Trắc nghiệm bài Việt Bắc - Tìm hiểu chung Văn 12

Câu 1 :

Bài thơ Việt Bắc được ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc để ghi lại không khí bịn rịn, nhớ thương của kẻ ở, người đi.

 • B

  Sau khi hiệp định Pa-ri được kí kết, Trung ương Đảng và chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô. Nhân sự kiện có tính chất lích sử ấy, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc để ghi lại không khí bịn rịn, nhớ thương của kẻ ở, người đi.

 • C

  Trong những năm tháng chiến đấu ở Việt Bắc năm 1954.

 • D

  Khi tác giả Tố Hữu rời Việt chuyển sang đơn vị khác công tác mới

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh sáng tác:

Sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc để ghi lại không khí bịn rịn, nhớ thương của kẻ ở, người đi.

Câu 2 :

Vị trí của đoạn trích trong bài thơ Việt Bắc là:

 • A

  Nằm trong phần đầu của tác phẩm ( kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến)

 • B

  Nằm trong phần đầu của tác phẩm ( gợi viễn cảnh tươi sáng của đất nước và ngợi ca công ơn của Đảng và Bác Hồ đối với dân tộc)

 • C

  Nằm trong giữa tác phẩm (kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến)

 • D

  Nằm trong  phần cuối tác phẩm (kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vị trí đoạn trích: Nằm trong phần đầu của tác phẩm (kỉ niệm về cách mạng và kháng chiến)

Câu 3 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nôí cột A với cột B sao cho thích hợp:

 

“Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

Mình đi mình có nhớ mình

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa”

“-Ta với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh

Mình về mình lại nhớ ta

Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào”

Lời nhắn nhủ của người ở lại đối với người ra đi

Lời của người ra đi

Đáp án

“Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

Mình đi mình có nhớ mình

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa”

Lời nhắn nhủ của người ở lại đối với người ra đi

“-Ta với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh

Mình về mình lại nhớ ta

Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào”

Lời của người ra đi

Lời giải chi tiết :

Bố cục: 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa : Lời nhắn nhủ của người ở lại đối với người ra đi.

- Phần 2: Tiếp theo đến Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào : Lời của người ra đi

Câu 4 :

Gía trị nội dung của bài thơ Việt Bắc là:

 • A

  Cảm nghĩ mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện: lịch sử, địa lý, văn hóa

 • B

  Cảm hứng lãng mạn và bi tráng về ngưới lính ở Việt Bắc

 • C

  Là khúc ân tình thủy chung của những người cách mạng, của cả dân tộc qua tiếng lòng của tác giả

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

Là khúc ân tình thủy chung của những người cách mạng, của cả dân tộc qua tiếng lòng của tác giả.

Câu 5 :

Bài thơ Việt Bắc được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn

 • B

  Lục bát

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Song thất lục bát

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát với giọng điệu ngọt ngào, tha thiết.

Câu 6 :

Bài thơ Việt Bắc sử dụng lối đối đáp giao duyên của:

 • A

  Đồng dao

 • B

  Câu đối

 • C

 • D

  Ca dao dân ca

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Việt Bắc  sử dụng lối đối đáp giao duyên của ca dao dân ca (nhưng qua lớp đối thoại của kết cấu bên ngoài chính là lời độc thoại của tâm trạng)

Câu 7 :

Việt Bắc sử dụng cặp đại từ xưng hô nào?

 • A

  Ta – ta

 • B

  Mình – ta

 • C

  Anh – em

 • D

  Mình – mình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu sử dụng cặp đại từ xưng hô mình – ta  là là cặp từ xưng hô quen thuộc trong những câu ca dao, dân ca, mang sắc điệu trữ tình, đằm thắm, mặn nồng của tình cảm mà những đôi lứa yêu nhau dành cho nhau.

Câu 8 :

Tích vào đáp án không phải là giá trị nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc:

 • A

  Ngôn từ mộc mạc, giàu hình ảnh, giàu sức gợi

 • B

  Các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ đậm đà tính dân tộc

 • C

  Tố Hữu phát huy cao độ tính nhạc phong phú của Tiếng Việt

 • D

  Hình ảnh thơ chân thực, sinh động, gần gũi với sinh hoạt cũng như tâm hồn người miền núi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Gía trị nghệ thuật:

- Ngôn từ mộc mạc, giàu hình ảnh, giàu sức gợi

- Các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ đậm đà tính dân tộc

- Tố Hữu phát huy cao độ tính nhạc phong phú của Tiếng Việt

close