Luyện bài tập với chủ đề "Phân tích văn bản "Thông điệp Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003"" - Lớp 12

NHẬN BIẾT (100%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện