Trắc nghiệm Lý thuyết về Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Văn 8

Lời giải và đáp án

 • A

  Sự việc

 • B

  Nhân vật

 • C

  A, B đều đúng

 • D

  A, B đều sai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại đặc điểm văn tự sự

Lời giải chi tiết :

Yếu tố nòng cốt của văn tự sự là sự việc và nhân vật.

 • A

  Là cảm xúc của người viết.

 • B

  Là diễn biến nội tâm của các nhân vật.

 • C

  Chủ yếu vẫn là các sự việc chính.

 • D

  Là những suy nghĩ của các nhân vật.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại đặc điểm văn tự sự

Lời giải chi tiết :

Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là các sự việc chính.

Câu 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai
Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là dàn ý của bài văn tự sự có bố cục ba phần (Mở bài, Thân bài và Kết bài). 

close