Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Vũ Đình Liên Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Đình Liên? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Vũ Đình Liên?

 • A

  1913 - 1996

 • B

  1920 - 2014

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Câu 3 :

Vũ Đình Liên là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào nghệ thuật nào?

 • A

  Văn xuôi hiện thực

 • B

  Văn xuôi lãng mạn

 • C

  Thơ mới

 • D

  Kịch nói

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Ngoài viết thơ, Vũ Đình Liên còn làm những công việc gì?

Nghiên cứu văn học

Buôn bán

Dịch thuật

Chữa bệnh

Giảng dạy văn học

Câu 5 :

Đâu không phải là tác phẩm tiêu biểu của Vũ Đình Liên?

 • A

  Lũy tre xanh

 • B

  Mùa xuân cộng sản

   

   

 • C

  Mấy vần thơ

   

   

 • D

  Hạnh phúc

   

   

Câu 6 :

Đâu là nhận định đúng về phong cách sáng tác của Vũ Đình Liên

 • A

  Thơ ông là những dòng chảy tâm tình, dạt dào, bao la, rạo rực.

 • B

  Thơ ông hào sảng tràn ngập khí thế của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

 • C

  Thơ ông là những sầu vương của thời đại

 • D

  Thơ ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Đình Liên? 

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hải Dương 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vũ Đình Liên quê gốc là ở Hải Dương

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Vũ Đình Liên?

 • A

  1913 - 1996

 • B

  1920 - 2014

 • C

  1930 - 2015

 • D

  1940 - 2020

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vũ Đình Liên (1913 - 1996).

Câu 3 :

Vũ Đình Liên là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào nghệ thuật nào?

 • A

  Văn xuôi hiện thực

 • B

  Văn xuôi lãng mạn

 • C

  Thơ mới

 • D

  Kịch nói

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Ngoài viết thơ, Vũ Đình Liên còn làm những công việc gì?

Nghiên cứu văn học

Buôn bán

Dịch thuật

Chữa bệnh

Giảng dạy văn học

Đáp án

Nghiên cứu văn học

Dịch thuật

Giảng dạy văn học

Lời giải chi tiết :

Ngoài sáng tác thơ, ông còn nghiên cứu, dịch thuật, giảng dạy văn học.

Câu 5 :

Đâu không phải là tác phẩm tiêu biểu của Vũ Đình Liên?

 • A

  Lũy tre xanh

 • B

  Mùa xuân cộng sản

   

   

 • C

  Mấy vần thơ

   

   

 • D

  Hạnh phúc

   

   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các văn bản

Lời giải chi tiết :

Mấy vần thơ là sáng tác của Thế Lữ, không phải của Vũ Đình Liên.

Câu 6 :

Đâu là nhận định đúng về phong cách sáng tác của Vũ Đình Liên

 • A

  Thơ ông là những dòng chảy tâm tình, dạt dào, bao la, rạo rực.

 • B

  Thơ ông hào sảng tràn ngập khí thế của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

 • C

  Thơ ông là những sầu vương của thời đại

 • D

  Thơ ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phong cách sáng tác: Thơ ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng.

close