Trắc nghiệm Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm:

 • A

  1946

 • B

  1947

 • C

  1948

 • D

  1949

Câu 2 :

Tác giả Thanh Thảo tên khai sinh là:

 • A

  Hồ Thành Công

 • B

  Nguyễn Thành Công

 • C

  Đỗ Thành Công

 • D

  Lê Thành Công

Câu 3 :

Thanh Thảo quê ở:

 • A

  Quảng Trị

 • B

  Quảng Bình

 • C

  Quảng Ngãi

 • D

  Nghệ An

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về nhà thơ Thanh Thảo đúng hay sai?

“Thanh Thảo tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của Thanh Thảo cho nền văn học là ở lĩnh vực:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Thơ ca

 • D

  Phê bình văn học

Câu 6 :

Thanh Thảo được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  2000

 • B

  2001

 • C

  2002

 • D

  2003

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩn nào dưới đây không phải sáng tác của Thanh Thảo?

Những người đi tới biển

Dấu chân qua trảng cỏ

Những ngọn sóng mặt trời

Khối vuông ru – bích

Bầu trời vuông

Từ một đến một trăm

Câu 8 :

Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của:

 • A

  Người chiến sĩ

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người trí thức

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về thơ Thanh Thảo đúng hay sai?

“ Ông luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm:

 • A

  1946

 • B

  1947

 • C

  1948

 • D

  1949

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thanh Thảo sinh năm 1946.

Câu 2 :

Tác giả Thanh Thảo tên khai sinh là:

 • A

  Hồ Thành Công

 • B

  Nguyễn Thành Công

 • C

  Đỗ Thành Công

 • D

  Lê Thành Công

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thanh Thảo sinh năm 1946, tên khai sinh là Hồ Thành Công.

Câu 3 :

Thanh Thảo quê ở:

 • A

  Quảng Trị

 • B

  Quảng Bình

 • C

  Quảng Ngãi

 • D

  Nghệ An

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thanh Thảo quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về nhà thơ Thanh Thảo đúng hay sai?

“Thanh Thảo tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Thanh Thảo tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Câu 5 :

Đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của Thanh Thảo cho nền văn học là ở lĩnh vực:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Thơ ca

 • D

  Phê bình văn học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của Thanh Thảo là thơ ca.

Câu 6 :

Thanh Thảo được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  2000

 • B

  2001

 • C

  2002

 • D

  2003

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 2001, Thanh Thảo được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩn nào dưới đây không phải sáng tác của Thanh Thảo?

Những người đi tới biển

Dấu chân qua trảng cỏ

Những ngọn sóng mặt trời

Khối vuông ru – bích

Bầu trời vuông

Từ một đến một trăm

Đáp án

Bầu trời vuông

Lời giải chi tiết :

Các sáng tác chính của Thanh Thảo:

- Những người đi tới biển

- Dấu chân qua trảng cỏ

- Những ngọn sóng mặt trời

- Khối vuông ru – bích

- Từ một đến một trăm

Câu 8 :

Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của:

 • A

  Người chiến sĩ

 • B

  Người nông dân

 • C

  Người trí thức

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về thơ Thanh Thảo đúng hay sai?

“ Ông luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc, khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường để mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng nhằm đem đến cho thơ một mĩ cảm hiện đại với hệ thống thi ảnh và ngôn từ mới mẻ

close