Trắc nghiệm Lý thuyết về Câu cầu khiến Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết của câu cầu khiến?

 • A

  Sử dụng từ cầu khiến

 • B

  Sử dụng ngữ điệu cầu khiến

 • C

  Thường kết thúc câu bằng dấu chấm than

 • D

  Gồm cả A, B và C

Câu 2 :

Các chức năng tiêu biểu của câu cầu khiến là gì?

 • A

  Dùng để ra lệnh hoặc sai khiến

 • B

  Dùng để yêu cầu hoặc đề nghị

 • C

  Dùng để van xin hoặc khuyên bảo

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 3 :

Trong những câu nghi vấn sau, câu nào dùng để cầu khiến?

 • A

  Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? (Ngô Tất Tố)

 • B

  Người thuê viết nay đâu? (Vũ Đình Liên)

 • C

  Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội? (Nam Cao)

 • D

  Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không? (Tô Hoài)

Câu 4 :

Câu cầu khiến: "Đừng hút thuốc nữa nhé!" dùng để:

 • A

  Khuyên bảo

 • B

  Ra lệnh

 • C

  Yêu cầu

 • D

  Cả A, B, C

Câu 5 :

Trong những câu sau, câu nào là câu cầu khiến:

 • A

  Trời ơi! Sao nóng lâu thế?

 • B

  Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

 • C

  Bỏ rác đúng nơi quy định.

 • D

  Chao ôi! Một ngày vắng mẹ sao dài đằng đẵng.

Câu 6 :

Câu cầu khiến trong những câu dưới đây là:

- Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước. (1)

- Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác?... (2)

- Việc gì còn phải chờ khi khác? (3) ... Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. (4) 

 • A

  (1)

 • B

  (2)

 • C

  (3)

 • D

   (4)

Câu 7 :

Câu cầu khiến sau dùng để làm gì?

“Cậu cho tớ mượn cuốn truyện này nhé!”

 • A

  Yêu cầu

 • B

  Khuyên bảo

 • C

  Ra lệnh

 • D

  Đề nghị

Câu 8 :

Điền từ cầu khiến vào chỗ trống trong câu sau:

“Nay chúng ta ….. làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không”

 • A

  Nên

 • B

  Đừng

 • C

  Không

 • D

  Hãy

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Dòng nào nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết của câu cầu khiến?

 • A

  Sử dụng từ cầu khiến

 • B

  Sử dụng ngữ điệu cầu khiến

 • C

  Thường kết thúc câu bằng dấu chấm than

 • D

  Gồm cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ,… đi, thôi, nào… hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,…

Câu 2 :

Các chức năng tiêu biểu của câu cầu khiến là gì?

 • A

  Dùng để ra lệnh hoặc sai khiến

 • B

  Dùng để yêu cầu hoặc đề nghị

 • C

  Dùng để van xin hoặc khuyên bảo

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ,… đi, thôi, nào… hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,…

Câu 3 :

Trong những câu nghi vấn sau, câu nào dùng để cầu khiến?

 • A

  Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? (Ngô Tất Tố)

 • B

  Người thuê viết nay đâu? (Vũ Đình Liên)

 • C

  Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội? (Nam Cao)

 • D

  Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không? (Tô Hoài)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội? là câu có mục đích cầu khiến.

Câu 4 :

Câu cầu khiến: "Đừng hút thuốc nữa nhé!" dùng để:

 • A

  Khuyên bảo

 • B

  Ra lệnh

 • C

  Yêu cầu

 • D

  Cả A, B, C

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chú ý ngữ điệu câu nói

Lời giải chi tiết :

Câu cầu khiến trên dùng để khuyên bảo.

Câu 5 :

Trong những câu sau, câu nào là câu cầu khiến:

 • A

  Trời ơi! Sao nóng lâu thế?

 • B

  Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

 • C

  Bỏ rác đúng nơi quy định.

 • D

  Chao ôi! Một ngày vắng mẹ sao dài đằng đẵng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án.

Lời giải chi tiết :

Bỏ rác đúng nơi quy định là câu dùng để cầu khiến.

Câu 6 :

Câu cầu khiến trong những câu dưới đây là:

- Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước. (1)

- Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác?... (2)

- Việc gì còn phải chờ khi khác? (3) ... Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. (4) 

 • A

  (1)

 • B

  (2)

 • C

  (3)

 • D

   (4)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án.

Lời giải chi tiết :

Câu (a1) là câu cầu khiến.

Câu 7 :

Câu cầu khiến sau dùng để làm gì?

“Cậu cho tớ mượn cuốn truyện này nhé!”

 • A

  Yêu cầu

 • B

  Khuyên bảo

 • C

  Ra lệnh

 • D

  Đề nghị

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ ví dụ

Lời giải chi tiết :

Câu trên có ý nghĩa đề nghị

Câu 8 :

Điền từ cầu khiến vào chỗ trống trong câu sau:

“Nay chúng ta ….. làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không”

 • A

  Nên

 • B

  Đừng

 • C

  Không

 • D

  Hãy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản đã học

Lời giải chi tiết :

“Nay chúng ta không làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không”

close