Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hồ Chí Minh Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Hồ Chí Minh sinh ra ở đâu?

 • A

  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

 • B

  Lí Nhân, Hà Nam

 • C

  Nam Đàn, Nghệ An

 • D

  Gia Lâm, Hà Nội

Câu 2 :

Nhân dân Việt Nam thường gọi Hồ Chí Minh với đại từ nào sau đây?

 • A

  Ông

 • B

  Cụ

 • C

   Ngài

 • D

  Bác

Câu 3 :

Hồ Chí Minh xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nhà nho nghèo

 • D

  Gia đình có truyền thống văn học

Câu 4 :

Hồ Chí Minh từng giữ chức gì trong bộ máy nhà nước?

 • A

  Thủ tướng

 • B

  Chủ tịch

 • C

  Đại tướng

 • D

  Thống đốc

Câu 5 :

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?

 • A

  1910

 • B

   1911

 • C

  1912

 • D

  1913

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bác được xem là vị lãnh tụ tài ba, vị đại, đồng thời là danh nhân văn hóa thế giới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải là quan điểm sáng tác của chủ tịch Hồ Chí Minh?

 • A

  Văn học là vũ khí chiến đấu

 • B

  Chú trọng tính dân tộc

 • C

  Nghệ thuật phục vụ cho nghệ thuật

 • D

  Nghệ thuật phải phục vụ cho con người

Câu 8 :

Thơ ca của Bác thường có đặc điểm gì?

 • A

  Mộc mạc, giản dị

 • B

  Trau chuốt, tài hoa

 • C

  Tráng lệ, vĩ đại

 • D

  Tất cả các đáp án trên 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hồ Chí Minh sinh ra ở đâu?

 • A

  Ven sông Hồng, thành phố Hà Nội

 • B

  Lí Nhân, Hà Nam

 • C

  Nam Đàn, Nghệ An

 • D

  Gia Lâm, Hà Nội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hồ Chí Minh sinh ra tại Nghệ An

Câu 2 :

Nhân dân Việt Nam thường gọi Hồ Chí Minh với đại từ nào sau đây?

 • A

  Ông

 • B

  Cụ

 • C

   Ngài

 • D

  Bác

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dùng kiến thức xã hội của em để trả lời

Lời giải chi tiết :

Bác là đại từ quen thuộc mà nhân dân ta đã dùng để gọi Hồ Chí Minh.

Câu 3 :

Hồ Chí Minh xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nhà nho nghèo

 • D

  Gia đình có truyền thống văn học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bác sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo

Câu 4 :

Hồ Chí Minh từng giữ chức gì trong bộ máy nhà nước?

 • A

  Thủ tướng

 • B

  Chủ tịch

 • C

  Đại tướng

 • D

  Thống đốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bác từng giữa chức Chủ tịch của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Câu 5 :

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?

 • A

  1910

 • B

   1911

 • C

  1912

 • D

  1913

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bác được xem là vị lãnh tụ tài ba, vị đại, đồng thời là danh nhân văn hóa thế giới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác

Câu 7 :

Đáp án nào dưới đây không phải là quan điểm sáng tác của chủ tịch Hồ Chí Minh?

 • A

  Văn học là vũ khí chiến đấu

 • B

  Chú trọng tính dân tộc

 • C

  Nghệ thuật phục vụ cho nghệ thuật

 • D

  Nghệ thuật phải phục vụ cho con người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những sáng tác của Bác đều mang tính nhân văn, hướng đến con người cho nên Người không có quan điểm “nghệ thuật phục vụ cho nghệ thuật”. 

Câu 8 :

Thơ ca của Bác thường có đặc điểm gì?

 • A

  Mộc mạc, giản dị

 • B

  Trau chuốt, tài hoa

 • C

  Tráng lệ, vĩ đại

 • D

  Tất cả các đáp án trên 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những tác phẩm thơ của Bác thường mộc mạc và dễ nhớ

close