông đã chịu hàng thế kỉ dằn vặt”

“Cuối cùng, vào thời điểm của sự tuyệt vọng lớn nhất…bao quanh cái đầu của người bị hành khổ này”

“Số phận của ông đã được quyết định như vây…giữa những nguyên tố bị kích động dữ dội”

Nghị lực lao dộng không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga

Số phận nghiệt ngã của nhà văn

Đáp án

“Trái tim ông chỉ đập vì nước Nga…nhưng ông đã chịu hàng thế kỉ dằn vặt”

Số phận nghiệt ngã của nhà văn

“Cuối cùng, vào thời điểm của sự tuyệt vọng lớn nhất…bao quanh cái đầu của người bị hành khổ này”

Nghị lực lao dộng không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

“Số phận của ông đã được quyết định như vây…giữa những nguyên tố bị kích động dữ dội”

Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga

Lời giải chi tiết :

Bố cục: 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “…hàng thế kỉ dằn vặt” => Số phận nghiệt ngã của nhà văn

- Phần 2: “…Cuối cùng…đến “…cái đầu của người bị hành khổ này” => Nghị lực lao động không mệt mỏi, vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.

- Phần 3: Còn lại => Cái chết của ông và sự thương xót, yêu mến, khâm phục mà nhân dân dành cho ông, tác dụng to lớn tỏa ra từ cuộc đời và văn chương của ông đối với nước Nga.

Câu 5 :

Tư tường của Đô – xtôi – ép – xki là:

 • A

  Trung quân – Ái quốc

 • B

  Bình đẳng – Bác ái

 • C

  Vì nước – Vì nhân dân

 • D

  Tự do – Dân chủ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tư tưởng của Đô – xtôi – ép – xki là: Tự do – Dân chủ

Câu 6 :

Đô – xtôi – ép – xki thành công nhất ở thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Thơ

 • D

  Chân dung nhà văn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết của Đô – xtôi – ép – xki tiếng tăm lừng lẫy, có tầm ảnh hưởng lớn đến văn xuôi hiện đại TK XX. Nhân vật của ông là những con  người nhỏ bé, bị nhục mạ, khốn khổ, đầy tội lỗi và chỉ tìm thấy sự cân bằng trong lòng nhân hậu, khoan dung.

Câu 7 :

Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki được trích trong tác phẩm nào?

 • A

  Đô – xtôi – ép – ki

 • B

  Ba bậc thầy : Đô-xtôi-ép-xki – Ban-dắc – Đích-ken

 • C

  Người nghèo

 • D

  Kí ức từ ngôi nhà của những người chết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tiểu luận về Đô – xtôi – ép – xki trích trong cuốn Ba bậc thầy: Đô-xtôi-ép-xki – Ban-dắc – Đích-ken.

Câu 8 :

Vị trí đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki :

 • A

  Nằm ở đầu phần Bi kịch cuộc đời

 • B

  Nằm ở giữa phần Bi kịch cuộc đời

 • C

  Nằm ở cuối phần Bi kịch cuộc đời

 • D

  Nằm ở cuối tác phẩm Ba bậc thầy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phần về Đô – xtôi – ép – xki gồm 10 mục, trong đó đoạn trích nằm ở cuối phần Bi kịch cuộc đời.

Câu 9 :

Đáp án nào không phải giá trị nội dung của đoạn trích  Đô–xtôi–ép–xki ?

 • A

  Cuộc đời đầy cay đắng, tủi nhục, nghiệt ngã và khổ đau của nhà văn Đô–xtôi–ép–xki

 • B

  Ca ngợi nghị lực phi thường của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki

 • C

  Ca ngợi tình yêu tổ quốc của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki

 • D

  Những năm tháng tuổi trẻ của Đô – xtôi – ép – xki

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của đoạn trích:

- Cuộc đời đầy cay đắng, tủi nhục, nghiệt ngã và khổ đau của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki.

- Ca ngợi nghị lực phi thường và tình yêu tổ quốc của nhà văn Đô – xtôi – ép – xki.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của đoạn trích Đô – xtôi – ép – xki?

 • A

  Xvai-gơ đã tái hiện cuộc đời đại thi hào Nga Đô-xtôi-ép-xki bằng những chi tiết đắt giá, sinh động.

 • B

  Nghệ thuật đối lập: nghiệt ngã /vĩ đại đã làm nổi bật được con người và tính cách nhà văn

 • C

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn  

 • D

  Lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật của đoạn trích  Đô-x tôi- ép-xki ?

- Xvai-gơ đã tái hiện cuộc đời đại thi hào Nga Đô-xtôi-ép-xki bằng những chi tiết đắt giá, sinh động.

- Nghệ thuật đối lập: nghiệt ngã /vĩ đại đã làm nổi bật được con người và tính cách nhà văn

- Lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng

close