Trắc nghiệm Lý thuyết về Tình thái từ Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tình thái từ là gì?

 • A

  Là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói hoặc dùng để gọi đáp.

 • B

  Là những từ được thêm vào câu để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói và người viết.

 • C

  Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.

 • D

  Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu, dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến từ ngữ đó.

Câu 2 :

Khi sử dụng tình thái từ, cần chú ý điều gì?

 • A

  Tính địa phương

 • B

  Phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

 • C

  Không được sử dụng biệt ngữ

 • D

  Phải có sự kết hợp với các trợ từ

Câu 3 :

Có bao nhiêu loại tình thái từ?

 • A

  4 loại

 • B

  3 loại

 • C

  5 loại

 • D

  6 loại

Câu 4 :

Câu nào dưới đây không sử dụng tình thái từ?

 • A

  Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.

 • B

  Giúp tôi với, lạy Chúa!

 • C

  Tôi đã chẳng bảo ngài cẩn thận đấy ư?

 • D

  Những tên khổng lồ nào cơ?

Câu 5 :

Tình thái từ trong câu "Thầy mệt ạ?" biểu thị điều gì?

 • A

  Nghi vấn, kính trọng.

 • B

  Nghi vấn, bình thường.

 • C

  Cảm thán, bình thường

 • D

  Cầu khiến, kính trọng.

Câu 6 :

Câu nào dưới đây sử dụng tình thái từ cầu khiến?

 • A

  Anh không muốn kết bạn với nó à?

 • B

  Bác nghỉ, tôi về đây ạ!

 • C

  Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?

 • D

  Thôi im đi, anh bạn Xan-chô!

Câu 7 :

 Những tình thái từ được in đậm trong các câu sau thuộc nhóm tình thái từ nào?

 1. Bác trai đã khá rồi chứ?
 2. Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à?
 3. U bán con thật đấy ư?
 4. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
 • A

  Tình thái từ cảm thán.

 • B

  Tình thái từ nghi vấn.

 • C

  Tình thái từ cầu khiến.

 • D

  Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong các câu dưới đây chứa các từ in đậm đều là tình thái từ, đúng hay sai?

 1. Nhanh lên nào,anh em ơi!
 2. Làm như thế mới đúng chứ!
 3. Cứu tôi với!
 4. Nó thích hát dân ca Nghệ Tĩnh kia.
Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tình thái từ là gì?

 • A

  Là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói hoặc dùng để gọi đáp.

 • B

  Là những từ được thêm vào câu để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói và người viết.

 • C

  Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.

 • D

  Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu, dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến từ ngữ đó.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.

Câu 2 :

Khi sử dụng tình thái từ, cần chú ý điều gì?

 • A

  Tính địa phương

 • B

  Phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

 • C

  Không được sử dụng biệt ngữ

 • D

  Phải có sự kết hợp với các trợ từ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi sử dụng tình thái từ, cần chú ý phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

Câu 3 :

Có bao nhiêu loại tình thái từ?

 • A

  4 loại

 • B

  3 loại

 • C

  5 loại

 • D

  6 loại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phân loại:

+ Tình thái từ nghi vấn: à, ư, hả, hử, chứ, chăng…

+ Tình thái từ cầu khiến: đi, nào, với…

+ Tình thái từ cảm thán: thay, sao…

+ Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm: ạ, nhé, cơ mà…

Câu 4 :

Câu nào dưới đây không sử dụng tình thái từ?

 • A

  Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.

 • B

  Giúp tôi với, lạy Chúa!

 • C

  Tôi đã chẳng bảo ngài cẩn thận đấy ư?

 • D

  Những tên khổng lồ nào cơ?

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn câu không có tình thái từ.

Lời giải chi tiết :

Câu “Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.” Là một câu trần thuật không có tình thái từ.

Câu 5 :

Tình thái từ trong câu "Thầy mệt ạ?" biểu thị điều gì?

 • A

  Nghi vấn, kính trọng.

 • B

  Nghi vấn, bình thường.

 • C

  Cảm thán, bình thường

 • D

  Cầu khiến, kính trọng.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ mục đích nói của câu trên

Lời giải chi tiết :

Câu trên là một câu hỏi với thái độ kính trọng.

Câu 6 :

Câu nào dưới đây sử dụng tình thái từ cầu khiến?

 • A

  Anh không muốn kết bạn với nó à?

 • B

  Bác nghỉ, tôi về đây ạ!

 • C

  Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?

 • D

  Thôi im đi, anh bạn Xan-chô!

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án và xét xem câu nào có thán từ cầu khiến.

Lời giải chi tiết :

Thôi im đi, anh bạn Xan-chô! Là câu có thán từ cầu khiến đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu người khác thực hiện.

Câu 7 :

 Những tình thái từ được in đậm trong các câu sau thuộc nhóm tình thái từ nào?

 1. Bác trai đã khá rồi chứ?
 2. Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à?
 3. U bán con thật đấy ư?
 4. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
 • A

  Tình thái từ cảm thán.

 • B

  Tình thái từ nghi vấn.

 • C

  Tình thái từ cầu khiến.

 • D

  Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ, chú ý các từ được in đậm

Lời giải chi tiết :

Những tình thái từ được in đậm trong các câu trên thuộc nhóm tình thái từ cầu khiến.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong các câu dưới đây chứa các từ in đậm đều là tình thái từ, đúng hay sai?

 1. Nhanh lên nào,anh em ơi!
 2. Làm như thế mới đúng chứ!
 3. Cứu tôi với!
 4. Nó thích hát dân ca Nghệ Tĩnh kia.
Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Trong các câu trên chứa các từ in đậm đều là tình thái từ

close