Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Hai chữ nước nhà Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ là lời của ai?

 • A

  Lời của vị quan với dân chúng về cảnh đất nước đương thời.

 • B

  Lời trăng trối của người cha đối với con trước giờ vĩnh biệt, trong cảnh nước mất nhà tan. 

 • C

  Lời của nhà vua với muôn dân về cảnh nước mất nhà tan.

 • D

  Lời của một người dân yêu nước, đau xót trước cảnh nước mất nhà tan. 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Tám câu thơ cuối thể hiện tâm sự gì của người cha với đứa con?

 • A

  Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con, giao vác trọng trách gánh vác non sông.

 • B

  Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.

 • C

  Lời dặn dò của người cha trước lúc ra đi về nỗi đau mất nước.

 • D

  Mong ước người con sẽ sống có ích, thành người giúp ích cho đất nước

Câu 3 :

Hình ảnh ngọn cờ độc lập ở khổ thơ cuối có ý nghĩa gì?

 • A

  Niềm tin vào chiến thắng đang đến rất gần của dân tộc.

 • B

  Thể hiện khát khao chiến thắng, 

 • C

  Thể hiện niềm tự hào về dân tộc ta luôn giữ vững độc lập.

 • D

  Dặn dò con cháu phải kế tục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vừa là niềm tin vào thế hệ trẻ.

Câu 4 :

Theo em hai chữ "nước nhà" hiểu theo cách nào đúng nhất?

 • A

  "Nước nhà" là chỉ đất nước

 • B

  "Nước nhà" là một từ ghép đẳng lập

 • C

  "Nước"và "nhà" là hai khái niệm có mối tương quan không thể tách rời, nếu nước mất thì nhà tan.

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 5 :

Ý nào nói đúng nhất về bối cảnh không gian được dựng lên ở bốn câu thơ đầu?

Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm,

Cõi giời Nam gió thảm đìu hiu,

Bốn bề hổ thét chim kêu,

Đoài nom phong cảnh như khêu bất bình.

(Hai chữ nước nhà)

 • A

  Là nơi tận cùng của Tổ quốc.

 • B

  Bị bao trùm bởi một màu tang tóc, thê lương.

 • C

  Cảnh vật như giục cơn sầu trong lòng người.

 • D

  Kết hợp cả ba nội dung trên.

Câu 6 :

Hoàn cảnh và tâm trạng của hai nhân vật được tái hiện trong các câu thơ sau như thế nào?

Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước

Chút thân tàn lần bước dặm khơi,

Trông con tầm tã châu rơi,

Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên.

(Hai chữ nước nhà)

 • A

  Éo le và tột cùng đau đớn, xót xa.

 • B

  Sung sướng và hạnh phúc.

 • C

  Nghèo khổ và phải chia cắt.

 • D

  Đáng tự hào và oanh liệt

Câu 7 :

Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, điều quan trọng nhất mà người cha dặn con là gì?

 • A

  Không quên tổ tiên đã từng vì nước đã gian lao.

 • B

  Gánh vác nhiệm vụ đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho nước nhà.

 • C

  Không quên ngọn cờ độc lập máu đào còn đây

 • D

  Không quên cảnh nước nhà đau khổ, nòi giống lầm than.

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Các câu thơ sau thể hiện điều gì?

Bốn phương khói lửa bừng bừng,

Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông!

Nơi đô thị thành tung quách vỡ,

Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con,

Làm cho xiêu tán hao mòn,

Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!

(Hai chữ nước nhà)

Tội ác của quân giặc.

Cảnh ngộ của người cha.

Tình cảnh đau thương của đất nước.

Kết hợp cả A và C.

Kết hợp cả B và C

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong phần cuối của đoạn trích Hai chữ nước nhà, người cha nói về cái thế bất lực của mình với người con. Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của việc làm đó

Nhằm kích thích, hun đúc ý chí gánh vác giang sơn của người con.

Làm cho lời trao gửi của người cha có thêm sức nặng tình cảm.

Để người con thấy rõ người cha không còn hi vọng gì nữa.

Cả A và B đều đúng.

Cả A và C đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ là lời của ai?

 • A

  Lời của vị quan với dân chúng về cảnh đất nước đương thời.

 • B

  Lời trăng trối của người cha đối với con trước giờ vĩnh biệt, trong cảnh nước mất nhà tan. 

 • C

  Lời của nhà vua với muôn dân về cảnh nước mất nhà tan.

 • D

  Lời của một người dân yêu nước, đau xót trước cảnh nước mất nhà tan. 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại lời bài thơ

Lời giải chi tiết :

Bài thơ là lời trăng trối của người cha đối với con trước giờ vĩnh biệt, trong cảnh nước mất nhà tan. 

Câu 2 :

Tám câu thơ cuối thể hiện tâm sự gì của người cha với đứa con?

 • A

  Lời than về thế bất lực của người cha và lời trao gửi cho con, giao vác trọng trách gánh vác non sông.

 • B

  Tâm trạng của người cha trong cảnh ngộ éo le, đau đớn.

 • C

  Lời dặn dò của người cha trước lúc ra đi về nỗi đau mất nước.

 • D

  Mong ước người con sẽ sống có ích, thành người giúp ích cho đất nước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tám câu thơ cuối thể hiện lời trao gửi cho con, giao vác trọng trách gánh vác non sông.

Câu 3 :

Hình ảnh ngọn cờ độc lập ở khổ thơ cuối có ý nghĩa gì?

 • A

  Niềm tin vào chiến thắng đang đến rất gần của dân tộc.

 • B

  Thể hiện khát khao chiến thắng, 

 • C

  Thể hiện niềm tự hào về dân tộc ta luôn giữ vững độc lập.

 • D

  Dặn dò con cháu phải kế tục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vừa là niềm tin vào thế hệ trẻ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh ngọn cờ độc lập ở khổ thơ cuối thể hiện niềm tin vào chiến thắng đang đến rất gần của dân tộc.

Câu 4 :

Theo em hai chữ "nước nhà" hiểu theo cách nào đúng nhất?

 • A

  "Nước nhà" là chỉ đất nước

 • B

  "Nước nhà" là một từ ghép đẳng lập

 • C

  "Nước"và "nhà" là hai khái niệm có mối tương quan không thể tách rời, nếu nước mất thì nhà tan.

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ tư tưởng nội dung bài thơ, em suy nghĩ và chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

“Nước"và "nhà" là hai khái niệm có mối tương quan không thể tách rời, nếu nước mất thì nhà tan.

Câu 5 :

Ý nào nói đúng nhất về bối cảnh không gian được dựng lên ở bốn câu thơ đầu?

Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm,

Cõi giời Nam gió thảm đìu hiu,

Bốn bề hổ thét chim kêu,

Đoài nom phong cảnh như khêu bất bình.

(Hai chữ nước nhà)

 • A

  Là nơi tận cùng của Tổ quốc.

 • B

  Bị bao trùm bởi một màu tang tóc, thê lương.

 • C

  Cảnh vật như giục cơn sầu trong lòng người.

 • D

  Kết hợp cả ba nội dung trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu thơ và chọn bối cảnh thích hợp

Lời giải chi tiết :

Bốn câu thơ đầu dựng lên bối cảnh của nơi tận cùng Tổ quốc, bao trùm màu tang tóc và nhuốm sầu nơi lòng người.

Câu 6 :

Hoàn cảnh và tâm trạng của hai nhân vật được tái hiện trong các câu thơ sau như thế nào?

Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước

Chút thân tàn lần bước dặm khơi,

Trông con tầm tã châu rơi,

Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên.

(Hai chữ nước nhà)

 • A

  Éo le và tột cùng đau đớn, xót xa.

 • B

  Sung sướng và hạnh phúc.

 • C

  Nghèo khổ và phải chia cắt.

 • D

  Đáng tự hào và oanh liệt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh và tâm trạng của hai nhân vật là sự éo le và tột cùng đau đớn

Câu 7 :

Trong bài thơ Hai chữ nước nhà, điều quan trọng nhất mà người cha dặn con là gì?

 • A

  Không quên tổ tiên đã từng vì nước đã gian lao.

 • B

  Gánh vác nhiệm vụ đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho nước nhà.

 • C

  Không quên ngọn cờ độc lập máu đào còn đây

 • D

  Không quên cảnh nước nhà đau khổ, nòi giống lầm than.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những lời dặn của người cha, xét xem nhiệm vụ nào là quan trọng nhất.

Lời giải chi tiết :

Gánh vác nhiệm vụ đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho nước nhà là điều quan trọng nhất mà người cha dặn con.

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Các câu thơ sau thể hiện điều gì?

Bốn phương khói lửa bừng bừng,

Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông!

Nơi đô thị thành tung quách vỡ,

Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con,

Làm cho xiêu tán hao mòn,

Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!

(Hai chữ nước nhà)

Tội ác của quân giặc.

Cảnh ngộ của người cha.

Tình cảnh đau thương của đất nước.

Kết hợp cả A và C.

Kết hợp cả B và C

Đáp án

Kết hợp cả A và C.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu thơ và chọn ý đúng

Lời giải chi tiết :

Các câu thơ trên thể hiện tội ác kẻ thù và tình cảnh đau thương của đất nước.

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong phần cuối của đoạn trích Hai chữ nước nhà, người cha nói về cái thế bất lực của mình với người con. Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của việc làm đó

Nhằm kích thích, hun đúc ý chí gánh vác giang sơn của người con.

Làm cho lời trao gửi của người cha có thêm sức nặng tình cảm.

Để người con thấy rõ người cha không còn hi vọng gì nữa.

Cả A và B đều đúng.

Cả A và C đều đúng

Đáp án

Cả A và B đều đúng.

Lời giải chi tiết :

Trong phần cuối của đoạn trích, người cha nói về cái thế bất lực của mình với người con nhằm thể hiện nỗi lòng của cha và hun đúc ý chí cho người con.

close