Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Kim Lân Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Kim Lân tên khai sinh là:

 • A

  Nguyễn Văn Tài

 • B

  Nguyễn Văn Tuấn

 • C

  Nguyễn Văn Trấn

 • D

  Nguyễn Văn Đức

Câu 2 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Kim Lân:

 • A

  Nam Định 

 • B

  Bắc Ninh

 • C

  Quảng Nam

 • D

  Nghệ An

Câu 3 :

Công việc nào dưới đây Kim Lân đã từng làm?

 • A

  Thợ sơn guốc

 • B

  Khắc tranh bình phong

 • C

  Thầy giáo

 • D

  Đáp án A và B

Câu 4 :

Kim Lân tham gia hội văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của tác giả Kim Lân?

 • A

  Nên vợ nên chồng

 • B

  Con chó xấu xí

 • C

  O chuột

 • D

  Làng

Câu 6 :

Thể loại của tác phẩm Con chó xấu xí (Kim Lân) là:

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Kịch

 • D

  Tùy bút

Câu 7 :

Tập truyện ngắn Con chó xấu xí được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1960

 • C

  1962

 • D

  1964

Câu 8 :

Kim Lân là cây bút chuyên viết chuyện ngắn, có sở trường viết về:

 • A

  Người trí thức

 • B

  Người chiến sĩ

 • C

  Nông thôn và người nông dân

 • D

  Tầng lớp thành thị

Câu 9 :

Phong cách sáng tác của nhà văn Kim Lân là:

 • A

  Biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật

 • B

  Văn phong giản dị, gợi cảm, hấp dẫn

 • C

  Ngôn ngữ sống động, am hiểu và gắn bó sâu sắc về đời sống và phong tục và làng quê Bắc Bộ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Kim Lân đúng hay sai?

“Sau khi tham gia Hội văn hóa cứu quốc, Kim Lân tiếp tục hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến và cách mạng (viết văn, làm báo, diễn kịch, đóng phim)

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Kim Lân tên khai sinh là:

 • A

  Nguyễn Văn Tài

 • B

  Nguyễn Văn Tuấn

 • C

  Nguyễn Văn Trấn

 • D

  Nguyễn Văn Đức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kim Lân (1920-2007) tên khai sinh Nguyễn Văn Tài.

Câu 2 :

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Kim Lân:

 • A

  Nam Định 

 • B

  Bắc Ninh

 • C

  Quảng Nam

 • D

  Nghệ An

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Tân Hồng-Từ Sơn-Bắc Ninh.

Câu 3 :

Công việc nào dưới đây Kim Lân đã từng làm?

 • A

  Thợ sơn guốc

 • B

  Khắc tranh bình phong

 • C

  Thầy giáo

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chỉ học hết tiểu học, rồi vừa làm thợ sơn guốc, khắc tranh bình phong, vừa viết văn.

Câu 4 :

Kim Lân tham gia hội văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

 • A

  1944

 • B

  1945

 • C

  1946

 • D

  1947

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1944, Kim Lân tham gia Hội văn hóa cứu quốc

Câu 5 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của tác giả Kim Lân?

 • A

  Nên vợ nên chồng

 • B

  Con chó xấu xí

 • C

  O chuột

 • D

  Làng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính:

- Nên vợ nên chồng

- Con chó xấu xí

- Làng

Câu 6 :

Thể loại của tác phẩm Con chó xấu xí (Kim Lân) là:

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Kịch

 • D

  Tùy bút

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tập truyện ngắn Con chó xấu xí (Kim Lân)

Câu 7 :

Tập truyện ngắn Con chó xấu xí được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1955

 • B

  1960

 • C

  1962

 • D

  1964

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tập truyện ngắn Con chó xấu xí (1962)

Câu 8 :

Kim Lân là cây bút chuyên viết chuyện ngắn, có sở trường viết về:

 • A

  Người trí thức

 • B

  Người chiến sĩ

 • C

  Nông thôn và người nông dân

 • D

  Tầng lớp thành thị

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Là cây bút chuyên viết truyện ngắn có sở trường viết về nông thôn và người nông dân.

Câu 9 :

Phong cách sáng tác của nhà văn Kim Lân là:

 • A

  Biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật

 • B

  Văn phong giản dị, gợi cảm, hấp dẫn

 • C

  Ngôn ngữ sống động, am hiểu và gắn bó sâu sắc về đời sống và phong tục và làng quê Bắc Bộ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Có biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật; văn phong giản dị nhưng gợi cảm, hấp dẫn; ngôn ngữ sống động, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày và mang đậm màu sắc nông thôn; am hiểu và gắn bó sâu sắc về phong tục và đời sống làng quê Bắc Bộ.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Kim Lân đúng hay sai?

“Sau khi tham gia Hội văn hóa cứu quốc, Kim Lân tiếp tục hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến và cách mạng (viết văn, làm báo, diễn kịch, đóng phim)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

“Sau khi tham gia Hội văn hóa cứu quốc, Kim Lân liên tục hoạt động văn nghệ phục vụ kháng chiến và cách mạng (viết văn, làm báo, diễn kịch, đóng phim).

close