Trắc nghiệm Vài nét cơ bản về tác giả Nam Cao Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Nam Cao sinh ra ở đâu?

 • A

  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

 • B

  Lí Nhân, Hà Nam

 • C

  Thăng Bình, Quảng Nam

 • D

  Gia Lâm, Hà Nội

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bút danh Nam Cao của nhà văn được lấy từ tên hai địa danh ở quê hương của tác giả là tổng Cao Đà, huyện Nam Vang.

Đúng
Sai
Câu 3 :

Nam Cao xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nghèo, đông con

 • D

  Gia đình có truyền thống văn học

Câu 4 :

Nam Cao thường sáng tác thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, truyện ký

 • B

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, truyện ký

 • C

  Phóng sự, tiểu thuyết, kịch, truyện ký

 • D

  Tản văn, tùy bút, kịch, truyện ký

Câu 5 :

Nam Cao gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời Nam Cao mang nhiều nét tiêu biểu cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản nghèo trong xã hội cũ đổi đời trong chế độ mới nhờ ánh sáng Cách mạng đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Nam Cao thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân nghèo đói bị vùi dập

 • B

  Người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Câu 8 :

Quan niệm sáng tác của Nam Cao là gì?

 • A

  Nghệ thuật vị nghệ thuật

 • B

  Nghệ thuật vị nhân sinh

 • C

  Nghệ thuật vị nghệ sĩ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Nam Cao có vai trò thế nào trong nền văn học Việt Nam?

 • A

  Là cây bút tiêu biểu của nền văn học trung đại

 • B

  Là cây bút tiêu biểu của nền văn học hiện đại

 • C

  Là cây bút xuất sắc của nền văn học trung đại

 • D

  Là cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại

Câu 10 :

Nhà văn Nam Cao mất năm 36 tuổi, trong trường hợp nào?

 • A

  Bị bệnh

 • B

  Bị địch bắt giam và tra tấn dã man

 • C

  Bị địch phục kích và hi sinh.

 • D

  Cả A, B, C đều sai.

Câu 11 :

Nam Cao được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào?

 • A

  1996

 • B

  1998

 • C

  2000

 • D

  2002

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nam Cao sinh ra ở đâu?

 • A

  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

 • B

  Lí Nhân, Hà Nam

 • C

  Thăng Bình, Quảng Nam

 • D

  Gia Lâm, Hà Nội

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nam Cao (1915/1917 – 1951), tên thật là Trần Hữu Tri. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo,đông con ở phủ Lý Nhân, Hà Nam.

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bút danh Nam Cao của nhà văn được lấy từ tên hai địa danh ở quê hương của tác giả là tổng Cao Đà, huyện Nam Vang.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bút danh Nam Cao của nhà văn được lấy từ tên hai địa danh ở quê hương của tác giả là tổng Cao Đà, huyện Nam Vang.

Câu 3 :

Nam Cao xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nghèo, đông con

 • D

  Gia đình có truyền thống văn học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở phủ Lý Nhân, Hà Nam.

Câu 4 :

Nam Cao thường sáng tác thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, truyện ký

 • B

  Truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, truyện ký

 • C

  Phóng sự, tiểu thuyết, kịch, truyện ký

 • D

  Tản văn, tùy bút, kịch, truyện ký

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông để lại khối lượng tác phẩm lớn với nhiều thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, truyện ký.

Câu 5 :

Nam Cao gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1948 ông gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời Nam Cao mang nhiều nét tiêu biểu cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản nghèo trong xã hội cũ đổi đời trong chế độ mới nhờ ánh sáng Cách mạng đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

đáp án A

Câu 7 :

Nam Cao thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân nghèo đói bị vùi dập

 • B

  Người trí thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xã hội cũ

 • C

  Cả A và B đều đúng

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông thường viết về người trí thức và người nông dân.

Câu 8 :

Quan niệm sáng tác của Nam Cao là gì?

 • A

  Nghệ thuật vị nghệ thuật

 • B

  Nghệ thuật vị nhân sinh

 • C

  Nghệ thuật vị nghệ sĩ

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”.

Câu 9 :

Nam Cao có vai trò thế nào trong nền văn học Việt Nam?

 • A

  Là cây bút tiêu biểu của nền văn học trung đại

 • B

  Là cây bút tiêu biểu của nền văn học hiện đại

 • C

  Là cây bút xuất sắc của nền văn học trung đại

 • D

  Là cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Là nhà văn lớn, một cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại.

Câu 10 :

Nhà văn Nam Cao mất năm 36 tuổi, trong trường hợp nào?

 • A

  Bị bệnh

 • B

  Bị địch bắt giam và tra tấn dã man

 • C

  Bị địch phục kích và hi sinh.

 • D

  Cả A, B, C đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông đã hi sinh trên đường công tác sau lưng địch.

Câu 11 :

Nam Cao được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào?

 • A

  1996

 • B

  1998

 • C

  2000

 • D

  2002

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

close