Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Đập đá ở Côn Lôn Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ này do ai sáng tác?

 • A

  Phan Bội Châu

 • B

  Tản Đà

 • C

  Phan Châu Trinh

 • D

  Nguyễn Trãi

Câu 2 :

Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Năm 1908, trên đường tác giả bị giải đến nhà lao ở Côn Đảo.

 • B

  Năm 1908, , trên đường tác giả bị giải đến nhà lao ở Quảng Đông - Trung Quốc

 • C

  Năm 1908, trong lúc tác giả cùng các tù nhân khác bị bắt lao động khổ sai tại nhà lao ở Côn Đảo.

 • D

  Năm 1908, , trong thời gian tác giả hoạt động cách mạng tại nước ngoài

Câu 3 :

Cảm xúc nổi bật trong bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” là gì?

 • A

  Tình yêu quê hương, đất nước và sự thông cảm với những người dân bị đô hộ.

 • B

  Lòng căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng.

 • C

  Cảm xúc lãng mạn hào hùng của tác giả.

 • D

  Cảm xúc rung động trước cảnh đẹp của quê hương.

Câu 4 :

Nội dung không đúng với bài thơ mà tác giả đã đề cập đến?

 • A

  Thể hiện một hình tượng đẹp, một khí thế ngang tàng, vẻ đẹp lẫm liệt của nhà cách mạng Phan Chu Trinh.

 • B

  Tinh thần lạc quan, dù gặp phải tình cảnh gian nguy nhưng vẫn không hề sờn lòng đổi chí.

 • C

  ý chí sắt đá của người chí sĩ, tin tưởng vào chính mình, vào con đường chính nghĩa đã lựa chọn

 • D

  Khắc hoạ những gian nan, cực nhọc vất vả mà những người chí sĩ cách mạng phải chịu đựng và hi sinh cho đất nước.

Câu 5 :

Chủ đề của bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” nói lên điều gì?

 • A

  Đề cao công lao của cấc chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược.

 • B

  Thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, khí phách hiên ngang, lòng trung thành sắt son của người chiến sĩ cách mạng.

 • C

  Dựng lại hình ảnh lao động khổ sai của các chiến sĩ cách mạng khi bị giặc bắt.

 • D

  Miêu tả lại cảnh đập đá ở Côn Lôn.

Câu 6 :

Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ Đập đá ở Côn Lôn

 • A

  Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật, ngôn ngữ hàm súc, kết hợp tả thực ẩn dụ, nói quá

 • B

  Hình  ảnh thơ phóng đại và khoa trương.

 • C

  Giọng thơ hào hùng, ngang tàng, lẫm liệt, giàu sức biểu cảm.

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 7 :

Hình ảnh tác giả hiện lên trong bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" là?

 • A

  Phong thái ung dung và đường hoàng, khí phách kiên cường, bất khuất vượt lên trên hoàn cảnh tù ngục khốc liệt

 • B

  Hình tượng đẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh hùng cứu nước dù gặp nguy nan những vẫn không sớn lòng đổi chí.

 • C

  Người chiến sĩ sục sôi nhiệt huyết cách mạnh cùng khát khao được "phácũi xổ lồng"

 • D

  Tư thế ung dung tự tại, vượt lên hoàn cảnh, hướng lòng mình tới thiên nhiên với tình cảm thiết tha, sâu sắc.

Câu 8 :

Nhận định chính xác về bút pháp của bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" là

 • A

  Bút pháp hiện thực

 • B

  Bút pháp hoang đường kì ảo

 • C

  Bút pháp lãng mạn

 • D

  Bút pháp sử thi

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ này do ai sáng tác?

 • A

  Phan Bội Châu

 • B

  Tản Đà

 • C

  Phan Châu Trinh

 • D

  Nguyễn Trãi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ này do Phan Châu Trinh sáng tác

Câu 2 :

Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Năm 1908, trên đường tác giả bị giải đến nhà lao ở Côn Đảo.

 • B

  Năm 1908, , trên đường tác giả bị giải đến nhà lao ở Quảng Đông - Trung Quốc

 • C

  Năm 1908, trong lúc tác giả cùng các tù nhân khác bị bắt lao động khổ sai tại nhà lao ở Côn Đảo.

 • D

  Năm 1908, , trong thời gian tác giả hoạt động cách mạng tại nước ngoài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác vào thời gian Phan Châu Trinh bị bắt giam tại nhà tù ở Côn Đảo.Xem lại hoàn cảnh sáng tác

Câu 3 :

Cảm xúc nổi bật trong bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” là gì?

 • A

  Tình yêu quê hương, đất nước và sự thông cảm với những người dân bị đô hộ.

 • B

  Lòng căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng.

 • C

  Cảm xúc lãng mạn hào hùng của tác giả.

 • D

  Cảm xúc rung động trước cảnh đẹp của quê hương.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cảm xúc nổi bật trong bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” là lòng căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng

Câu 4 :

Nội dung không đúng với bài thơ mà tác giả đã đề cập đến?

 • A

  Thể hiện một hình tượng đẹp, một khí thế ngang tàng, vẻ đẹp lẫm liệt của nhà cách mạng Phan Chu Trinh.

 • B

  Tinh thần lạc quan, dù gặp phải tình cảnh gian nguy nhưng vẫn không hề sờn lòng đổi chí.

 • C

  ý chí sắt đá của người chí sĩ, tin tưởng vào chính mình, vào con đường chính nghĩa đã lựa chọn

 • D

  Khắc hoạ những gian nan, cực nhọc vất vả mà những người chí sĩ cách mạng phải chịu đựng và hi sinh cho đất nước.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung không đúng với bài thơ mà tác giả đã đề cập đến là khắc hoạ những gian nan, cực nhọc vất vả mà những người chí sĩ cách mạng phải chịu đựng và hi sinh cho đất nước.

Câu 5 :

Chủ đề của bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” nói lên điều gì?

 • A

  Đề cao công lao của cấc chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược.

 • B

  Thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, khí phách hiên ngang, lòng trung thành sắt son của người chiến sĩ cách mạng.

 • C

  Dựng lại hình ảnh lao động khổ sai của các chiến sĩ cách mạng khi bị giặc bắt.

 • D

  Miêu tả lại cảnh đập đá ở Côn Lôn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chủ đề của bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, khí phách hiên ngang, lòng trung thành sắt son của người chiến sĩ cách mạng.

Câu 6 :

Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ Đập đá ở Côn Lôn

 • A

  Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật, ngôn ngữ hàm súc, kết hợp tả thực ẩn dụ, nói quá

 • B

  Hình  ảnh thơ phóng đại và khoa trương.

 • C

  Giọng thơ hào hùng, ngang tàng, lẫm liệt, giàu sức biểu cảm.

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ sử dung bút pháp lãng mạn, hình ảnh thơ phóng đại và khoa trương. Giọng thơ hào hùng lẫm liệt giàu sức biểu cảm. 

Câu 7 :

Hình ảnh tác giả hiện lên trong bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" là?

 • A

  Phong thái ung dung và đường hoàng, khí phách kiên cường, bất khuất vượt lên trên hoàn cảnh tù ngục khốc liệt

 • B

  Hình tượng đẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh hùng cứu nước dù gặp nguy nan những vẫn không sớn lòng đổi chí.

 • C

  Người chiến sĩ sục sôi nhiệt huyết cách mạnh cùng khát khao được "phácũi xổ lồng"

 • D

  Tư thế ung dung tự tại, vượt lên hoàn cảnh, hướng lòng mình tới thiên nhiên với tình cảm thiết tha, sâu sắc.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh tác giả hiện lên trong bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" là hình tượng đẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh hùng cứu nước dù gặp nguy nan những vẫn không sớn lòng đổi chí.

Câu 8 :

Nhận định chính xác về bút pháp của bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" là

 • A

  Bút pháp hiện thực

 • B

  Bút pháp hoang đường kì ảo

 • C

  Bút pháp lãng mạn

 • D

  Bút pháp sử thi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" sử dụng bút pháp lãng mạn.

close