Trắc nghiệm Lý thuyết về Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm) người viết cần:

 • A

  Tìm hiểu, nắm chắc phương pháp cách làm đó.

 • B

  Trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự... làm ra sản phẩm và yêu cầu chất với sản phẩm đó.

 • C

  Lời văn cần ngắn gọn, rõ ràng.

 • D

  Kết hợp cả A, B, C.

Câu 2 :

Trong bài thuyết minh về một phương pháp (cách làm), lời văn cần:

 • A

  Ngắn gọn, rõ ràng

 • B

  Mượt mà, bay bổng

 • C

  Cụ thể, chi tiết

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 3 :

Khi thuyết minh, cần trình bày những vấn đề gì của đối tượng?

 • A

  Điều kiện

 • B

  Cách thức

 • C

  Trình tự

 • D

  Kết hợp cả A, B, C.

Câu 4 :

Đọc văn bản sau:

 1. Nguyên liệu (đủ cho hai bát)

- Rau ngót: 300g (2 mớ)

- Thịt lợn nạc thăn: 150g

- Nước mắm, mì chính, muối.

 1. Cách làm:

- Rau ngót chọn lá nhỏ, tươi non, tuốt lấy lá, bỏ cọng, rửa sạch, vò hơi giập.

- Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng mỏng (Hoặc băm nhỏ).

- Cho thịt vào nước lã, đun sôi, hớt bọt, nêm nước mắm, muối vừa ăn, cho rau vào đun sôi khoảng 2 phút, cho chút mì chính rồi bắc ra ngay.

Hãy cho biết văn bản trên thiếu nội dung nào?

 • A

  Yêu cầu thành phẩm

 • B

  Cách thức

 • C

   Trình tự

 • D

  Điều kiện

Câu 5 :

Hãy sắp xếp các dòng dưới đây theo thứ tự hợp lí để tạo thành dàn ý phần Thân bài của bài thuyết minh về một phương pháp (một thí nghiệm).

a. Cách thức

b. Yêu cầu chất lượng

c. Điều kiện

d. Trình tự

 • A

   a – b – c - d

 • B

  c – a – d – b

 • C

   d – c – b – a

 • D

  d – b – c – a

Câu 6 :

Khi thuyết minh về cách làm đèn lồng giấy đón Trung thu, các dòng sau nằm ở phần nào?

“+ Giấy màu cứng, keo dán, chỉ, kéo

+ Băng dính trong, bút chì, thước kẻ, que gỗ”

 • A

  Cách thực hiện

 • B

  Nguyên liệu

 • C

  Yêu cầu thành phẩm

 • D

  Không nằm ở phần nào

Câu 7 :

 Các câu văn sau nằm trong phần nào của bài thuyết minh về “cách nấu canh rau ngót với thịt lợn nạc”:

“ - Rau ngót chọn lá nhỏ, tươi non, tuốt lấy lá, bỏ cọng, rửa sạch, vò hơi giập.

- Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng mỏng (Hoặc băm nhỏ).

- Cho thịt vào nước lã, đun sôi, hớt bọt, nêm nước mắm, muối vừa ăn, cho rau vào đun sôi khoảng 2 phút, cho chút mì chính rồi bắc ra ngay.”

 • A

  Nguyên liệu

 • B

  Yêu cầu thành phẩm

 • C

  Cách làm

 • D

  Không nằm ở phần nào

Câu 8 :

Các câu văn sau nằm trong phần nào của bài thuyết minh về “cách làm đồ chơi em bé đá bóng”:

“Các phần thân, đầu và tay chân con người phải có tỉ lệ phù hợp, lại phải ghép các bộ phận sao cho cầu thủ có dáng tâng bóng sinh động thì mới đẹp”

 • A

  Nguyên liệu

 • B

  Yêu cầu thành phẩm

 • C

  Cách làm

 • D

  Không nằm ở phần nào

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm) người viết cần:

 • A

  Tìm hiểu, nắm chắc phương pháp cách làm đó.

 • B

  Trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự... làm ra sản phẩm và yêu cầu chất với sản phẩm đó.

 • C

  Lời văn cần ngắn gọn, rõ ràng.

 • D

  Kết hợp cả A, B, C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi giới thiệu một phương pháp, cách làm nào, người viết phải tìm hiểu, nắm chắc phương pháp, cách làm đó.

Câu 2 :

Trong bài thuyết minh về một phương pháp (cách làm), lời văn cần:

 • A

  Ngắn gọn, rõ ràng

 • B

  Mượt mà, bay bổng

 • C

  Cụ thể, chi tiết

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lời văn cần ngắn gọn, rõ ràng.

Câu 3 :

Khi thuyết minh, cần trình bày những vấn đề gì của đối tượng?

 • A

  Điều kiện

 • B

  Cách thức

 • C

  Trình tự

 • D

  Kết hợp cả A, B, C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi thuyết minh, cần trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự, … làm ra sản phẩm và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm đó.

Câu 4 :

Đọc văn bản sau:

 1. Nguyên liệu (đủ cho hai bát)

- Rau ngót: 300g (2 mớ)

- Thịt lợn nạc thăn: 150g

- Nước mắm, mì chính, muối.

 1. Cách làm:

- Rau ngót chọn lá nhỏ, tươi non, tuốt lấy lá, bỏ cọng, rửa sạch, vò hơi giập.

- Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng mỏng (Hoặc băm nhỏ).

- Cho thịt vào nước lã, đun sôi, hớt bọt, nêm nước mắm, muối vừa ăn, cho rau vào đun sôi khoảng 2 phút, cho chút mì chính rồi bắc ra ngay.

Hãy cho biết văn bản trên thiếu nội dung nào?

 • A

  Yêu cầu thành phẩm

 • B

  Cách thức

 • C

   Trình tự

 • D

  Điều kiện

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thông tin đã cho

Lời giải chi tiết :

Ngữ liệu trên thiếu yêu cầu về thành phẩm

Câu 5 :

Hãy sắp xếp các dòng dưới đây theo thứ tự hợp lí để tạo thành dàn ý phần Thân bài của bài thuyết minh về một phương pháp (một thí nghiệm).

a. Cách thức

b. Yêu cầu chất lượng

c. Điều kiện

d. Trình tự

 • A

   a – b – c - d

 • B

  c – a – d – b

 • C

   d – c – b – a

 • D

  d – b – c – a

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng sẽ là: Điều kiện - Cách thức - Trình tự - Yêu cầu chất lượng

Câu 6 :

Khi thuyết minh về cách làm đèn lồng giấy đón Trung thu, các dòng sau nằm ở phần nào?

“+ Giấy màu cứng, keo dán, chỉ, kéo

+ Băng dính trong, bút chì, thước kẻ, que gỗ”

 • A

  Cách thực hiện

 • B

  Nguyên liệu

 • C

  Yêu cầu thành phẩm

 • D

  Không nằm ở phần nào

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án

Lời giải chi tiết :

Các đối tượng trên là nguyên liệu được nêu ra trong đèn lồng.

Câu 7 :

 Các câu văn sau nằm trong phần nào của bài thuyết minh về “cách nấu canh rau ngót với thịt lợn nạc”:

“ - Rau ngót chọn lá nhỏ, tươi non, tuốt lấy lá, bỏ cọng, rửa sạch, vò hơi giập.

- Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng mỏng (Hoặc băm nhỏ).

- Cho thịt vào nước lã, đun sôi, hớt bọt, nêm nước mắm, muối vừa ăn, cho rau vào đun sôi khoảng 2 phút, cho chút mì chính rồi bắc ra ngay.”

 • A

  Nguyên liệu

 • B

  Yêu cầu thành phẩm

 • C

  Cách làm

 • D

  Không nằm ở phần nào

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ ngữ liệu đã cho

Lời giải chi tiết :

Các câu văn trên nằm trong phần cách làm.

Câu 8 :

Các câu văn sau nằm trong phần nào của bài thuyết minh về “cách làm đồ chơi em bé đá bóng”:

“Các phần thân, đầu và tay chân con người phải có tỉ lệ phù hợp, lại phải ghép các bộ phận sao cho cầu thủ có dáng tâng bóng sinh động thì mới đẹp”

 • A

  Nguyên liệu

 • B

  Yêu cầu thành phẩm

 • C

  Cách làm

 • D

  Không nằm ở phần nào

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu văn để chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Các câu văn trên nằm trong phần yêu cầu thành phẩm.

close