Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Chiếu dời đô Văn 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chiếu dời đô được sáng tác năm nào ?

 • A

  1010

 • B

  958

 • C

  1789

 • D

  1858

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chiếu dời đô được sáng tác năm 1010

Câu hỏi 2 :

Tên nước ta ở thời nhà Lí là gì ?

 • A

  Đại Cồ Việt

 • B

  Đại Việt    

 • C

  Vạn Xuân

 • D

  Việt Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tên nước ta ở thời nhà Lí là Đại Việt    

Câu hỏi 3 :

Chiếu dời đô được sáng tác nhân sự kiện nào ?

 • A

  Nước ta thành lập kinh đô    

 • B

  Nước ta chuyển kinh đô

 • C

  Nước ta chiến thắng quân Minh  

 • D

  Nước ta thành lập nhà Lý

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chiếu dời đô được sáng tác năm 1010 nhân dịp Lí Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La

Câu hỏi 4 :

Bố cục của bài Chiếu dời đô gồm mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bố cục của bài Chiếu dời đô gồm 3 phần

Câu hỏi 5 :

Chiếu dời đô được viết theo phương thức biểu đạt chính nào ?

 • A

  Tự sự

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Nghị luận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chiếu dời đô được viết theo phương thức biểu đạt chính là nghị luận

Câu hỏi 6 :

Ai là người thường dùng thể chiếu ?

 • A

  Nhà sư

 • B

  Nhà vua

 • C

  Nhà nho ở ẩn

 • D

  Cả A, B, C đều sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức văn bản

Lời giải chi tiết :

 Chỉ có nhà vua mới dùng thể chiếu để ban bố mệnh lệnh

Câu hỏi 7 :

Ý nào nói đúng nhất mục đích của thể chiếu ?

 • A

  Giãi bày tình cảm của người viết.

 • B

  Kêu gọi, cổ vũ mọi người hăng hái chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.

 • C

  Miêu tả phong cảnh, kể sự việc.

 • D

  Ban bố mệnh lệnh của nhà vua.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức văn bản

Lời giải chi tiết :

Mục đích của thể chiếu dùng thể chiếu để ban bố mệnh lệnh

Câu hỏi 8 :

Văn bản "Chiếu dời đô" phản ánh nội dung gì?

 • A

  Khát vọng về một dân tộc thống nhất

 • B

  Khát vọng về sự no ấm cho nhân dân

 • C

  Ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các phương án trên

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Nghệ thuật nổi bật trong văn bản là gì?

Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo

Dẫn chứng tiêu biểu giàu sức thuyết phục.

Tạo dựng tình huống truyện gay cấn

Xây dựng tâm lý nhân vật độc đáo

Kết hợp hài hòa giữa tình và lí.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo

Dẫn chứng tiêu biểu giàu sức thuyết phục.

Kết hợp hài hòa giữa tình và lí.

Lời giải chi tiết :

đọc lại lý thuyết

close