Trắc nghiệm bài Bác ơi - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của bài thơ Bác ơi! là:

 • A

   Tố Hữu

 • B

  Chế Lan Viên

 • C

  Nguyễn Khoa Điềm

 • D

  Nguyễn Duy

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Câu 2 :

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày:

 • A

  1/9/1969

 • B

  2/9/1969

 • C

  3/9/1969

 • D

  2/9/1970

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Bác ơi!:

Bài thơ được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ của Bác, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ.

Bài thơ được sáng tác trong những ngày Tố Hữu ra thăm Bác, khi Bác đang ốm nặng.

Bài thơ được sáng tác lúc Bác Hồ vào thăm miền Nam

Câu 4 :

Thể thơ của bài thơ Bác ơi!:

 • A

  Thơ 5 chữ

 • B

  Thơ 6 chữ

 • C

  Thơ 7 chữ

 • D

  Thơ tự do

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối nội dung ở cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Quanh mặt hồ in mây trăng bay”

“Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

“Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”

Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác

Hình tượng Bác Hồ

Nỗi đau xót lướn alo khi Bác qua đời

Câu 6 :

Giá trị nôi dung của bài thơ Bác ơi!:

 • A

  Bài thơ là một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ

 • B

  Bài thơ đã khắc họa hình tượng Bác Hồ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Bác ơi!?

 • A

  Bài thơ có kết cấu ba phần rõ ràng

 • B

  Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, thiết tha của tình thương mến

 • C

  Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc

 • D

  Kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố thơ và nhạc về cấu tứ; sức gợi mở đa dạng, phong phú về hình ảnh và sự mởi mẻ về ngôn từ

Câu 8 :

Bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua:

 • A

  Viết theo thể thơ 7 tiếng

 • B

  Có nhiều hình ảnh so sánh, phép chuyển nghĩa quen thuộc với tâm hồn người Việt

 • C

  Những câu thơ cô đúc, chính xác và giản dị như một chân lí

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Tên một bài thơ khác của Tố Hữu cũng viết về Bác Hồ:

 • A

  Người đi tìm hình ảnh của nước

 • B

  Đêm nay Bác không ngủ

 • C

  Cháu nhớ Bác Hồ

 • D

  Theo chân Bác

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của bài thơ Bác ơi! là:

 • A

   Tố Hữu

 • B

  Chế Lan Viên

 • C

  Nguyễn Khoa Điềm

 • D

  Nguyễn Duy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bác ơi – Tố Hữu

Câu 2 :

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần ngày:

 • A

  1/9/1969

 • B

  2/9/1969

 • C

  3/9/1969

 • D

  2/9/1970

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngày 2/9/1969, Bác từ trần tại Hà Nội.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Bác ơi!:

Bài thơ được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ của Bác, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ.

Bài thơ được sáng tác trong những ngày Tố Hữu ra thăm Bác, khi Bác đang ốm nặng.

Bài thơ được sáng tác lúc Bác Hồ vào thăm miền Nam

Đáp án

Bài thơ được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ của Bác, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ.

Lời giải chi tiết :

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đang trong thời kì gay go, quyết liệt. Cả dân tộc ta và nhân dân thế giới biểu lộ niềm đau xót, thương tiếc vô hạn trước sự qua đời của Bác – người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Bài thơ Bác ơi! được sáng tác trong không khí những ngày tang lễ của Bác, như một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ.

Câu 4 :

Thể thơ của bài thơ Bác ơi!:

 • A

  Thơ 5 chữ

 • B

  Thơ 6 chữ

 • C

  Thơ 7 chữ

 • D

  Thơ tự do

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thể thơ 7 chữ

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối nội dung ở cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Quanh mặt hồ in mây trăng bay”

“Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

“Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”

Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác

Hình tượng Bác Hồ

Nỗi đau xót lướn alo khi Bác qua đời

Đáp án

“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Quanh mặt hồ in mây trăng bay”

Nỗi đau xót lướn alo khi Bác qua đời

“Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”

Hình tượng Bác Hồ

“Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn”

Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác

Lời giải chi tiết :

Bố cục:

- Phần 1( 4 khổ thơ đầu): Nỗi đau xót lớn lao khi Bác Hồ qua đời

- Phần 2 (6 khổ thơ tiếp): Hình tượng Bác Hồ

- Phần 3 (3 khổ còn lại): Cảm nghĩ của mọi người Việt Nam trước sự ra đi

Câu 6 :

Giá trị nôi dung của bài thơ Bác ơi!:

 • A

  Bài thơ là một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ

 • B

  Bài thơ đã khắc họa hình tượng Bác Hồ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung:

Bài thơ là một tiếng khóc tiễn biệt, một “điếu văn bi hùng” bằng thơ. Thông qua tiếng khóc đau xót, bài thơ đã khắc họa hình tượng Bác Hồ. Một con người sống có lí tưởng cao cả, giàu tình nhân ái, ân nghĩa, sống khiêm tốn, giản dị và quên mình. Đồng thời, bài thơ  còn là sự bày tỏ tình cảm của mọi người Việt Nam trước sự ra đi của Bác.

Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải giá trị nghệ thuật của bài thơ Bác ơi!?

 • A

  Bài thơ có kết cấu ba phần rõ ràng

 • B

  Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, thiết tha của tình thương mến

 • C

  Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc

 • D

  Kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố thơ và nhạc về cấu tứ; sức gợi mở đa dạng, phong phú về hình ảnh và sự mởi mẻ về ngôn từ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Bài thơ có kết cấu ba phần rõ ràng

- Giọng điệu trữ tình đặc trưng, ngọt ngào, thiết tha của tình thương mến

- Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 8 :

Bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua:

 • A

  Viết theo thể thơ 7 tiếng

 • B

  Có nhiều hình ảnh so sánh, phép chuyển nghĩa quen thuộc với tâm hồn người Việt

 • C

  Những câu thơ cô đúc, chính xác và giản dị như một chân lí

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc:

- Viết theo thể thơ 7 tiếng

- Có nhiều hình ảnh so sánh, phép chuyển nghĩa quen thuộc với tâm hồn người Việt

- Những câu thơ cô đúc, chính xác và giản dị như một chân lí

Câu 9 :

Tên một bài thơ khác của Tố Hữu cũng viết về Bác Hồ:

 • A

  Người đi tìm hình ảnh của nước

 • B

  Đêm nay Bác không ngủ

 • C

  Cháu nhớ Bác Hồ

 • D

  Theo chân Bác

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Bài thơ được sáng tác 1/ 1970, in trong tập Ra trận.

Lời giải chi tiết :

          Theo chân Bác – Tố Hữu

close