Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Thanh Tịnh Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu?

 • A

  Ven sông Hương, thành phố Huế

 • B

  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

 • C

  Ven sông Đuống, Gia Lâm (Hà Nội)

 • D

  Một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Tịnh?

 • A

  1911 – 1988

 • B

  1930 – 1980

 • C

  1935 – 1985

 • D

  1940 – 1990

Câu 3 :

Tên khai sinh của Thanh Tịnh là?

 • A

  Trần Văn Ninh

 • B

  Hứa Vĩnh Sước

 • C

  Nam Cao

 • D

  Nguyễn Tuân

Câu 4 :

Ngoài viết văn, làm thơ, Thanh Tịnh còn làm gì?

 • A

  Buôn bán

 • B

  Làm nông nghiệp

 • C

  Dạy học

 • D

  Tất cả các nghề trên

Câu 5 :

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao
nhiêu?

 • A

  2005

 • B

  2006

 • C

  2007

 • D

  2008

Câu 6 :

Phong cách văn chương của Thanh Tịnh là gì?

 • A

  Ông thường viết những trang văn hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết.

 • B

  Văn chương của ông đậm chất chính luận, sử thi hào hùng.

 • C

  Sáng tác của ông đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu, trong trẻo.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Thanh Tịnh?

 • A

  Hận chiến trường

 • B

  Máu và hoa

 • C

  Quê mẹ

 • D

  Ngậm ngải tìm trầm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quê hương của Thanh Tịnh là ở đâu?

 • A

  Ven sông Hương, thành phố Huế

 • B

  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

 • C

  Ven sông Đuống, Gia Lâm (Hà Nội)

 • D

  Một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh quê ở xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế.

Câu 2 :

Đâu là năm sinh năm mất của Thanh Tịnh?

 • A

  1911 – 1988

 • B

  1930 – 1980

 • C

  1935 – 1985

 • D

  1940 – 1990

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh sinh 1911 – 1988

Câu 3 :

Tên khai sinh của Thanh Tịnh là?

 • A

  Trần Văn Ninh

 • B

  Hứa Vĩnh Sước

 • C

  Nam Cao

 • D

  Nguyễn Tuân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh tên khai sinh là Trần Văn Ninh

Câu 4 :

Ngoài viết văn, làm thơ, Thanh Tịnh còn làm gì?

 • A

  Buôn bán

 • B

  Làm nông nghiệp

 • C

  Dạy học

 • D

  Tất cả các nghề trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1933, ông đi làm ở các sở tư rồi vào nghề dạy học và bắt đầu viết văn, làm thơ.

Câu 5 :

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao
nhiêu?

 • A

  2005

 • B

  2006

 • C

  2007

 • D

  2008

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thanh Tịnh được tặng giải thưởng năm 2007

Câu 6 :

Phong cách văn chương của Thanh Tịnh là gì?

 • A

  Ông thường viết những trang văn hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết.

 • B

  Văn chương của ông đậm chất chính luận, sử thi hào hùng.

 • C

  Sáng tác của ông đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu, trong trẻo.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sáng tác của ông đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, êm dịu, trong trẻo.

Câu 7 :

Đâu không phải là sáng tác của Thanh Tịnh?

 • A

  Hận chiến trường

 • B

  Máu và hoa

 • C

  Quê mẹ

 • D

  Ngậm ngải tìm trầm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm chính: Hận chiến trường (tập thơ, 1937), Quê mẹ (tập truyện ngắn, 1941), Ngậm
ngải tìm trầm (tập truyện ngắn, 1943)…

close