Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Đi bộ ngao du Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là gì ?

 • A

  Ê-min   

 • B

  Pi-ta-go

 • C

  Giôn-xi

 • D

  Xiu

Câu 2 :

Luận điểm nào được nêu trong đoạn một của văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A

  Niềm hạnh phúc của con người khi không phải đi ngựa.

 • B

  Sự tự do, tuỳ theo ý thích của con người khi đi bộ ngao du.

 • C

   Đi bộ ngao du là phải vừa đi vừa quan sát và nghiền ngẫm.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 3 :

Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào cái gì ?

 • A

  Những con ngựa.

 • B

  Gã phu trạm.

 • C

  Những con đường thuận tiện.

 • D

  Bản thân họ

Câu 4 :

Luận điểm nào được nêu trong đoạn hai của văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A

  Đi bộ là cách đi ngao du thú vị hơn đi bộ.

 • B

  Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem lại cho con người.

 • C

  Đi bộ ngao du giúp con người có dịp trau dồi vốn kiến thức.

 • D

  Tác dụng của việc đi bộ ngao du.

Câu 5 :

Luận điểm nào không xuất hiện trong văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A

  Đi bộ ngao du đem đến cho ta sự tự do và không phụ thuộc vào ai.

 • B

  Đi bộ ngao du là phải vừa đi vừa quan sát và nghiền ngẫm.

 • C

  Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem lại cho con người.

 • D

  Đi bộ ngao du là việc làm nên được thực hiện hằng ngày.

Câu 6 :

Trong đoạn hai của Đi bộ ngao du, tác giả phê phán những ai ?

 • A

  Những người đi ngao du bằng xe ngựa.

 • B

  Những triết gia phòng khách.

 • C

  Những nhà tự nhiên học.

 • D

  Những người đi ngao du bằng xe đạp.

Câu 7 :

Qua đoạn trích "Đi bộ ngao du" có thể thấy nhà văn Ru-xô là người như thế nào ?

 • A

  Giản dị

 • B

  Quý trọng tự do.

 • C

  Yêu mến thiên nhiên

 • D

  Gồm cả A, B, C.

Câu 8 :

Những điều bổ ích của việc đi bộ ngao du được tác giả nhắc đến trong đoạn ba là gì ?

 • A

  Sức khoẻ được tăng cường.

 • B

  Tính khí trở nên vui vẻ.

 • C

  Tiết kiệm được tiền bạc.

 • D

  Gồm ý A và B

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là gì ?

 • A

  Ê-min   

 • B

  Pi-ta-go

 • C

  Giôn-xi

 • D

  Xiu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên nhân vật  

Lời giải chi tiết :

Chú bé được nói đến trong Đi bộ ngao du có tên là Ê-min  

Câu 2 :

Luận điểm nào được nêu trong đoạn một của văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A

  Niềm hạnh phúc của con người khi không phải đi ngựa.

 • B

  Sự tự do, tuỳ theo ý thích của con người khi đi bộ ngao du.

 • C

   Đi bộ ngao du là phải vừa đi vừa quan sát và nghiền ngẫm.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đi bộ ngao du rất thoải mái, được tự do thưởng ngoạn

Câu 3 :

Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào cái gì ?

 • A

  Những con ngựa.

 • B

  Gã phu trạm.

 • C

  Những con đường thuận tiện.

 • D

  Bản thân họ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, người đi bộ ngao du phải phụ thuộc vào bản thân họ

Câu 4 :

Luận điểm nào được nêu trong đoạn hai của văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A

  Đi bộ là cách đi ngao du thú vị hơn đi bộ.

 • B

  Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem lại cho con người.

 • C

  Đi bộ ngao du giúp con người có dịp trau dồi vốn kiến thức.

 • D

  Tác dụng của việc đi bộ ngao du.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đi bộ ngao du trau dồi kiến thức, tăng sự hiểu biết về thiên nhiên, cuộc đời

Câu 5 :

Luận điểm nào không xuất hiện trong văn bản Đi bộ ngao du ?

 • A

  Đi bộ ngao du đem đến cho ta sự tự do và không phụ thuộc vào ai.

 • B

  Đi bộ ngao du là phải vừa đi vừa quan sát và nghiền ngẫm.

 • C

  Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem lại cho con người.

 • D

  Đi bộ ngao du là việc làm nên được thực hiện hằng ngày.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại các luận điểm phần thân bài 

Lời giải chi tiết :

Đi bộ ngao du là việc làm nên được thực hiện hằng ngày. Không xuất hiện trong bài

Câu 6 :

Trong đoạn hai của Đi bộ ngao du, tác giả phê phán những ai ?

 • A

  Những người đi ngao du bằng xe ngựa.

 • B

  Những triết gia phòng khách.

 • C

  Những nhà tự nhiên học.

 • D

  Những người đi ngao du bằng xe đạp.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn hai của Đi bộ ngao du, tác giả phê phán những triết gia phòng khách.

Câu 7 :

Qua đoạn trích "Đi bộ ngao du" có thể thấy nhà văn Ru-xô là người như thế nào ?

 • A

  Giản dị

 • B

  Quý trọng tự do.

 • C

  Yêu mến thiên nhiên

 • D

  Gồm cả A, B, C.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ đoạn trích, em rút ra đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Qua đoạn trích có thể thấy nhà văn Ru-xô là người giản dị, yêu mến thiên nhiên và quý trọng tự do

Câu 8 :

Những điều bổ ích của việc đi bộ ngao du được tác giả nhắc đến trong đoạn ba là gì ?

 • A

  Sức khoẻ được tăng cường.

 • B

  Tính khí trở nên vui vẻ.

 • C

  Tiết kiệm được tiền bạc.

 • D

  Gồm ý A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đi bộ ngao du giúp tinh thần thoải mái, rèn luyện được sức khỏe, tránh buồn bã cáu kỉnh, nếu mệt mỏi thì nên đi bộ ngao du sẽ thấy tâm hồn thoải mái thư giản và yêu đời. 

close