Trắc nghiệm Lý thuyết về Dấu ngoặc kép Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Tác dụng của dấu ngoặc kép là gì?

 • A

  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

 • B

  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

 • C

  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

 • D

  Cả ba nội dung trên

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Dấu ngoặc kép không quan trọng nên không cần thiết phải sử dụng trong các văn bản, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Dấu ngoặc kép trong các ví dụ sau dùng để làm gì:

Nguyễn Dữ có “Truyền kì mạn lục” (Ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được truyền) được đánh giá là “thiên cổ kì bút” (bút lạ của muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam.

 • A

  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

 • B

  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

 • C

  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

 • D

  B và C

Câu 4 :

Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như là nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo với tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

(Lão Hạc)

 • A

  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

 • B

  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

 • C

  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

 • D

  Cả ba nội dung trên đều sai

Câu 5 :

Trong đoạn văn sau, những từ nào đặt trong dấu ngoặc kép được hiểu theo nghĩa đặc biệt?

      Thỉnh thỏang nghe tiếng quan phụ mẫu gọi: “Ðiếu, mày”, tiếng tên lính hầu thưa: “Dạ”; tiếng thầy đề hỏi: “Bẩm bốc”, tiếng quan lớn truyền: “ừ”. Kẻ này “bát sách! ăn”. Người kia “thất văn”!….”Phỗng”, lúc mau, lúc khoan, ung dung êm ái; khi cười, khi nói, vui vẻ dịu dàng. Thật là tôn kính, xứng đáng với một vị phúc tinh. 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

 • A

  Ðiếu, mày”

 • B

   “Dạ”, “Ừ”

 • C

  “Bẩm bốc”

 • D

  “bát sách! ăn”, “thất văn”!….”Phỗng”,

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu văn sau dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai, đúng hay sai?

           Bỗng dưng tất cả dừng lại, dưới cây đũa thần, hay đúng hơn dưới ngọn roi gân bò mà viên đội xếp Tây vừa vung lên vừa quát tháo: "Cái giống tởm nhà mày! Có cút đi không, cái giống tởm!" Thế là cái đám đông lúc nhúc đứng sắp hàng, vừa yên lại vừa lặng, hai bên lề đường. Gì thế nhỉ? Xe ô tô quan Toàn quyền sắp đi qua đấy... Xe kia rồi! Lại cả ông Toàn quyền đây rồi!

(Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu)

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Dấu ngoặc kép trong ví dụ sau dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp. Đúng hay sai?

Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy?...”

(Hai cây phong)

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác dụng của dấu ngoặc kép là gì?

 • A

  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

 • B

  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

 • C

  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

 • D

  Cả ba nội dung trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp 

Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Dấu ngoặc kép không quan trọng nên không cần thiết phải sử dụng trong các văn bản, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Dấu ngoặc kép rất quan trọng trong những trường hợp cần sử dụng

Câu 3 :

Dấu ngoặc kép trong các ví dụ sau dùng để làm gì:

Nguyễn Dữ có “Truyền kì mạn lục” (Ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được truyền) được đánh giá là “thiên cổ kì bút” (bút lạ của muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam.

 • A

  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

 • B

  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

 • C

  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

 • D

  B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc kép và chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

“Truyền kì mạn lục” là tên tác phẩm; “thiên cổ kì bút” là cụm từ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

Câu 4 :

Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như là nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo với tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

(Lão Hạc)

 • A

  Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp

 • B

  Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt

 • C

  Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san

 • D

  Cả ba nội dung trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc kép và chọn đáp án phù hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Dấu ngoặc kép đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp.

Câu 5 :

Trong đoạn văn sau, những từ nào đặt trong dấu ngoặc kép được hiểu theo nghĩa đặc biệt?

      Thỉnh thỏang nghe tiếng quan phụ mẫu gọi: “Ðiếu, mày”, tiếng tên lính hầu thưa: “Dạ”; tiếng thầy đề hỏi: “Bẩm bốc”, tiếng quan lớn truyền: “ừ”. Kẻ này “bát sách! ăn”. Người kia “thất văn”!….”Phỗng”, lúc mau, lúc khoan, ung dung êm ái; khi cười, khi nói, vui vẻ dịu dàng. Thật là tôn kính, xứng đáng với một vị phúc tinh. 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)

 • A

  Ðiếu, mày”

 • B

   “Dạ”, “Ừ”

 • C

  “Bẩm bốc”

 • D

  “bát sách! ăn”, “thất văn”!….”Phỗng”,

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

bát sách! ăn”, “thất văn”!….”Phỗng” là những từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu văn sau dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai, đúng hay sai?

           Bỗng dưng tất cả dừng lại, dưới cây đũa thần, hay đúng hơn dưới ngọn roi gân bò mà viên đội xếp Tây vừa vung lên vừa quát tháo: "Cái giống tởm nhà mày! Có cút đi không, cái giống tởm!" Thế là cái đám đông lúc nhúc đứng sắp hàng, vừa yên lại vừa lặng, hai bên lề đường. Gì thế nhỉ? Xe ô tô quan Toàn quyền sắp đi qua đấy... Xe kia rồi! Lại cả ông Toàn quyền đây rồi!

(Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ thành phần trong ngoặc kép và chọn đáp án phù hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Thành phần trong ngoặc kép không đánh dấu từ ngữ mà đánh dấu lời thoại.

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Dấu ngoặc kép trong ví dụ sau dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp. Đúng hay sai?

Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy?...”

(Hai cây phong)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xét xem lời văn trên có phải lời dẫn trực tiếp không.

Lời giải chi tiết :

Dấu ngoặc kép trong ví dụ trên dùng để đánh dấu lời độc thoại trực tiếp của nhân vật.

close