Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Tố Hữu Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính. Sắp xếp nào sau đây đúng theo trình tự thời gian sáng tác của tập thơ đó?

 • A

  Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa.

 • B

  Việt Bắc, Từ ấy, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa.

 • C

  Ra trận, Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa.

 • D

  Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đáp án nào sau đây không phải nội dung thơ của Tố Hữu?

 • A

  Tính triết lý, suy tưởng.

 • B

  Trữ tình chính trị.

 • C

  Khuynh hướng sử thi.

 • D

  Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm, chân thành

Câu 3 :

Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu?

 • A

  Đánh dấu chặng đường hoạt động sôi nổi của Tố Hữu

 • B

  Đánh dấu chặng đường đầu 10 năm thơ của Tố Hữu

 • C

  Bộc lộ niềm tự hào của con người làm chủ đất nước, thể hiện niềm tin vào tương lai

 • D

  Là khúc anh hùng ca về Miền Nam trong kháng chiến

Câu 4 :

Quê hương của nhà thơ Tố Hữu ở:

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Quảng Bình

 • C

  Thừa Thiên-Huế

 • D

  Nghệ An

Câu 5 :

Tố Hữu xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • C

  Gia đình công chức

 • D

  Gia đình Nho học

Câu 6 :

Đáp án nào không phải phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu?

 • A

  Sử dụng thể thơ dân tộc

 • B

  Sử dụng cách nói của dân gian

 • C

  Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và trào phúng

 • D

  Thơ phát huy được tính nhạc của Tiếng Việt ta

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đánh giá sau đây về nhà thơ Tố Hữu đúng hay sai?

 “Con người chính trị và con người nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ gắn liền với sự nghiệp Cách mạng”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính. Sắp xếp nào sau đây đúng theo trình tự thời gian sáng tác của tập thơ đó?

 • A

  Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa.

 • B

  Việt Bắc, Từ ấy, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa.

 • C

  Ra trận, Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa.

 • D

  Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

    - Từ ấy (1937 - 1946)

    -  Việt Bắc (1946 - 1954)

    -  Gió lộng (1955 - 1961)

    -   Ra trận (1962 - 1971)

    -   Máu và hoa (1971 - 1977)

Câu 2 :

Đáp án nào sau đây không phải nội dung thơ của Tố Hữu?

 • A

  Tính triết lý, suy tưởng.

 • B

  Trữ tình chính trị.

 • C

  Khuynh hướng sử thi.

 • D

  Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm, chân thành

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc.

+ Hồn thơ ông luôn hướng tới cái “Ta” chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

+ Thơ ông không đi sâu vào cuộc sống, tình cảm riêng tư mà tập trung thể hiện những tình cảm lớn, phổ biến, tiêu biểu của con người cách mạng

-Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi.

        +Thơ thường thể hiện những sự kiện chính trị lớn của đất nước, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân; cảm hứng chủ đạo trong thơ là cảm hứng lịch sử – dân tộc và vấn đề vận mệnh cộng đồng

- Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm chân thành.

Câu 3 :

Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu?

 • A

  Đánh dấu chặng đường hoạt động sôi nổi của Tố Hữu

 • B

  Đánh dấu chặng đường đầu 10 năm thơ của Tố Hữu

 • C

  Bộc lộ niềm tự hào của con người làm chủ đất nước, thể hiện niềm tin vào tương lai

 • D

  Là khúc anh hùng ca về Miền Nam trong kháng chiến

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu: Đánh dấu chặng đường 10 năm đầu thơ Tố Hữu, cũng là 10 năm hoạt động cách mạng từ giác ngộ, thử thách đến trưởng thành của người thanh niên cách mạng, gắn với 10 năm nhiều biến cố của lịch sử dân tộc.

Câu 4 :

Quê hương của nhà thơ Tố Hữu ở:

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Quảng Bình

 • C

  Thừa Thiên-Huế

 • D

  Nghệ An

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Câu 5 :

Tố Hữu xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nông dân

 • B

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • C

  Gia đình công chức

 • D

  Gia đình Nho học

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học ở Huế

Câu 6 :

Đáp án nào không phải phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu?

 • A

  Sử dụng thể thơ dân tộc

 • B

  Sử dụng cách nói của dân gian

 • C

  Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và trào phúng

 • D

  Thơ phát huy được tính nhạc của Tiếng Việt ta

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phong cách thơ Tố Hữu về nghệ thuật: Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà.

+ Sử dụng thể thơ dân tộc: thơ lục bát, thơ thất ngôn

+ Ngôn ngữ thơ gần gũi, sử dụng nhiều từ ngữ và cách nói dân gian, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân

+ Thơ phát huy được tính nhạc của Tiếng Việt ta

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đánh giá sau đây về nhà thơ Tố Hữu đúng hay sai?

 “Con người chính trị và con người nhà thơ thống nhất chặt chẽ, sự nghiệp thơ gắn liền với sự nghiệp Cách mạng”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đây là ý kiến đúng.

- Những chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó chặt chẽ với những chặng đường cách mạng của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam: điều này được thể hiện rõ qua 7 tập thơ trong cuộc đời sáng tác của Tố Hữu.

close