Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá được viết theo thể loại nào?

 • A

  Hồi kí

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Nhật dụng

 • D

  Tùy bút

Câu 2 :

Văn bản Ôn dịch thuốc lá có sự kết hợp chặt chẽ của 2 phương thức tạo lập văn bản nào?

 • A

  Lập luận và thuyết minh

 • B

  Thuyết minh và tự sự

 • C

  Tự sự và biểu cảm

 • D

   Biểu cảm và thuyết minh

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”?

 • A

  Nói lên tính chất của nạn nghiện thuốc lá: là tệ nạn rất dễ lây lan

 • B

  Nói lên tính chất của những tác hại mà thuốc lá gây nên: là những tác hại không dễ kịp thời nhận biết

 • C

  Nói lên tác hại nhiều mặt của thuốc lá đối với cuộc sống gia đình và xã hội

 • D

  Cả ba nội dung trên

Câu 4 :

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá được trích từ văn bản nào?

 • A

  Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới

 • B

  Giáo dục và thời đại

 • C

  Bảo vệ sức khỏe 

 • D

  Từ thuốc lá đến ma túy – Bệnh nghiện

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá viết về vấn đề bức thiết của xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

 Việc hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nào trong cuộc sống con người?

 • A

  Sức khỏe

 • B

  Giáo dục

 • C

  Kinh tế

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Nhan đề của tác phẩm Ôn dịch thuốc lá nói lên ý nghĩa gì?

 • A

  Thuốc lá là chất gây nghiện

 • B

  Thuốc lá vô cùng nguy hiểm và đáng lên án

 • C

  Thuốc lá giúp giảm căng thẳng

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất ý nghĩa của từ “ôn dịch” được dùng ở nhan đề của bài?

 • A

  Nói về một căn bệnh rất dễ lây lan

 • B

  Nói về một căn bệnh rất nguy hiềm

 • C

  Nói về một loại động vật có hại

 • D

  Là từ dùng làm tiếng chửi rủa

Câu 9 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua văn bản?

 • A

  Nạn nghiện thuốc lá dễ lây lan

 • B

  Hút thuốc có hại cho gia đình và xã hội

 • C

  Cần có những biện pháp chống thuốc lá

 • D

  Thuốc lá là nguồn thu nhập kinh tế lớn cho mỗi quốc gia

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Phân tích, phân loại, nêu ví dụ

 • D

  Lời văn ngắn gọn, thuyết phục

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá được viết theo thể loại nào?

 • A

  Hồi kí

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Nhật dụng

 • D

  Tùy bút

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được viết theo thể nhật dụng

Câu 2 :

Văn bản Ôn dịch thuốc lá có sự kết hợp chặt chẽ của 2 phương thức tạo lập văn bản nào?

 • A

  Lập luận và thuyết minh

 • B

  Thuyết minh và tự sự

 • C

  Tự sự và biểu cảm

 • D

   Biểu cảm và thuyết minh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại văn bản và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Văn bản Ôn dịch thuốc lá có sự kết hợp chặt chẽ của 2 phương thức tạo lập văn bản lập luận và thuyết minh

Câu 3 :

Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”?

 • A

  Nói lên tính chất của nạn nghiện thuốc lá: là tệ nạn rất dễ lây lan

 • B

  Nói lên tính chất của những tác hại mà thuốc lá gây nên: là những tác hại không dễ kịp thời nhận biết

 • C

  Nói lên tác hại nhiều mặt của thuốc lá đối với cuộc sống gia đình và xã hội

 • D

  Cả ba nội dung trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản nói lên tác hại cũng như tính chất của thuốc lá.

Câu 4 :

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá được trích từ văn bản nào?

 • A

  Tuyên bố của hội nghị cấp cao thế giới

 • B

  Giáo dục và thời đại

 • C

  Bảo vệ sức khỏe 

 • D

  Từ thuốc lá đến ma túy – Bệnh nghiện

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá được trích từ văn bản Từ thuốc lá đến ma túy – Bệnh nghiện

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá viết về vấn đề bức thiết của xã hội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Hút thuốc lá là vấn đề gây bức xúc trong toàn xã hội

Câu 6 :

 Việc hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nào trong cuộc sống con người?

 • A

  Sức khỏe

 • B

  Giáo dục

 • C

  Kinh tế

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xét xem thuốc lá gây hại ở những lĩnh vực nào

Lời giải chi tiết :

Thuốc lá không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng về kinh tế và cả giáo dục.

Câu 7 :

Nhan đề của tác phẩm Ôn dịch thuốc lá nói lên ý nghĩa gì?

 • A

  Thuốc lá là chất gây nghiện

 • B

  Thuốc lá vô cùng nguy hiểm và đáng lên án

 • C

  Thuốc lá giúp giảm căng thẳng

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại những từ ngữ trong nhan đề và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Nhan đề vừa lên án vừa nói lên tác hại khôn lường của thuốc lá.

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây nói đúng nhất ý nghĩa của từ “ôn dịch” được dùng ở nhan đề của bài?

 • A

  Nói về một căn bệnh rất dễ lây lan

 • B

  Nói về một căn bệnh rất nguy hiềm

 • C

  Nói về một loại động vật có hại

 • D

  Là từ dùng làm tiếng chửi rủa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý nghĩa của từ này và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Từ “ôn dịch” thường mang ý nghĩa chửi rủa

Câu 9 :

Nhận định nào không phù hợp với nội dung tư tưởng được thể hiện qua văn bản?

 • A

  Nạn nghiện thuốc lá dễ lây lan

 • B

  Hút thuốc có hại cho gia đình và xã hội

 • C

  Cần có những biện pháp chống thuốc lá

 • D

  Thuốc lá là nguồn thu nhập kinh tế lớn cho mỗi quốc gia

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản không nói về vấn đề kinh tế mà thuốc lá đem lại

Câu 10 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Xây dựng tình huống truyện tự nhiên

 • C

  Phân tích, phân loại, nêu ví dụ

 • D

  Lời văn ngắn gọn, thuyết phục

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản nhật dụng không có tình huống truyện

close