Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Ngắm trăng Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

 Ai là tác giả của bài “Ngắm trăng”?

 • A

  Nguyễn Trãi 

 • B

  Hồ Chí Minh

 • C

  Phan Bội Châu

 • D

  Phan Châu Trinh

Câu 2 :

Bài “Ngắm trăng” rút ra từ sáng tác nào ?

 • A

  Đường cách mệnh 

 • B

  Người cùng khổ 

 • C

  Nhật kí trong tù

 • D

  Nhân đạo

Câu 3 :

Bài “Ngắm trăng” thuộc thể thơ gì ?

 • A

  Lục bát  

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt 

 • C

  Song thất lục bát

 • D

  Thất ngôn bát cú

Câu 4 :

Tập thơ Nhật kí trong tù được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

 • A

  Trong hoàn cảnh Bác Hồ đang hoạt động cách mạng ở Pháp.

 • B

  Trong hoàn cảnh Bác Hồ bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây (Trung Quốc).

 • C

  Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

 • D

  Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ.

Câu 5 :

Nhật kí trong tù được sáng tác bằng chữ gì ?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm  

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Pháp

Câu 6 :

Nội dung chính của bài thơ "Ngắm trăng" là gì ?

 • A

  Tình yêu thiên nhiên của Bác

 • B

  Những gian khổ của người tù

 • C

  Phong thái ung dung của Bác

 • D

  Đáp án A và C

Câu 7 :

Đâu không phải là nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ?

 • A

  Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt giản dị

 • B

  Ngôn ngữ lãng mạn

 • C

  Màu sắc cổ điển và hiện đại song hành.

 • D

  Sử dụng các hình ảnh phóng đại độc đáo

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Ai là tác giả của bài “Ngắm trăng”?

 • A

  Nguyễn Trãi 

 • B

  Hồ Chí Minh

 • C

  Phan Bội Châu

 • D

  Phan Châu Trinh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bác Hồ là tác giả của Ngắm trăng

Câu 2 :

Bài “Ngắm trăng” rút ra từ sáng tác nào ?

 • A

  Đường cách mệnh 

 • B

  Người cùng khổ 

 • C

  Nhật kí trong tù

 • D

  Nhân đạo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài “Ngắm trăng” rút ra từ tập “Nhật kí trong tù”

Câu 3 :

Bài “Ngắm trăng” thuộc thể thơ gì ?

 • A

  Lục bát  

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt 

 • C

  Song thất lục bát

 • D

  Thất ngôn bát cú

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài “Ngắm trăng” thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

Câu 4 :

Tập thơ Nhật kí trong tù được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

 • A

  Trong hoàn cảnh Bác Hồ đang hoạt động cách mạng ở Pháp.

 • B

  Trong hoàn cảnh Bác Hồ bị giam trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây (Trung Quốc).

 • C

  Trong thời gian Bác Hồ ở Việt Bắc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

 • D

  Trong thời gian Bác Hồ ở Hà Nội để lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1942, trên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam, Bác đã bị chính quyền bắt giữ rồi bị giải tới gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc Quảng Tây. Trong những ngày đó, Người đã viết tác phẩm Nhật kí trong tù.

Câu 5 :

Nhật kí trong tù được sáng tác bằng chữ gì ?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm  

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Pháp

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhật kí trong tù được sáng tác bằng chữ Hán

Câu 6 :

Nội dung chính của bài thơ "Ngắm trăng" là gì ?

 • A

  Tình yêu thiên nhiên của Bác

 • B

  Những gian khổ của người tù

 • C

  Phong thái ung dung của Bác

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên say mê và phong thái ung dung của Bác ngay cả trong cảnh tù đày.

Câu 7 :

Đâu không phải là nghệ thuật tiêu biểu của bài thơ?

 • A

  Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt giản dị

 • B

  Ngôn ngữ lãng mạn

 • C

  Màu sắc cổ điển và hiện đại song hành.

 • D

  Sử dụng các hình ảnh phóng đại độc đáo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật

- Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt giản dị.

- Hình ảnh thơ trong sáng, đẹp đẽ.

- Ngôn ngữ lãng mạn.

- Màu sắc cổ điển và hiện đại song hành.

close