Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Thiếp là người thầy, là nhân sĩ nổi tiếng vào thời kì nào?

 • A

  Thời kì Trịnh Nguyễn phân tranh

 • B

  Thời kì Lê Trịnh

 • C

  Thời Tây Sơn nửa cuối thế kỉ XVIII

 • D

  Thời kì nhà Nguyễn, đầu thế kỉ XIX

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Thiếp

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Tĩnh

Câu 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Nguyễn Thiếp?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 2026

 • C

  1773 - 1727

 • D

  1723-1804

Câu 4 :

Nguyễn Thiếp từng làm quan dưới triều đại nào?

 • A

  Nguyễn

 • B

 • C

 • D

  Trần

Câu 5 :

Nguyễn Thiếp từng từ quan để làm nghề gì?

 • A

  Thầy thuốc

 • B

  Dạy học

 • C

  Buôn bán

 • D

  Nông dân

Câu 6 :

Ông từng được vị vua nào đích thân viết thư mời về làm quan?

 • A

  Lý Công Uẩn

 • B

  Trần Nhân Tông

 • C

  Quang Trung

 • D

  Nguyễn Ánh

Câu 7 :

Đâu là sáng tác của Nguyễn Thiếp?

 • A

  La Sơn tiên sinh thi tập

 • B

  Bình Ngô Đại Cáo

 • C

  Ức trai thi tập

 • D

  Binh thư yếu lược

Câu 8 :

Một danh hiệu về người thầy của Nguyễn Thiếp mà nhân dân thường gọi là gì?

 • A

  Tuyết Giang phu tử

 • B

  La Sơn phu tử

 • C

  Nam Sơn phu tử

 • D

  Cả A, B,C đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Thiếp là người thầy, là nhân sĩ nổi tiếng vào thời kì nào?

 • A

  Thời kì Trịnh Nguyễn phân tranh

 • B

  Thời kì Lê Trịnh

 • C

  Thời Tây Sơn nửa cuối thế kỉ XVIII

 • D

  Thời kì nhà Nguyễn, đầu thế kỉ XIX

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thiếp là người thầy, là nhân sĩ nổi tiếng vào thời kì Tây Sơn nửa cuối thế kỉ XVIII

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Thiếp

 • A

  Nam Định

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Tĩnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thiếp quê quán: làng Mật Thôn, xã Ao Nguyệt, huyện La Sơn (nay thuộc huyện Đức Thọ) tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 3 :

Đâu là năm sinh, năm mất của Nguyễn Thiếp?

 • A

  971 - 1025

 • B

  972 - 2026

 • C

  1773 - 1727

 • D

  1723-1804

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Thiếp (1723-1804)

Câu 4 :

Nguyễn Thiếp từng làm quan dưới triều đại nào?

 • A

  Nguyễn

 • B

 • C

 • D

  Trần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông từng làm quan dưới triều Lê

Câu 5 :

Nguyễn Thiếp từng từ quan để làm nghề gì?

 • A

  Thầy thuốc

 • B

  Dạy học

 • C

  Buôn bán

 • D

  Nông dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông từng làm quan dưới triều Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học

Câu 6 :

Ông từng được vị vua nào đích thân viết thư mời về làm quan?

 • A

  Lý Công Uẩn

 • B

  Trần Nhân Tông

 • C

  Quang Trung

 • D

  Nguyễn Ánh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông từng được vua Quang Trung viết thư mời giúp triều Tây Sơn, góp phần xây dựng đất nước về mặt chính trị.

Câu 7 :

Đâu là sáng tác của Nguyễn Thiếp?

 • A

  La Sơn tiên sinh thi tập

 • B

  Bình Ngô Đại Cáo

 • C

  Ức trai thi tập

 • D

  Binh thư yếu lược

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những tác phẩm tiêu biểu: La Sơn tiên sinh thi tập, Hạnh Am di văn…

Câu 8 :

Một danh hiệu về người thầy của Nguyễn Thiếp mà nhân dân thường gọi là gì?

 • A

  Tuyết Giang phu tử

 • B

  La Sơn phu tử

 • C

  Nam Sơn phu tử

 • D

  Cả A, B,C đều đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dùng hiểu biết của bản thân để trả lời

Lời giải chi tiết :

Một danh hiệu về người thầy của Nguyễn Thiếp mà nhân dân thường gọi là La Sơn phu tử

close